Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România

Drepturile tale în calitate de cetățean al Uniunii Europene

Faptul că ești cetățean al României sau al oricărei alte țări din UE îți conferă automat statutul de cetățean al Uniunii Europene.

Ai întrebări despre drepturile tale în UE? Sau despre obligațiile care îți revin?

Călătorii

Cerinţe la intrarea şi ieşirea din ţările UE - Documentele de care aveţi nevoie la frontieră: viză, carte de identitate, paşaport etc.

Muncă și pensionare

Drepturi și condiții pentru cetățenii europeni care lucrează, își caută un loc de muncă sau se pensionează în altă țară din UE: prestații de asigurări sociale, taxe, calificări pentru ocuparea forței de muncă etc.

Administrarea unei întreprinderi

Înființarea, relocarea, fuzionarea și desființarea unei întreprinderi. Înființarea unei societăți europene. Proprietate intelectuală. Erasmus pentru tineri antreprenori. Înregistrarea în EMAS, etc.

Consumatori

Informații despre drepturile consumatorului, internet și telecomunicații, produse și servicii financiare, aprovizionarea cu energie, soluționarea litigiilor în materie de consum, etc.

Taxe și impozite

Informații despre TVA: norme, rate, rambursări. Regimuri speciale pentru IMM-uri și furnizarea de servicii digitale. Norme privind accizele. Impozitul pe profit.

Cerinţe privind produsele

Care sunt cerințele aplicabile produselor? Cum se pot identifica normele și cerințele referitoare la produse? Cum se realizează o procedură de evaluare a conformității? Aflați cum se întocmesc documentația tehnică și declarația de conformitate UE.

BREXIT

Informații despre sistemele naționale de rezidență pentru fiecare stat membru UE