Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre23 noiembrie 20204 min de lectură

Serviciile mass-media audiovizuale: Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre pentru netranspunerea Directivei

infringement_audiovizual.png
© EU
Astăzi, 23 noiembrie, Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre și a Regatului Unit pentru neadoptarea noilor norme care reglementează coordonarea la nivelul UE a tuturor serviciilor mass-media audiovizuale, atât programele de televiziune tradiționale, cât și serviciile la cerere, precum și platformele de partajare a materialelor video.

Aceste noi norme ale UE vizează crearea unui cadru de reglementare adecvat erei digitale, care să conducă la un peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai diversificat. Se consolidează astfel protecția telespectatorilor, acordându-se o atenție specială siguranței persoanelor celor mai vulnerabile, cum ar fi minorii, se extinde aplicarea normelor privind discursul de incitare la ură la platformele de partajare a materialelor video și se promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În același timp, se introduc, pentru prima dată, noi cerințe de independență pentru autoritățile naționale de reglementare a mass-media și se protejează pluralismul mediatic.

Termenul pentru transpunerea Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale în legislația națională a fost 19 septembrie 2020 și numai Danemarca, Ungaria, Țările de Jos și Suedia au notificat măsuri de transpunere și au declarat că notificarea este completă.

Prin urmare, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, precum și Regatului Unit, solicitându-le să furnizeze informații suplimentare. Aceste țări au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Vicepreședinta executivă responsabilă pentru „Europa pregătită pentru era digitală”, Margrethe Vestager, a declarat: „Dorim condiții de concurență echitabile pentru toți actorii din media și pentru a proteja mai bine copiii și consumatorii atunci când accesează conținut audiovizual. Dorim, de asemenea, să asigurăm o mai mare diversitate pe platformele de video la cerere și să creăm un peisaj audiovizual mai echitabil. Acesta este motivul pentru care avem norme comune. Directiva serviciilor mass-media audiovizuale merită toate eforturile noastre colective. Este o realizare importantă, care va încuraja diversitatea culturală în serviciile mass-media audiovizuale.”

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: “A venit momentul ca toate statele membre să transpună normele și să le transpună în mod corect. Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale reprezintă act legislativ esențial pentru pluralismul mediatic. Ea consolidează independența autorităților de reglementare a mass-media, încurajează transparența proprietății asupra mijloacelor de informare în masă și promovează educația în domeniul mediatic.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „În urmă cu doi ani, am convenit împreună - inclusiv statele membre - să modernizăm normele UE referitoare la conținutul audiovizual. Aceste norme îi protejează mai bine pe toți telespectatorii - în special pe cei mai vulnerabili, cum ar fi minorii - promovează diversitatea culturală și protejează pluralismul mass-media. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste beneficii nu se va materializa dacă normele rămân doar pe hârtie. Fac apel la statele membre să pună în aplicare aceste norme fără întârzieri suplimentare, pentru a asigura un mediu online mai sigur, mai echitabil și mai diversificat.”

Context

Actuala Directivă UE a serviciilor mass-media audiovizuale reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale în materie de servicii mass-media audiovizuale, care includ atât programele de televiziune tradiționale și serviciile la cerere, cât și platformele de partajare a materialelor video. În același timp, peisajul mediatic s-a schimbat radical în mai puțin de un deceniu. Milioane de europeni, în special tinerii, vizionează conținut online, la cerere și pe diferite dispozitive mobile. Luând în considerare aceste noi evoluții, Comisia a propus, în mai 2016, o Directivă revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale , care include o nouă abordare a platformelor online care difuzează conținut audiovizual. În iunie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la normele revizuite, care au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în noiembrie 2018.

Principalul obiectiv al directivei este de a crea și de a asigura buna funcționare a pieței interne a serviciilor mass-media audiovizuale, contribuind în același timp la promovarea diversității culturale, asigurând un nivel adecvat de protecție a consumatorilor și protejând pluralismul mass-mediei.

Statele membre au avut la dispoziție 21 de luni pentru a o transpune în legislația lor națională. Pentru a se asigura că noile norme sunt adoptate la timp, în ultimii ani, Comisia a oferit sprijin autorităților statelor membre, inclusiv prin intermediul Comitetului de contact și al Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA), cu privire la transpunerea DSMAV. Comisia a publicat, de asemenea, orientări privind operele europene și platformele de partajare a materialelor video.

Informații suplimentare

Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale (UE) 2018/1808

Comisia ia noi măsuri menite să promoveze operele audiovizuale europene și să protejeze publicul vulnerabil - Comunicat de presă

Orientări privind Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale – Întrebări și răspunsuri

Piața unică digitală: Norme actualizate privind audiovizualul - Întrebări și răspunsuri (7 iunie 2018)

Directiva actuală a serviciilor mass-media audiovizuale

Principiile generale care guvernează serviciile mass-media audiovizuale la nivel european

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Persoane de contact pentru presă

Johannes BAHRKE

Phone +32 2 295 86 15

Mail johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu (johannes[dot]bahrke[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Marietta GRAMMENOU

Phone +32 2 298 35 83

Mail marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu (marietta[dot]grammenou[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
23 noiembrie 2020