Skip to main content
Reprezentanța în România logo
Reprezentanța în România

Politici-cheie ale Uniunii Europene pentru România

Mediu

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă.

Cercetare și inovare

Investițiile în cercetare și inovare înseamnă investiții în viitorul Europei.

Actualități