Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre15 octombrie 2020

Starea uniunii energetice: Progresele înregistrate în ceea ce privește tranziția către o energie curată și o bază pentru redresarea ecologică

uniunea_energetica.png
© EU
Comisia a adoptat ieri, 14 octombrie, raportul pe 2020 privind starea uniunii energetice și documentele însoțitoare ale acestuia, vizând diferite aspecte ale politicii energetice a UE. Raportul din acest an este primul de la adoptarea Pactului verde european  și analizează contribuția uniunii energetice la obiectivele pe termen lung ale Europei în domeniul climei.

Evaluările individuale ale celor 27 de planuri naționale privind energia și clima (PNEC)  analizează parcursul și ambițiile fiecărui stat membru în ceea ce privește obiectivele actuale în materie de climă și energie pentru 2030. Evaluarea globală arată că statele membre sunt în măsură să atingă aceste obiective și că, în cea mai mare parte, fac progrese în direcția lor. Rapoartele subliniază contribuția pe care sectorul energetic o poate aduce la redresarea UE în urma crizei economice create de pandemia de COVID-19. Până în prezent, uniunea energetică s-a dovedit a fi solidă în fața provocărilor cauzate de pandemie cu care s-au confruntat sistemele noastre energetice și lucrătorii din domeniul energiei.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Sectorul energetic joacă un rol crucial în reducerea emisiilor și punerea în aplicare a Pactului verde european. Raportul de astăzi privind starea uniunii energetice arată progresele pe care le facem, precum și provocările și oportunitățile care ne așteaptă. Investițiile și reformele întreprinse trebuie să ghideze redresarea ecologică și să ne plaseze pe drumul cel bun ca să devenim neutri din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Planurile naționale privind energia și clima reprezintă un instrument esențial pentru colaborarea noastră cu statele membre în vederea planificării politicilor și a investițiilor pentru o tranziție ecologică și justă. Acum este momentul să transformăm aceste planuri în realitate și să le utilizăm pentru a ieși din criza provocată de pandemia de COVID-19 cu noi locuri de muncă create și o uniune energetică mai competitivă.”

Raportul analizează cele cinci dimensiuni diferite ale uniunii energetice — decarbonizarea, inclusiv energia din surse regenerabile, eficiența energetică, securitatea energetică, piața internă a energiei; și cercetarea, inovarea și competitivitatea. Raportul oferă orientări cu privire la punerea rapidă în aplicare a PNEC-urilor și la modul în care investițiile și reformele energetice pot stimula redresarea economică a UE. Raportul evidențiază modul în care planul de redresare NextGenerationEU poate sprijini statele membre printr-o serie de programe emblematice de finanțare.

Raportul privind starea uniunii energetice din acest an este pentru prima dată însoțit de o analiză a subvențiilor pentru energie, care identifică o nevoie clară de a avea date mai bune privind subvențiile pentru energie și de a face eforturi mai mari de reducere a celor care sprijină producția și consumul de combustibili fosili. Un raport privind competitivitatea în domeniul energiei curate este, de asemenea, publicat astăzi, ceea ce arată că industria UE a reușit să profite de oportunitățile oferite de tranziția către o energie curată. Acest sector este mai performant decât cel al tehnologiilor care utilizează energii convenționale în ceea ce privește valoarea adăugată, productivitatea muncii și creșterea ocupării forței de muncă. Comisia a adoptat, de asemenea, rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește piața internă a energiei, prețurile și costurile energiei, eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

Context

Evaluarea celor 27 de planuri naționale diferite privind energia și clima (PNEC): După publicarea evaluării la nivelul UE a PNEC-urilor în luna septembrie, Comisia a publicat astăzi o evaluare individuală a fiecărui PNEC național, incluzând recomandări pentru utilizarea potențială de către fiecare stat membru a Mecanismului de redresare și reziliență.

Anexa privind subvențiile pentru energie: În această primă prezentare generală a subvențiilor pentru energie ale statelor membre, Comisia ia notă de faptul că multe dintre PNEC-urile statelor membre nu oferă o imagine de ansamblu sau un calendar concret al măsurilor de eliminare treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili, care se ridică la 50 de miliarde EUR pe an.

Anexa privind piața internă a energiei: Această anexă oferă informații actualizate privind piața internă a energiei electrice și a gazelor naturale, concluzionând că s-au înregistrat progrese satisfăcătoare, dar că sunt necesare eforturi suplimentare pentru integrarea deplină a piețelor.

Raportul privind competitivitatea în domeniul energiei curate: Prezentul raport se concentrează în principal pe șase tehnologii esențiale în materie de energie curată menite să ajute UE să își atingă obiectivele din 2030 și 2050 - energia fotovoltaică; energia eoliană offshore; energia oceanelor; hidrogenul regenerabil; bateriile și rețelele inteligente.

Raportul privind prețurile și costurile energiei: Acest raport analizează pe larg tendințele în ceea ce privește prețurile și costurile energiei în Europa și pe plan internațional, subliniind faptul că ponderea cheltuielilor cu energia ale gospodăriilor populației a scăzut pentru toate nivelurile de venit începând din 2012.

Raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește eficiența energetică: Raportul acoperă progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivul pe termen lung în materie de eficiență energetică. Deși analiza preliminară arată că criza provocată de pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra cererii de energie, statele membre vor trebui să își intensifice eforturile pentru a menține o tendință pozitivă.

Raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește sursele regenerabile de energie: Raportul subliniază că ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE-27 a ajuns la 18,9 % și că se preconizează că UE își va depăși obiectivele privind energia din surse regenerabile pentru 2020.

Pentru mai multe informații

Raportul privind starea uniunii energetice și anexa la raportul privind starea uniunii energetice

Notă de informare (întrebări și răspunsuri) referitoare la raportul privind starea uniunii energetice, PNEC-urile și rapoartele însoțitoare

Pagina web a stării uniunii energetice pe 2020

Cele 27 de planuri naționale privind energia și clima (PNEC)

Evaluarea la nivelul UE a planurilor naționale privind energia și clima

Raportul privind competitivitatea în domeniul energiei curate

Anexa privind subvențiile pentru energie

Raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește eficiența energetică

Raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește sursele regenerabile de energie

Anexa privind piața internă a energiei

Raportul privind prețurile și costurile energiei

Date de contact pentru presă

Tim McPHIE

Telefon + 32 2 295 86 02

Adresă tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu (tim[dot]mcphie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ana CRESPO PARRONDO

Telefon +32 2 298 13 25

Adresă Ana [dot] CRESPO-PARRONDOatec [dot] europa [dot] eu (Ana[dot]CRESPO-PARRONDO[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lynn RIETDORF

Telefon +32 2 297 49 59

Adresă Lynn [dot] Rietdorfatec [dot] europa [dot] eu (Lynn[dot]Rietdorf[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
15 octombrie 2020