Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 aprilie 20234 min de lectură

Ziua Internațională a Romilor: Declarația vicepreședintei Jourová, a comisarului Dalli și a comisarului Várhelyi

Ziua Internațională a Romilor: Declarația vicepreședintei Jourová, a comisarului Dalli și a comisarului Várhelyi.

RomaDay

Înaintea Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorită pe 8 aprilie, vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, și comisarul pentru vecinătate și negocieri privind extinderea, Olivér Várhelyi, au emis următoarea declarație:

„Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorim cea mai mare minoritate europeană.

Sărbătorim diversitatea, limba, arta și cultura acestei populații, precum și contribuția sa la istoria europeană.

Constatăm evoluții încurajatoare în mai multe state membre și țări implicate în procesul de aderare, care abordează în mod activ atitudinile antirome și luptă împotriva discriminării romilor.

Cu toate acestea, progresele sunt prea lente și prea mici. Prea mulți romi nu au încă acces egal la educație, locuri de muncă, asistență medicală sau locuințe.

Trebuie să lucrăm împreună la nivel local, național și regional și să implicăm întotdeauna romii, pentru ca aceștia să se bucure cu adevărat de egalitate în viața de zi cu zi.

Anul acesta, colaborăm cu Consiliul Europei în proiectul EQUIROM de combatere a stereotipurilor legate de romi în mass-media. Vrem să dezvoltăm relatări pozitive, axate în special pe femeile și tinerii romi, și să sensibilizăm opinia publică în ceea ce privește cultura și istoria romilor, inclusiv în ceea ce privește Holocaustul romilor.

Lansăm un apel către statele membre ale UE și țările implicate în procesul de aderare să pună în aplicare toate măsurile prevăzute în Cadrul strategic european privind romii și să își intensifice eforturile de combatere a atitudinilor antirome și a stereotipurilor despre romi. Împreună, trebuie să construim o cultură care promovează sprijinul și incluziunea și să onorăm contribuția romilor la patrimoniul cultural european.”

Context

Romii sunt cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu aproximativ 10-12 milioane de romi, dintre care peste șase milioane trăiesc în UE, iar patru în țările implicate în procesul de aderare (regiunea Balcanilor de Vest, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Georgia).

Deși situația lor a cunoscut anumite îmbunătățiri atât în UE, cât și în țările implicate în procesul de aderare – în special în domeniul educației – Europa mai are încă multe de făcut pentru a asigura cu adevărat egalitatea pentru romi. Romii sunt în continuare marginalizați, mulți dintre ei fiind, în viața de zi cu zi, victime ale unei combinații de discriminare pe scară largă, rasism și atitudini antirome și excluziune socioeconomică.

După cum se arată în sondajul din 2022 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), atitudinile antirome continuă să aibă un impact care împiedică mulți romi să se bucure de drepturile lor fundamentale în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, asistența medicală și locuințele. În Comunicarea adoptată de Comisie la 9 ianuarie 2023, în care sunt reexaminate cadrele strategice naționale pentru romi din Uniunea Europeană (UE) și din Balcanii de Vest, s-a subliniat necesitatea consolidării angajamentului la nivelul UE și la nivel național.

Noul cadru strategic al UE privind romii, prezentat de Comisie în octombrie 2020, a stabilit noi obiective și recomandări pentru ca statele membre să facă progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului vital de care au încă nevoie atât de mulți romi care trăiesc în UE. Acest cadru promovează, de asemenea, egalitatea, incluziunea și participarea romilor la acțiunile externe, în special în cadrul politicilor de extindere și de vecinătate. Cadrul strategic a fost o contribuție directă la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 și face parte din angajamentul președintei von der Leyen în favoarea unei Uniuni a egalității.

Prin programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV) pentru 2023, Comisia Europeană pune la dispoziție 20 de milioane de euro pentru proiecte de combatere a tuturor formelor de discriminare. Obiectivul cererii de propuneri specifice pentru promovarea egalității și combaterea rasismului, xenofobiei și discriminării este de a sprijini acțiuni specifice de prevenire și combatere a intoleranței, rasismului, xenofobiei și discriminării, în special pe motive de rasă sau origine etnică, culoare, religie, orientare sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când acestea se manifestă sub forma unor atitudini antirome.

Informații suplimentare

Site web – Proiectul EQUIROM [link disponibil începând cu săptămâna 11 aprilie]

Site web – Egalitatea, incluziunea și participarea romilor în UE

Site web – Sprijinul UE pentru integrarea romilor în Balcanii de Vest

Sondaj – Sondajul din 2022 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene privind romii

Comunicare – Raportul de evaluare a cadrelor strategice naționale ale statelor membre privind romii

Consiliul Europei – Planul strategic de acțiune pentru incluziunea romilor și a nomazilor pentru perioada 2020-2025

Detalii

Data publicării
6 aprilie 2023

Date de contact

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Katarzyna KOLANKO

Nume
Katarzyna KOLANKO
E-mail
katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 296 34 44