Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 septembrie 20209 min de lectură

Un nou Spațiu european de cercetare: Comisia stabilește un nou plan pentru a sprijini tranziția verde și digitală și redresarea economică a UE

spatiu_european_cercetare.png
© EU
Comisia Europeană a adoptat astăzi, 30 septembrie, o comunicare privind un nou Spațiu european de cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării. Bazat pe excelență, competitiv, deschis și orientat spre talente, noul Spațiu european de cercetare va îmbunătăți peisajul european al cercetării și al inovării, va accelera tranziția UE către neutralitate climatică și către poziția de lider în domeniul digital, va sprijini redresarea ei de pe urma impactului crizei cauzate de noul coronavirus asupra societății și economiei.

Comisia a stabilit obiective strategice și acțiuni de pus în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre, pentru a acorda prioritate investițiilor și reformelor în cercetare și inovare, pentru a îmbunătăți accesul cercetătorilor din întreaga UE la excelență în cercetare și pentru a permite rezultatelor cercetării să ajungă pe piață și în economia reală. În plus, comunicarea va promova și mai mult mobilitatea cercetătorilor, competențele lor și oportunitățile de dezvoltare a carierei lor în interiorul UE, egalitatea de gen, precum și un acces mai bun la activități științifice finanțate din fonduri publice și evaluate inter pares.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „UE este deja lider în domeniul inovării prin excelența sa în materie de cercetare și știință. Dorim să avansăm în aceste domenii și ne intensificăm eforturile ca să realizăm inovații radicale orientate către piață, care vor contribui la o Europă digitală și verde și vor stimula creșterea, crearea de locuri de muncă și competitivitatea noastră pe scena mondială.” Astăzi ne fixăm o nouă ambiție pentru un Spațiu european de cercetare, care să faciliteze cooperarea și să contribuie la o industrie europeană mai competitivă.”

Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Trăim într-o perioadă în care activitățile științifice necesită colaborări mai rapide și mai eficace. Trebuie să consolidăm Spațiul european de cercetare. Un spațiu care să înglobeze întreaga Europă, deoarece cunoașterea nu are limite teritoriale, deoarece cunoștințele științifice se dezvoltă prin colaborări, deoarece cunoștințele sunt fiabile dacă calitatea acestora este examinată transparent. De asemenea, acest spațiu are mai multe șanse să atingă niveluri de vârf ale excelenței și să sprijine o industrie inovatoare care își asumă riscuri în vederea creării unui viitor solid, verde și digital.”

Lansat în 2000, Spațiul european de cercetare a înregistrat realizări majore în ultimii ani. Totuși, contextul de astăzi ne determină să regândim modul în care trebuie să îi consolidăm rolul, să îi definim și să îi punem în aplicare mai bine obiectivele esențiale, dar și să îl facem mai atractiv ca spațiu comun pentru obținerea unor rezultate valoroase în materie de cercetare și inovare. În plus, Europa se confruntă în prezent cu provocări societale, ecologice și economice semnificative, care sunt agravate de criza provocată de noul coronavirus. Cercetarea și inovarea sunt, prin urmare, cruciale pentru abordarea acestor provocări, asigurând redresarea economică a Europei și accelerând tranzițiile verzi și digitale.

Obiectivele noului Spațiu european de cercetare

Pornind de la poziția de lider a Europei în materie de inovare și de la excelența sa științifică, noul Spațiu european de cercetare urmărește să stimuleze o mai bună coordonare și cooperare între UE, statele sale membre și sectorul privat; să conducă la mai multe investiții în cercetare și inovare; să consolideze mobilitatea cercetătorilor, a expertizei lor și a fluxului de cunoștințe;

Comunicarea definește patru obiective strategice:

  1. Prioritate pentru investițiile și reformele în domeniul cercetării și inovării, pentru a favoriza tranziția verde și digitală, cu scopul de a sprijini redresarea economică a Europei și a-i crește competitivitatea.

Sprijinul UE pentru cercetare și inovare este prevăzut prin diverse programe, cum ar fi Orizont Europapolitica de coeziune și Next Generation EU (UE - generația viitoare). Pentru a realiza schimbările pozitive necesare și pentru a asigura calitatea rezultatelor, sprijinul UE trebuie completat cu investiții din partea statelor membre și a sectorului privat. Comunicarea reafirmă obiectivul de 3 % din PIB care să fie investit în cercetarea și inovarea din UE și îndeamnă la amplificarea cooperării între statele membre și la alinierea eforturilor naționale, prin stabilirea unui obiectiv de 5 % din fondurile publice de la nivel național pentru programe comune de cercetare și dezvoltare și pentru parteneriate europene, până în 2030.

Principiul excelenței, care implică faptul că cei mai buni cercetători cu cele mai bune idei pot obține finanțare, rămâne piatra de temelie pentru toate investițiile din cadrul Spațiului european de cercetare.

  1. Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente pentru cercetătorii din întreaga UE.

Investițiile statelor membre în cercetare și inovare rămân inegale, ceea ce se traduce prin discrepanțe în ceea ce privește excelența științifică și rezultatele inovării, discrepanțe care trebuie eliminate. UE sprijină deja țările rămase în urmă, inclusiv prin acordarea de sprijin personalizat, iar Orizont Europa va continua să asigure acest sprijin, prin colaborări mai strânse cu partenerii mai experimentați, pentru a îmbunătăți accesul la excelență în cercetare. Comisia propune ca statele membre, care se situează sub media UE a investițiilor în cercetare și inovare ca procentaj din PIB, să își îndrepte eforturile înspre creșterea investițiilor lor cu 50 % în următorii 5 ani.

În acest scop, vor fi create oportunități de mobilitate pentru ca cercetătorii să aibă acces la excelență în cercetare și să își lărgească experiența prin intermediul unor programe specifice de formare și mobilitate care să implice industria și mediul academic. Pentru a reflecta progresele înregistrate în direcția cercetării bazate pe excelență, este necesar ca statele membre care se situează sub media UE în ceea ce privește publicațiile foarte citate să își reducă diferența față de media UE cu cel puțin o treime în următorii 5 ani.

  1. Transferul rezultatelor către economie, pentru a stimula investițiile întreprinderilor și pătrunderea pe piață a rezultatelor cercetării, precum și pentru a promova competitivitatea și rolul de lider al UE în mediul tehnologic la nivel mondial.

În vederea accelerării transferului rezultatelor cercetării către economia reală și a sprijinirii punerii în aplicare a noii strategii industriale, Comisia va încuraja și va îndruma elaborarea unor planuri de tehnologii comune împreună cu industria, care să permită atragerea mai multor investiții private în proiecte internaționale de importanță majoră. Astfel se va favoriza dezvoltarea unor tehnologii competitive în domenii strategice esențiale, asigurând în același timp o prezență europeană mai puternică pe scena mondială.

În paralel, în urma unui exercițiu de monitorizare detaliat, Comisia va analiza posibilitatea de a crea un cadru de colaborare în rețea care să se bazeze pe entitățile și capacitățile existente, cum ar fi centrele de excelență sau centrele de inovare digitală, pentru a facilita colaborarea și schimbul de bune practici până în 2022. Tot în acest interval de timp de doi ani, Comisia va actualiza și va elabora principii directoare, care vor garanta că inovarea poate fi valorizată și recompensată, precum și un cod de practici pentru utilizarea inteligentă a proprietății intelectuale, pentru a asigura accesul la o protecție efectivă și accesibilă a proprietății intelectuale.

  1. Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei, printr-o mai bună cooperare între statele membre, pentru a permite tuturor să beneficieze de cercetare și de rezultatele ei.

UE va urmări să îmbunătățească oportunitățile de dezvoltare a carierei pentru a atrage și a reține cei mai buni cercetători în Europa, precum și să stimuleze cercetătorii să urmeze o carieră în afara mediului academic. În acest scop, UE va pune la dispoziție totodată, până la sfârșitul anului 2024, în parteneriat cu statele membre și cu organizațiile de cercetare, un set de instrumente de sprijin pentru carierele cercetătorilor. Acest set de instrumente va consta în următoarele elemente: un cadru al competențelor cercetătorilor pentru a identifica competențele și neconcordanțele principale; un program de mobilitate pentru a sprijini schimbul și mobilitatea cercetătorilor din industrie și mediul academic; formare specifică și oportunități de dezvoltare profesională în cadrul programului Orizont Europa; și un portal de tip „ghișeu unic” pentru ca cei interesați să găsească mai ușor informații și să își gestioneze mai ușor învățarea și carierele.

UE va acționa în direcția îndeplinirii obiectivelor strategice de mai sus, în strânsă cooperare cu statele membre, prin intermediul a 14 acțiuni care sunt legate între ele și care vor juca un rol important în realizarea Spațiului european de cercetare. În plus, Comisia va organiza un forum european pentru tranziție, un forum de discuții strategice cu statele membre care le va sprijini în punerea coerentă în aplicare a acestor patru obiective. De asemenea, Comisia va propune, până în prima jumătate a anului 2021, ca statele membre să adopte un Pact pentru cercetare și inovare în Europa, care să le consolideze angajamentul față de politicile și principiile comune și care să indice domeniile în care vor dezvolta împreună acțiuni prioritare.

Ca parte a inițiativelor sale de sprijinire a redresării economice și de construire a unei Europe verzi și digitale, Comisia a adoptat astăzi, în plus față de noul Spațiu european de cercetare, un nou Plan de acțiune pentru educația digitală pentru a adapta sistemele de educație și de formare la era digitală, precum și o comunicare privind Spațiul european al educației ca factor de stimulare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice.

Context

Spațiul european de cercetare a fost lansat în 2000, cu scopul de a asigura o mai bună organizare și integrare a sistemelor europene de cercetare și inovare și de a consolida cooperarea dintre UE, statele membre, regiunile acestora și părțile interesate. El a vizat și libera circulație a cercetătorilor, a cunoștințele științifice și a tehnologiei în întreaga UE și s-a axat pe stimularea cooperării transfrontaliere și pe îmbunătățirea și coordonarea politicilor și programelor statelor membre în domeniul cercetării și inovării. 

În 2018, Consiliul Uniunii Europene a lansat un apel la revigorarea Spațiului european de cercetare în 2020 printr-o nouă comunicare a Comisiei. În decembrie 2019, statele membre și-au exprimat opiniile cu privire la viitorul Spațiului european de cercetare prin intermediul unui aviz al Comitetului pentru Spațiul european de cercetare și inovare.

Ca parte a răspunsului UE la pandemia cauzată de noul coronavirus, în luna aprilie a acestui an Comisia a introdus Planul de acțiune SECvsCorona. Bazat pe obiectivele generale și pe instrumentele Spațiului european de cercetare, planul de acțiune este un document de lucru elaborat în comun de Comisie și de guvernele naționale. El cuprinde acțiuni pe termen scurt bazate pe o mai bună coordonare, cooperare și schimb de date și pe eforturi comune de finanțare.

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă: Un nou Spațiu european de cercetare

Spațiul european de cercetare

Material video „Noul Spațiu european de cercetare”

Comunicare: Un nou Spațiu european de cercetare pentru cercetare și inovare

Date de contact pentru presă

Johannes BAHRKE

Telefon +32 2 295 86 15

Adresă johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu (johannes[dot]bahrke[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Marietta GRAMMENOU

Telefon +32 2 298 35 83

Adresă marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu (marietta[dot]grammenou[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
30 septembrie 2020