Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre31 octombrie 20225 min de lectură

Regulamentul privind piețele digitale: norme pentru controlorii de acces pentru a asigura intrarea în vigoare a piețelor deschise

Mâine, 1 noiembrie, intră în vigoare Regulamentul UE privind piețele digitale

DMA

Noul regulament va pune capăt practicilor neloiale ale întreprinderilor care acționează în calitate de controlori de acces în economia platformelor online. Acesta a fost propus de Comisie în decembrie 2020 și aprobat de Parlamentul European și de Consiliu în timp record, în martie 2022.

Regulamentul privind piețele digitale definește situațiile în care o platformă online mare poate fi considerată controlor de acces. Sunt vizate platformele digitale ce reprezintă un loc de întâlnire important al utilizatorilor comerciali cu consumatorii și care, din poziția de care beneficiază, pot acționa ca un organ de reglementare privat, generând astfel blocaje în economia digitală. Pentru a aborda aceste aspecte, Regulamentul privind piețele digitale va defini o serie de obligații pe care acești controlori de acces vor trebui să le respecte, inclusiv interzicerea anumitor comportamente ale acestora. 

Desemnarea controlorilor de acces   

Societățile care operează unul sau mai multe dintre așa-numitele „servicii de platformă esențiale” enumerate în DMA sunt considerate controlori de acces dacă îndeplinesc cerințele descrise mai jos. Sunt vizate: serviciile de intermediere online, cum ar fi magazinele de aplicații, motoarele de căutare online, serviciile de socializare în rețea, anumite servicii de mesagerie, serviciile platformelor de partajare a materialelor video, asistenții virtuali, browserele web, serviciile de cloud computing, sistemele de operare, piețele online și serviciile de publicitate.

Există trei criterii principale pe baza cărora o societate se încadrează în domeniul de aplicare al DMA:

  1. să fie suficient de mare încât să aibă un impact pe piața internă – atunci când societatea realizează o anumită cifră de afaceri anuală în Spațiul Economic European (SEE) și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre ale UE;
  2. să controleze un canal important prin care întreprinderile utilizatoare intră în legătură cu consumatorii finali – în cazul în care societatea furnizează un serviciu de platformă esențial lunar unui număr de peste 45 de milioane de utilizatori finali activi stabiliți sau situați în UE și anual unui număr de peste 10 000 de utilizatori comerciali activi stabiliți în UE;
  3. să dețină o poziție solidă și durabilă – în cazul în care societatea a îndeplinit al doilea criteriu în ultimii trei ani.

Mai multe informații cu privire la procedura de desemnare a controlorilor de acces sunt disponibile în secțiunea Întrebări și răspunsuri privind DMA. 

O listă clară a ceea ce este și ceea ce nu este permis 

DMA stabilește o listă de acțiuni permise și acțiuni interzise pe care controlorii de acces vor trebui să le respecte în operațiunile lor zilnice pentru a asigura piețe digitale echitabile și deschise. Aceste obligații vor contribui la deschiderea de posibilități pentru întreprinderi de a contesta piețele și de a rivaliza cu controlorii de acces pe baza calității produselor și serviciilor lor, ceea ce va genera mai mult spațiu de inovare.

Atunci când un controlor de acces adoptă practici precum favorizarea propriilor servicii sau împiedicarea utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor să ajungă la consumatori, acest lucru poate împiedica concurența, conducând la mai puțină inovare, la produse sau servicii de o calitate mai scăzută și la prețuri mai mari. Atunci când un controlor de acces se angajează în practici neloiale, cum ar fi impunerea unor condiții de acces inechitabile la magazinul său de aplicații sau împiedicarea instalării de aplicații din alte surse, se poate ajunge în situația ca prețurile plătite de consumatori să fie mai mari sau ca aceștia să fie privați de beneficiile pe care le-ar fi putut avea dacă ar fi avut acces la servicii alternative.

Etapele următoare 

Odată cu intrarea sa în vigoare, DMA va intra în etapa crucială de punere în aplicare: va începe să se aplice în termen de șase luni, adică începând cu data de 2 mai 2023. În termen de două luni de la această dată, adică cel târziu până la 3 iulie 2023, dacă îndeplinesc pragurile stabilite în DMA, potențialii controlori de acces vor trebui să notifice Comisiei serviciile lor de platformă esențiale.

După ce Comisia va primi notificarea completă, va avea la dispoziție 45 de zile lucrătoare pentru a evalua dacă întreprinderea în cauză îndeplinește pragurile și pentru a o desemna drept controlor de acces (termenul pentru ultimele notificări posibile împlinindu-se la 6 septembrie 2023). După desemnarea ca atare, controlorii de acces vor avea la dispoziție șase luni – adică până la 6 martie 2024 – pentru a se conforma cerințelor prevăzute în DMA.

Pentru a pregăti punerea în aplicare a DMA, Comisia colaborează deja în mod proactiv cu părțile interesate din acest sector pentru a asigura respectarea efectivă a noilor norme. În plus, în următoarele luni, Comisia va organiza o serie de ateliere tehnice cu părțile interesate pentru a evalua opiniile terților cu privire la respectarea obligațiilor pe care le au controlorii de acces în temeiul DMA. Primul dintre aceste ateliere va avea loc la 5 decembrie 2022 și se va axa pe dispoziția privind autofavorizarea.

Comisia lucrează, de asemenea, la un regulament de punere în aplicare care va conține dispoziții privind aspectele procedurale ale notificării. 

Context 

Împreună cu propunerea referitoare la Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act - DSA), Comisia a propus, în decembrie 2020, DMA pentru a aborda consecințele negative care decurg din anumite comportamente ale platformelor online ce acționează în calitate de controlori de acces pe piața unică a UE.

DMA va fi pus în aplicare prin intermediul unei arhitecturi solide de supraveghere, în cadrul căreia Comisia va fi singura autoritate de asigurare a respectării normelor, în strânsă cooperare cu autoritățile din statele membre ale UE. Comisia va fi în măsură să impună sancțiuni și amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri mondială a unei întreprinderi și de până la 20 % în cazul unor încălcări repetate. În cazul încălcărilor sistematice, Comisia va fi în măsură să impună și măsurile corective comportamentale sau structurale necesare pentru a asigura eficacitatea obligațiilor, inclusiv interdicția de a efectua achiziții suplimentare.

În cele din urmă, DMA conferă Comisiei competența de a efectua investigații de piață care vor asigura faptul că obligațiile prevăzute în regulament sunt actualizate în contextul realității în continuă evoluție a piețelor digitale.

Pentru informații suplimentare

Textul din Jurnalul Oficial al UE

DMA – Întrebări și răspunsuri (fișă actualizată)

Pagină informativă privind DMA

Detalii

Data publicării
31 octombrie 2022

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Arianna PODESTA

Nume
Arianna PODESTA
E-mail
arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 70 24

Charles MANOURY

Nume
Charles MANOURY
E-mail
charles [dot] manouryatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 291 33 91

Maria TSONI

Nume
Maria TSONI
E-mail
maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 05 26