Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România

Selectarea partenerilor în vederea desfășurării de activități în calitate de centre de informare Europe Direct în România (2021-2025)

UPDATE: Din cauza unor probleme tehnice care au făcut imposibilă accesarea portalului Finanțare și licitații UE, termenul-limită de răspuns la cererea de propuneri se prelungește până marți, 20 octombrie 2020, ora 18:00 (ora României).

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”), prin intermediul Reprezentanței sale în România, lansează o cerere de propuneri pentru a selecta parteneri care să gestioneze centre de informare EUROPE DIRECT în perioada 2021-2025.

Centrele EUROPE DIRECT întrețin un dialog proactiv și constant cu cetățenii, pentru a încuraja participarea acestora la proiectul european. Organizând activități de informare și implicare, EUROPE DIRECT le permit cetățenilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitorul UE, participând pe deplin la procesul democratic european.

Cultivând o mai bună înțelegere a modului în care funcționează UE și democrația parlamentară, precum și înțelegerea aspectelor care intră în responsabilitatea UE, EUROPE DIRECT îi sensibilizează pe cetățeni cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi, subliniind în același timp valoarea sa adăugată.

Toate informatiile referitoare la conditiile de primire a propunerilor, precum si criteriile de eligibilitate, excludere, selectie si atribuire sunt disponibile aici

Secțiunea „Întrebări și răspunsuri" este disponibilă  aici.

Comunicatul de presă este disponibil aici.

Vă rugăm să aveți în vedere urmatoarele: coordonatorul Europe Direct nu poate să dețină sau să candideze pentru nicio funcție politică la nivel local, regional, de stat sau european, în niciun moment pe parcursul exercitării mandatului său de coordonator al Europe Direct. În cazul în care coordonatorul Europe Direct se află într-una dintre situațiile menționate anterior, în orice moment al punerii în aplicare a acordului, structura-gazda Europe Direct trebuie să notifice acest lucru autorității contractante fără întârzieri nejustificate, să îl suspende din functie și să înainteze o propunere de înlocuire adecvată, în conformitate cu criteriile stabilite în cererea de propuneri. În etapa de acordare a grantului, beneficiarilor Europe Direct li se va solicita să înlocuiască orice coordonator Europe Direct care deține sau candidează pentru o funcție politică la nivel local, regional, de stat sau european, înainte de semnarea acordului de grant specific.

Please note that the Europe Direct manager may not at any stage hold or run for political office at local, regional, state or European level while exercising the functions of ED manager. Where the Europe Direct manager finds themselves in such circumstances as described above at any time during the implementation, the Europe Direct beneficiary must notify the contracting authority without undue delay, suspend the ED manager and put forward a proposal for a suitable replacement in accordance with the criteria stated in the call for proposals. At the stage of the award the Europe Direct beneficiaries will be asked to replace any Europe Direct manager who holds or runs for political office at local, regional, state or European level before the signature of the Specific Grant Agreement.