Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre19 decembrie 20224 min de lectură

Traficul de persoane: Comisia propune norme mai stricte pentru combaterea acestei forme de criminalitate aflate în continuă evoluție

Astăzi, 19 decembrie,  Comisia a propus consolidarea normelor care previn și combat traficul de persoane.

Human Trafficking

În fiecare an, peste 7 000 de persoane devin victime ale traficului de persoane în UE. Se poate preconiza că această cifră este mult mai mare, întrucât multe victime rămân necunoscute. Costul anual al traficului de persoane în UE se ridică la 2,7 miliarde EUR. Majoritatea victimelor sunt femei și fete, dar proporția victimelor de sex masculin este, de asemenea, în creștere, în special sub forma exploatării prin muncă.

Formele de exploatare au evoluat în ultimii ani, criminalitatea având din ce în ce mai mult o dimensiune online. Acest lucru necesită noi acțiuni la nivelul UE, întrucât traficanții beneficiază de oportunități de a recruta, a controla, a transporta și a exploata victimele, precum și de a-și transfera profiturile și de a intra în contact cu utilizatori din UE și din afara acesteia.

Normele actualizate vor oferi instrumente mai puternice pentru ca autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare să investigheze și să urmărească penal aceste noi forme de exploatare, de exemplu, prin asigurarea faptului că utilizarea cu bună știință a serviciilor furnizate de victime ale traficului de persoane constituie o infracțiune. Propunerea Comisiei prevede sancțiuni obligatorii și împotriva întreprinderilor, nu numai împotriva persoanelor fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Propunerea vizează, de asemenea, îmbunătățirea procedurilor de identificare timpurie și de sprijinire a victimelor în statele membre, în special prin crearea unui mecanism european de orientare destinat victimelor.

În special, normele actualizate prevăd:

  • Includerea căsătoriilor forțate și a adopțiilor ilegale printre tipurile de exploatare pe care le acoperă definiția directivei. Statele membre vor trebui să incrimineze aceste fapte în dreptul lor penal național ca trafic de persoane
  • O trimitere explicită la infracțiunile de trafic de persoane comise sau facilitate prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv al internetului și al platformelor de comunicare socială
  • Sancțiuni obligatorii pentru persoanele juridice implicate în infracțiuni de trafic de persoane, cum ar fi excluderea acestora de la posibilitatea de a primi beneficii publice sau închiderea temporară sau definitivă a unităților în care a avut loc infracțiunea de trafic de persoane
  • Mecanisme naționale oficiale de orientare destinate victimelor pentru a îmbunătăți identificarea timpurie și îndrumarea acestora pentru a li se acorda asistență și sprijin; se va crea baza pentru un mecanism european de orientare prin numirea unor puncte focale naționale
  • Intensificarea reducerii cererii prin incriminarea persoanelor care utilizează în cunoștință de cauză serviciile furnizate de victime ale traficului de persoane
  • Eurostat urmează să publice date anuale privind traficul de persoane la nivelul UE.

Etapele următoare

În prezent este rândul Parlamentului European și al Consiliului să examineze propunerea. După adoptarea noilor norme, statele membre vor trebui să le transpună în legislația lor națională.

Context

Traficul de persoane este o infracțiune transfrontalieră, care afectează toate statele membre. Rămâne o amenințare gravă în UE, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani pentru combaterea acesteia. Cel de al patrulea raport privind progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane, publicat astăzi, oferă o imagine de ansamblu, bazată pe fapte, a aspectelor-cheie privind traficul de persoane în UE.

Începând din 2011, Directiva privind combaterea traficului de persoane a reprezentat cadrul juridic al eforturilor UE de prevenire și combatere a acestui fenomen. A oferit un temei juridic pentru un răspuns solid în materie de justiție penală și pentru standarde ridicate de protecție și sprijin pentru victime. Cu toate acestea, evoluțiile recente impun o actualizare a normelor în vigoare.

În aprilie 2021, Comisia a prezentat și Strategia UE de combatere a traficului de persoane (2021-2025), axată pe prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune. Evaluarea și posibila revizuire a Directivei privind combaterea traficului de persoane pentru a o face adecvată scopului a fost una dintre acțiunile-cheie ale strategiei. Întrucât infracțiunea de trafic de persoane este comisă adeseori de grupări organizate, Strategia de combatere a traficului de persoane este strâns legată de Strategia UE de combatere a criminalității organizate. Protejarea societății împotriva criminalității organizate și, în special, combaterea traficului de persoane reprezintă o prioritate în cadrul Strategiei UE privind uniunea securității.

Pentru alte informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind noile norme de combatere a traficului de persoane

Fișă informativă

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

Raport referitor la progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de ființe umane (al patrulea raport)

Pagina web privind combaterea traficului de persoane

Detalii

Data publicării
19 decembrie 2022

Date de contact

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Anitta HIPPER

Nume
Anitta HIPPER
E-mail
anitta [dot] hipperatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 56 91

Fiorella BELCIU

Nume
Fiorella BELCIU
E-mail
Fiorella [dot] BELCIUatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 37 34