Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 martie 20222 min de lectură

Rezerva de ajustare la Brexit: Comisia aprobă prefinanțări în valoare de 2 miliarde EUR pentru 12 state membre

Comisia a aprobat plata a peste 2 miliarde EUR în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 12 state membre.

FondAjustareBrexit

Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane EUR până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023. Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: „Brexit a avut un impact negativ asupra vieții multor persoane din UE. Rezerva de ajustare la Brexit a fost instituită și adoptată în timp record pentru a ajuta statele membre să atenueze consecințele negative economice, sociale și teritoriale ale Brexitului. Acum depinde de statele membre să utilizeze în mod optim fondurile disponibile pentru a sprijini regiunile, comunitățile locale, cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii să își diversifice activitatea, să își mențină locurile de muncă și să recalifice forța de muncă acolo unde este necesar.

Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state membre:

Statul membru

Sumele de prefinanțare anuale bazate pe alocarea provizorie către statele membre, în EUR/prețuri curente (rotunjite)

2021

2022

2023

Belgia

119 986 195

91 789 457

93 625 219

Estonia

2 053 378

1 570 835

1 602 251

Spania

84 563 081

64 690 770

65 984 566

Franța

228 303 007

174 651 835

178 144 821

Croația

2 231 823

1 707 345

1 741 491

Letonia

3 397 565

2 599 138

2 651 120

Malta

13 756 900

10 524 031

10 734 508

Țările de Jos

275 097 478

210 449 612

214 658 542

Austria

8 601 197

6 579 917

6 711 514

Portugalia

25 252 296

19 318 010

19 704 365

România

13 396 968

10 248 682

10 453 653

Suedia

42 657 129

32 632 710

33 285 355

Total

819 297 017

626 726 342

639 297 405

Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate și plătite începând cu 1 ianuarie 2020.

Etapele următoare

Comisia este pregătită să prelucreze rapid deciziile privind rezerva de ajustare la Brexit pentru celelalte state membre, pentru a se asigura că acestea pot primi sprijin din rezervă și invită celelalte state membre să notifice fără întârziere Comisia în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit.

Context

Brexit are un impact negativ asupra tuturor statelor membre, dar în moduri diferite, unele state membre, regiuni, sectoare sau comunități locale fiind mai afectate decât altele. Rezerva de ajustare la Brexit, cu un cuantum de 5,4 miliarde EUR, a fost instituită pentru a sprijini toate statele membre, acordând prioritate celor mai puternic afectate. Contribuția financiară din rezervă pentru un stat membru va fi executată în cadrul gestiunii partajate. Aceasta nu necesită o programare sau o planificare avansată a măsurilor și oferă flexibilitate în punerea în aplicare, în conformitate cu principiul subsidiarității. Regulamentul de instituire a rezervei a intrat în vigoare la 6 octombrie 2021.

În decembrie 2021, Irlanda și Italia au fost primele state membre pentru care s-a plătit finanțare din rezerva de ajustare la Brexit. Până la sfârșitul lunii martie 2022, 14 state membre vor fi primit primele tranșe din prefinanțare.

Informații suplimentare

Mai multe despre rezerva de ajustare la Brexit

Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit (RAB)

Detalii

Data publicării
14 martie 2022

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Veronica FAVALLI

Nume
Veronica FAVALLI
E-mail
veronica [dot] favalliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 72 69