Skip to main content
Reprezentanța în România logo
Reprezentanța în România

Informații generale privind Uniunea Europeană

Harta_Uniunii_Europene

De peste o jumătate de secol, Uniunea Europeană (UE) oferă pace, stabilitate și prosperitate, contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor Europei și a lansat moneda europeană unică: euro. 

Ceea ce a început ca o uniune economică a evoluat și înglobează acum diverse domenii de politici publice, de la schimbări climatice și mediu la relații externe și securitate.

UE constituie un parteneriat economic și politic unic, ce reunește 27 de țări europene. Acest organism a luat ființă în 1958, când Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxembourg și Țările de Jos au creat împreună Comunitatea Economică Europeană (CEE). De-atunci, alte 22 de state s-au alăturat și au format ceea ce a devenit în 1993 Uniunea Europeană. Regatul Unit a părăsit UE la sfârșitul anului 2020.

UE funcționează pe baza principiilor statului de drept, cu alte cuvinte toate politicile și acțiunile sunt întemeiate pe tratate, asupra cărora toate statele membre convin în mod voluntar și democratic.

Obiectivele și valorile UE

State membre UE și țări aspirante

UE în evenimente și cifre

Instituțiile UE

Uniunea Europeană are o structură organizațională unică. Prioritățile globale sunt stabilite de guvernele statelor membre în cadrul unor summituri regulate, iar deciziile sunt luate de o serie de instituții, principalele fiind:

 

  • Parlamentul European: organism cu puteri legislative, care votează pentru adoptarea de acte legislative, acorduri și bugete și supervizează alte instituții UE.  Membrii acestuia sunt aleși direct de cetățenii UE;
  • Consiliul European: reunește  liderii tuturor statelor membre pentru a stabili împreună agenda generală și prioritățile politice ale UE;
  • Consiliul Uniunii Europene:  este format din miniștri ai statelor membre și, împreună cu Parlamentul, negociază și adoptă legislația UE;
  • Comisia Europeană: este brațul executiv al UE care elaborează propunerile legislative europene și pune în aplicare deciziile organelor legislative;
  • Există și o structură diplomatică – Serviciul European de Acțiune Externă –, precum și Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), care asigură respectarea legislației europene.

 

Mai multe informații privitoare la instituțiile, organele și agențiile UE

 

 

Premiul Nobel pentru Pace

În anul 2012, Uniunii Europene i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul stabilizator pe care l-a avut în transformarea celei mai mari părți a Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii, precum și pentru promovarea și susținerea reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa.

 

Alte linkuri relevante

Sprijin UE pentru România

Cele mai recente știri despre UE

Priorități-cheie ale UE până în 2024