Skip to main content
Reprezentanța în România logo
Reprezentanța în România

Planul de redresare pentru Europa în România

Planul de redresare pentru România

Previziuni economice vara

Redresarea Europei în urma consecințelor economice, financiare și sociale ale pandemiei de COVID-19 are o importanță vitală pentru interesele economice ale României.

Conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2021, economia UE și a zonei euro urmează să crească cu 4,8 % în acest an și cu 4,5 % în 2022. Se preconizează că economia europeană se va redresa mai rapid decât se estimase anterior, economia României urmând să crească cu 7,4% în 2021 şi 4,9% în 2022.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Ce conține Planul de redresare pentru România?

NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare al UE, include tipuri specifice de sprijin pentru sectoare importante pentru România.

  • România urmează să primească o sumă estimată la 14,2 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de granturi prin Mecanismul de redresare și reziliență. De asemenea, vor fi disponibile peste 1,3 miliarde EUR în 2021 în cadrul REACT-EU și peste 2,1 miliarde EUR (prețuri curente) din Fondul pentru o tranziție justă.
  • De asemenea, România va primi peste 30,3 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de alocări în cadrul politicii de coeziune de la ultimul buget UE pe termen lung (în prețuri actuale), precum și aproape 14 miliarde EUR (prețuri curente) sub formă de plăți directe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA). Vor mai fi disponibile 6,98 miliarde EUR (CFM, prețuri curente) prin intermediul Fondului agricol european pentru dezvoltare rurală.
  • De asemenea, Comisia Europeană mai propune și acordarea unui sprijin financiar de 4,099 miliarde EUR pentru România prin intermediul instrumentului SURE. Sprijinul va fi acordat sub forma unor împrumuturi în condiții favorabile și va ajuta România să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru a menține ocuparea forței de muncă în contextul crizei generate de pandemie.

Planul de redresare și reziliență al României

Comisia a primit luni, 31 mai, din partea României planul oficial de redresare și reziliență. Acest plan stabilește reformele și proiectele de investiții publice pe care România intenționează să le pună în aplicare cu sprijinul Mecanismului de redresare și reziliență.

În cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, România a solicitat granturi în valoare de 14,3 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 15 miliarde EUR.

Planul se bazează pe următorii șase piloni: tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, sănătatea și reziliența și politicile pentru generația următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice. Proiectele din plan acoperă întreaga durată de viață a Mecanismului de redresare și reziliență, până în 2026, vizând toate cele șapte domenii emblematice europene. Proiectele din plan acoperă întreaga durată de viață a Mecanismului de redresare și reziliență, până în 2026.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Informații generale

NextGenerationEU | Să trecem la fapte!

În decembrie 2020, liderii tuturor țărilor Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia Europeană au convenit asupra unui Plan de redresare pentru a ajuta la refacerea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de COVID-19.

Prin bugetul pe termen lung al UE, împreună cu instrumentul temporar NextGenerationEU, un fond total de 2,018 trilioane EUR (prețuri curente) va ajuta la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Ce conține Planul de redresare al UE?

Bugetul UE pe termen lung, care a fost suplimentat pentru a răspunde provocărilor asociate pandemiei de COVID-19, alocă peste 50% din Planul de redresare modernizării, prin cercetare și inovare, tranziției climatice și digitale, precum și pregătirii, redresării și rezilienței.

În conformitate cu Pactul verde european, acest pachet inovator va combate schimbările climatice. 30% din bugetul UE va fi cheltuit pentru această prioritate. Bugetul UE va acorda, de asemenea, o atenție deosebită protejării biodiversității. 

NextGenerationEU va asigura, în plus, 806,9 miliarde EUR (prețuri curente), dintre care 723,8 miliarde EUR vor fi livrate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) sub formă de împrumuturi și granturi, în vederea sprijinirii reformelor structurale și a investițiilor întreprinse de țările membre ale UE. Comisia Europeană a pus în aplicare, de asemenea, un nou Instrument de sprijin tehnic (STI) pentru a oferi expertiză personalizată țărilor UE în vederea elaborării și punerii în aplicare a reformelor. Mai multe informații despre STI și despre unele dintre proiectele de reformă sprijinite sunt disponibile aici

Semestrul european, care este cadrul de coordonare și monitorizare a politicii economice, a fost și el adaptat, fiind strâns legat de Mecanismul de redresare și reziliență, asigurând faptul că reformele structurale sunt parte integrantă din redresare în fiecare țară.

Pentru a accesa fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență, toate statele membre ale UE au furnizat câte un plan de redresare și reziliență, care trebuie să fie implementat până în 2026 și în care cel puțin 37% din cheltuieli sunt alocate chestiunilor legate de climă și 20% sunt alocate investițiilor digitale și reformelor.

Mai multe despre planul de redresare al UE

Next Generation EU

Semestrul european 2021 – un ciclu excepțional

Un Pact verde european

Programele de finanțare și licitații ale UE și procedurile de depunere a cererilor

Actualități