Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre3 iulie 2020

Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020: statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice a UE

single_market.png
© EU
Astăzi, 3 iulie, Comisia publică Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020, care arată că, în pofida îmbunătățirilor înregistrate în anumite domenii, statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. După cum s-a constatat în timpul crizei cauzate de noul coronavirus, o piață unică care funcționează bine este esențială pentru asigurarea liberei circulații a mărfurilor în întreaga UE și este vitală pentru redresarea rapidă a economiei UE.

Rezultatele tabloului de bord pentru acest an, care este disponibil ca instrument online , evidențiază importanța accentului reînnoit pus pe implementarea și asigurarea respectării normelor, prezentat în Planul de acțiune privind asigurarea respectării normelor, adoptat de Comisie în martie 2020. Mai mult decât orice, o piață unică pe deplin funcțională necesită un parteneriat între Comisie și statele membre. Nou creatul Grup operativ pentru respectarea normelor vizând piața unică va fi unul dintre instrumentele esențiale pentru promovarea unei astfel de cooperări între Comisie și statele membre.

Tabloul de bord al pieței unice oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic European (SEE) în 2019. El evaluează performanțele statelor membre în ceea ce privește deschiderii pieței, instrumentele de guvernanță, precum și anumite domenii de politică, pe baza câtorva indicatori selectați. Constatările sunt prezentate sub forma unei diagrame tip „semafor”, prin atribuirea de cartonașe roșii (sub medie), galbene (medie) și verzi (peste medie).

În comparație cu anul precedent, tabloul de bord pentru acest an denotă o situație stabilă în majoritatea statelor membre, dar și o scădere ușoară a performanțelor globale. În ansamblu, tabloul de bord conține 158 de cartonașe verzi (153 în 2018), 107 cartonașe galbene (137 în 2018) și 58 de cartonașe roșii (59 în 2018). Țările cu cele mai bune performanțe în 2019 au fost Letonia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda și Slovacia, iar cele mai mici îmbunătățiri au fost observate în Spania, Italia, Franța și Austria.

Alte constatări esențiale ale tabloului de bord al pieței unice pentru 2020 includ:

  • Aplicarea neuniformă a normelor vizând piața unică: deși statele membre au îmbunătățit în mod semnificativ transpunerea legislației UE, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a crescut, parțial din cauza transpunerii incomplete sau incorecte a legislației UE. Tabloul de bord indică o îmbunătățire deosebită a aplicării legislației privind consumatorii, datorită rolului puternic de coordonare al Comisiei Europene și al Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor.
  • Cooperarea administrativă extinsă între statele membre: utilizarea Sistemului de informare al pieței interne (IMI), care sprijină cooperarea administrativă a statelor membre în 16 domenii de politică și juridice, a crescut cu 52 %, iar în prezent vizează 59 de proceduri administrative transfrontaliere.
  • Creșterea constantă a utilizării instrumentelor care ajută cetățenii și întreprinderile să beneficieze de piața unică: numărul cetățenilor care utilizează portalul de informații Europa ta și serviciile „Europa ta – Consiliere” a crescut drastic (+ 48 % pentru Europa ta, cu 35 milioane de vizite și + 52 % pentru serviciul „Europa ta – Consiliere”, cu 35 de mii de solicitări). Numărul de cazuri din cadrul SOLVIT, un instrument informal de soluționare a problemelor, a crescut cu 4 % în ansamblu.
  • Sunt necesare acțiuni suplimentare în domenii de politică specifice: sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor, în special pentru a asigura mai multe decizii de recunoaștere a calificărilor profesionale. Performanțele statelor membre în materie de achiziții publice continuă să fie inegale, în special în ceea ce privește contractele atribuite unor ofertanți unici.

Context

Tabloul de bord al pieței unice este un instrument online care urmărește să monitorizeze performanțele statelor membre utilizând indicatori clari, având obiectivul de a îmbunătăți funcționarea pieței unice. 

În particular, tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre:

  • pun în aplicare normele UE;
  • dezvoltă piețe deschise și integrate (de exemplu, pentru achizițiile publice, comerțul cu bunuri și servicii);
  • gestionează aspectele administrative vizând lucrătorii străini (de exemplu, calificările profesionale);
  • cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de exemplu, portalul Europa ta, SOLVIT și EURES)

Tabloul de bord al pieței unice evaluează performanțele în trei domenii de politică, două domenii privind deschiderea și integrarea pieței și 12 instrumente de guvernanță.

Pentru informații suplimentare

- Tabloul de bord

- Fișe informative pe țări

- Imagine de ansamblu asupra performanțelor

O nouă Strategie industrială pentru Europa

- Planul de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor vizând piața unică

- Parcursul întreprinderilor în cadrul pieței unice: obstacole și bariere de ordin practic

Press contact

Sonya GOSPODINOVA

Telefon +32 2 296 69 53

Mail sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu (sonya[dot]gospodinova[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Célia DEJOND

Telefon +32 2 298 81 99

Mail celia [dot] dejondatec [dot] europa [dot] eu (celia[dot]dejond[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Federica MICCOLI

Telefon +32 2 295 83 00

Mail federica [dot] miccoliatec [dot] europa [dot] eu (federica[dot]miccoli[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
3 iulie 2020