Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 iunie 20202 min de lectură

Europa mai aproape de cetățeni: Comisia Europeana lansează un apel pentru o generație moderna EUROPE DIRECT

europedirect.png
© EU
Comisia Europeană lansează un apel în vederea selecției unei noi generații de centre EUROPE DIRECT pentru perioada 1 mai 2021- 31 decembrie 2025. Scopul EUROPE DIRECT este de a face Europa mai accesibilă oamenilor de la nivel local și regional, dar și de a dezbate împreuna cu ei despre Uniunea Europeană și politicile sale, priorități și viitor.

UPDATE: Din cauza unor probleme tehnice care au făcut imposibilă accesarea portalului Finanțare și licitații UE, termenul-limită de răspuns la cererea de propuneri se prelungește până marți, 20 octombrie 2020, ora 18:00 (ora României).

EUROPE DIRECT vor informa cetățenii despre Uniunea Europeană și vor organiza activități cum ar fi dezbateri locale cu cetățenii, crearea de parteneriate locale, inclusiv cu presa și vor susține instituțiilor europene pentru o mai bună înțelegere a  sensibilităților, preocupărilor și opiniei publice din respectivele zone geografice.

Suma totală estimată alocată pentru România în 2021 (mai-decembrie) este de  563.208 Euro. Pentru perioada 2022-2025, grantul anual dedicat fiecărui centru EUROPE DIRECT va fi de 30.400 Euro. Propunerile de proiect sunt așteptate pana in 15 octombrie 2020.

Pentru detalii și  procedura de transmitere a propunerilor:

Alte informații:

https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2020-communication-activities_en

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en

Vă rugăm să aveți în vedere urmatoarele: coordonatorul Europe Direct nu poate să dețină sau să candideze pentru nicio funcție politică la nivel local, regional, de stat sau european, în niciun moment pe parcursul exercitării mandatului său de coordonator al Europe Direct. În cazul în care coordonatorul Europe Direct se află într-una dintre situațiile menționate anterior, în orice moment al punerii în aplicare a acordului, structura-gazda Europe Direct trebuie să notifice acest lucru autorității contractante fără întârzieri nejustificate, să îl suspende din functie și să înainteze o propunere de înlocuire adecvată, în conformitate cu criteriile stabilite în cererea de propuneri. În etapa de acordare a grantului, beneficiarilor Europe Direct li se va solicita să înlocuiască orice coordonator Europe Direct care deține sau candidează pentru o funcție politică la nivel local, regional, de stat sau european, înainte de semnarea acordului de grant specific.

Please note that the Europe Direct manager may not at any stage hold or run for political office at local, regional, state or European level while exercising the functions of ED manager. Where the Europe Direct manager finds themselves in such circumstances as described above at any time during the implementation, the Europe Direct beneficiary must notify the contracting authority without undue delay, suspend the ED manager and put forward a proposal for a suitable replacement in accordance with the criteria stated in the call for proposals. At the stage of the award the Europe Direct beneficiaries will be asked to replace any Europe Direct manager who holds or runs for political office at local, regional, state or European level before the signature of the Specific Grant Agreement.

Persoană de contact pentru presă:

Ștefan TURCU 

E-mail: stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu (stefan[dot]turcu[at]ec[dot]europa[dot]eu)

telefon: 0724 232 197

Detalii

Data publicării
30 iunie 2020