Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 iunie 20233 min de lectură

UE avansează în negocierile cu SUA legate de Acordul privind minereurile critice

Astăzi, 14 iunie, Comisia Europeană a adoptat directivele sale de negociere pentru un acord privind minereurile critice (AMC) cu Statele Unite.

Acordul privind minereurile critice

Obiectivul este de a promova lanțurile de aprovizionare UE-SUA cu materii prime critice necesare pentru producția de baterii pentru vehiculele electrice. Numai în 2022, UE a exportat materii prime critice în valoare de 8,3 miliarde EUR relevante pentru această industrie.

Încheierea unui AMC UE-SUA va garanta faptul că UE, în calitatea sa de aliat, va beneficia de un statut echivalent cu cel al partenerilor SUA din cadrul acordurilor de liber schimb conform Legii privind reducerea inflației din SUA. Firmele din UE vor fi apoi în măsură să concureze în condiții echitabile pe piața SUA cu concurenții din SUA și din țări terțe, cum ar fi Chile, Republica Coreea și Japonia.

Un AMC UE-SUA va contribui, de asemenea, la stimularea capacităților de producție ale UE în sectoarele industriale de importanță strategică. Existența unor dispoziții solide în materie de mediu și de forță de muncă va contribui la asigurarea unei aprovizionări mai bune cu materii prime critice obținute în mod sustenabil.

În plus, acordul va contribui la consolidarea propunerii Comisiei referitoare la Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete și la Actul european privind materiile prime critice, care vizează extinderea producției UE de tehnologii esențiale neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Odată ce vor fi adoptate de Consiliu, autorizarea și directivele însoțitoare vor conferi Comisiei competența de a negocia un acord care să conțină dispoziții privind:

  • facilitarea comerțului, astfel încât materiile prime critice extrase sau prelucrate în UE să poată fi utilizate în vehicule eligibile pentru subvențiile sub formă de credite pentru vehicule nepoluante acordate de SUA;
  • cooperarea pentru ca sectorul materiilor prime critice să devină mai sustenabil prin încurajarea unui nivel ridicat de protecție a mediului, a standardelor tehnice internaționale și a abordărilor economiei circulare;
  • promovarea drepturilor lucrătorilor în sectorul materiilor prime critice;
  • consolidarea unor lanțuri de aprovizionare sustenabile și echitabile prin intermediul unor standarde comune, colaborând cu aliații și partenerii.

Etapele următoare

În prezent, Consiliul va examina propunerea și va decide cu privire la aceasta. Comisia va fi apoi în măsură să se angajeze în negocieri oficiale cu SUA în vederea încheierii rapide a acordului.

Context

În august 2022, SUA a adoptat Legea privind reducerea inflației (Inflation Reduction Act – IRA), introducând creditul pentru vehicule nepoluante. Acesta este o subvenție sub forma unui credit fiscal pentru achiziționarea de vehicule pe baterii sau pile de combustie care îndeplinesc anumite condiții. Pentru a beneficia de subvenția integrală, un vehicul trebuie, printre altele, să fie echipat cu o baterie care are cel puțin o parte din conținutul său mineral critic fie reciclat în America de Nord, fie extras și prelucrat în SUA sau într-o țară cu care SUA a încheiat un acord de liber schimb sau un AMC.

Fără un AMC UE-SUA, firmele din UE sunt expuse riscului de a fi excluse din lanțurile de aprovizionare cu autovehicule din SUA, reducând posibilitățile de export ale UE.

UE și SUA și-au anunțat intenția de a negocia un acord privind minereurile critice în declarația comună din 10 martie 2023 a președintei von der Leyen și a președintelui Biden, precum și în declarația comună din 31 mai a Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie.

Informații suplimentare

Propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a negocierilor

Anexă la propunerea cu directivele de negociere

Relațiile comerciale UE-SUA

Detalii

Data publicării
14 iunie 2023

Date de contact

Miriam GARCIA FERRER

Nume
Miriam GARCIA FERRER
E-mail
miriam [dot] garcia-ferreratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 90 75

Roberta VERBANAC

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 24 98