Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre24 iulie 2020

Realizarea obiectivelor Strategiei privind o uniune securității: inițiative de combatere a abuzului sexual asupra copiilor, a drogurilor și a armelor de foc ilegale

obiectivesecuritate.png
© EU
Comisia prezintă astăzi, 24 iulie, trei inițiative imediate în vederea punerii în aplicare a Strategiei privind o uniune a securității: o strategie a UE pentru o combatere mai eficace a abuzului asupra copiilor , o nouă agendă și un nou plan de acțiune ale UE privind drogurile , precum și un plan de acțiune al UE privind traficul de arme de foc . Toate aceste amenințări necesită o acțiune fermă la nivelul UE, deoarece au un caracter transfrontalier și sunt prezente atât online, cât și offline. De asemenea, aceste amenințări au fost agravate de pandemia de COVID-19, în special abuzul sexual asupra copiilor, care a fost puternic amplificat de izolarea fizică și de intensificarea activității online. Combaterea traficului de droguri și de arme de foc este esențială în lupta împotriva criminalității organizate, o prioritate de prim rang în materie de securitate internă în întreaga Europă.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Spre deosebire de atâtea persoane care au fost afectate din punct de vedere economic de pandemie, activitățile infracționale organizate înfloresc. Cei care profită de suferința și de daunele cauzate de vânzările de droguri și de arme de foc ilicite sau care difuzează materiale abominabile care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor trebuie să fie opriți și aduși în fața justiției. Securitatea internă este un pilon central al Strategiei UE privind o uniune a securității menită să îi protejeze pe europeni și să promoveze modul nostru de viață. Datorită acestor trei inițiative, transpunem de îndată viziunea strategică în acțiuni concrete.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Abuzul asupra copiilor și abuzul sexual asupra copiilor în mediul online constituie infracțiuni îngrozitoare. Pandemia de COVID-19 a agravat această problemă. Astăzi pot anunța că vom propune o legislație care să impună platformelor online obligația de a identifica și de a raporta partajarea acestui conținut ilegal. De asemenea, vom analiza eventuala înființare a unui nou centru european de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor, astfel încât Europa să poată juca în continuare un rol de lider în lupta împotriva abuzurilor. Totodată, prezentăm acțiuni concrete menite să consolideze lupta noastră împotriva traficului de droguri și de arme de foc ilicite, ambele afectând societatea noastră.”

Strategia UE pentru o combatere mai eficace a abuzului asupra copiilor

Se estimează că un copil din cinci cade victimă unor forme de violență sexuală în Europa. Există indicii conform cărora criza provocată de pandemia de COVID-19 a contribuit la agravarea problemei pentru mulți copii care locuiesc împreună cu agresorii, numărul de cazuri raportate privind abuzul sexual online asupra copiilor în UE crescând de la 23 000 în 2010 la peste 725 000 în 2019. Europol a arătat că există o corelație între pandemia de COVID-19 și partajarea sporită a imaginilor conținând abuzuri în mediul online.

Pentru a completa și a îmbunătăți activitățile de protejare a copiilor împotriva abuzului sexual  pe care le desfășoară în prezent UE și pentru a face față noilor provocări, cum ar fi riscurile neprevăzute ale criptării de la un capăt la altul, Comisia prezintă o nouă strategie  de combatere a abuzului sexual asupra copiilor atât offline, cât și online.

Strategia propune o serie de inițiative pentru perioada 2020-2025, care se concentrează asupra următoarelor aspecte:

 • o mai bună coordonare, prin lansarea imediată a unui studiu în vederea eventualei înființări unui nou centru european privind abuzul sexual asupra copiilor. Centrul s-ar baza pe bunele practici din centre similare din întreaga lume, cum ar fi Centrul național din SUA pentru copiii dispăruți și exploatați, și ar putea primi semnalări din partea întreprinderilor privind cazuri de abuz asupra copiilor, ar sprijini activitatea de prevenire și ar contribui la acordarea de asistență victimelor. În plus, cooperarea cu industria poate continua prin intermediul Forumului UE pentru internet. O altă prioritate este și îmbunătățirea protecției copiilor la nivel mondial, prin promovarea cooperării între mai multe părți interesate prin intermediul Alianței mondiale WePROTECT pentru încetarea exploatării sexuale a copiilor pe internet;
 • activitatea de prevenire, ținând cont de faptul că cercetarea privind motivele care îi determină pe oameni să comită infracțiuni este limitată și fragmentată, iar comunicarea dintre cercetători și practicieni este minimă. Comisia va depune eforturi pentru a înființa o rețea de prevenire, pentru a sprijini legături mai strânse între activitățile de cercetare și aplicațiile practice (în special în ceea ce privește programele destinate persoanelor care se tem că ar putea să comită infracțiuni) și pentru a elabora campanii de sensibilizare și materiale media specifice;
 • un cadru juridic solid, care să includă punerea în aplicare integrală a legislației existente a UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (Directiva 2011/93), identificarea lacunelor legislative, a bunelor practici și a acțiunilor prioritare, precum și eventuala elaborare a unei noi legislații, în special pentru a le impune furnizorilor de servicii online obligația de a detecta și de a raporta autorităților publice materiale cunoscute care conțin abuzuri sexuale;
 • consolidarea răspunsului în materie de asigurare a respectării legii, inclusiv înființarea de către Europol a unui centru de inovare și a unui laborator, depunerea de eforturi în vederea înființării unui centru european de combatere a abuzului sexual asupra copiilor și alocarea de fonduri pentru dezvoltarea capacităților digitale ale autorităților de asigurare a respectării legii din statele membre.

Noua agendă și noul planul de acțiune ale UE privind drogurile pentru perioada 2021-2025

Piața drogurilor ilicite are o valoare de vânzare cu amănuntul estimată la 30 de miliarde EUR pe an numai în Europa. Costul social asupra vieților omenești, a mijloacelor de trai și a sănătății publice este imens. Disponibilitatea și producția de droguri în UE rămân ridicate, iar în lumea noastră interconectată, implicarea grupurilor infracționale organizate are drept consecință faptul că fenomenul drogurilor este din ce în ce mai globalizat. Sunt necesare acțiuni coordonate mai eficace pentru a face față implicațiilor pe care traficul și consumul de droguri le au în materie de securitate și sănătate, cu scopul de a-i proteja mai bine pe europeni.

Noua agendă și noul planul de acțiune ale UE privind drogurile pentru perioada 2021-2025  stabilesc cadrul politic și prioritățile de acțiune în următorii 5 ani și includ o serie de priorități strategice ale Agendei UE privind drogurile. Agenda se va axa în principal pe următoarele aspecte:

 • măsuri de securitate consolidate care se concentrează asupra tuturor aspectelor traficului ilicit de droguri, de la grupuri infracționale organizate la gestionarea frontierelor externe și distribuția și producția ilicite;
 • intensificarea activității de prevenire, inclusiv sensibilizarea cu privire la efectele nocive ale drogurilor, în special legăturile dintre consumul de droguri, violență și alte forme de criminalitate, și
 • abordarea consecințelor negative asociate consumului de droguri, prin asigurarea accesului la tratament, reducerea riscurilor și a efectelor nocive, precum și o abordare echilibrată a problemei drogurilor în penitenciare.

Agenda și planul de acțiune ale UE privind drogurile vor consolida abordarea bazată pe dovezi, integrată și echilibrată în materie de reducere a cererii și ofertei de droguri, prin intermediul unei acțiuni cuprinzătoare și multidisciplinare care să acopere dimensiunile științifice, de mediu, sociopolitice, tehnologice și internaționale ale acestei probleme, luând în considerare totodată impactul pandemiei de COVID-19 asupra fenomenului drogurilor.

Noul plan de acțiune privind traficul de arme de foc

Proliferarea și disponibilitatea armelor de foc ilicite amplifică pericolul reprezentat de formele grave de criminalitate și de criminalitatea organizată, inclusiv de atacurile teroriste, și sunt adesea legate de traficul de droguri ilicite și de persoane, de introducerea ilegală de migranți, de contrafacere, de infracțiunile împotriva mediului sau de criminalitatea organizată contra patrimoniului. De mai mulți ani, UE coordonează activități de combatere a traficului de arme de foc , însă apar în continuare noi amenințări care necesită noi măsuri. Noul plan de acțiune privind traficul de arme de foc  se axează pe 4 priorități:

 • asigurarea cadrului juridic pentru a reduce riscurile de deturnare a armelor de foc de pe piața legală către piața neagră;
 • o mai bună cunoaștere a amenințării, soluționând problema pe care o reprezintă lipsa unor statistici comparabile privind incidentele implicând arme de foc și confiscările de arme de foc în UE;
 • consolidarea acțiunilor de asigurare a respectării legii pentru a-i opri pe traficanți;
 • intensificarea cooperării internaționale, fiind prevăzută o serie amplă de activități axate pe Europa de Sud-Est.

Context

Inițiativele adoptate astăzi fac parte din Strategia privind o uniune a securității. Obiectivul este de a crea o abordare multidisciplinară, coordonată și integrată în materie de securitate. Această strategie stabilește priorități strategice și interdependente privind securitatea, care urmează să fie transpuse la nivelul UE în perioada 2020-2025.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri : Realizarea obiectivelor Strategiei privind o uniune securității

Comunicat de presă : Strategia UE privind o uniune a securității: asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou ecosistem de securitate

Comunicarea  referitoare la Strategia UE privind o uniune a securității

În ceea ce privește combaterea abuzului sexual asupra copiilor:

În ceea ce privește combaterea drogurilor ilicite:

În ceea ce privește combaterea traficului de arme de foc:

Date de contact pentru presă

Adalbert JAHNZ

Telefon + 32 2 295 31 56

Adresă adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY

Telefon +32 2 296 99 71

Adresă ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Laura BERARD

Telefon +32 2 295 57 21

Adresă laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
24 iulie 2020