Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre8 septembrie 20226 min de lectură

Punerea în aplicare a legislației de mediu: Comisia solicită o mai bună aplicare a normelor de mediu ale UE pentru a proteja sănătatea umană și mediul

Astăzi, 8 septembrie, Comisia a publicat cea de a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR).

Evaluare ENV

Raportul de țară pentru România este disponibil aici.

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.

Astăzi, 8 septembrie, Comisia a publicat cea de a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), un instrument-cheie de raportare care contribuie la asigurarea respectării legislației de mediu și sensibilizează publicul cu privire la importanța punerii în aplicare a normelor de mediu. Reducerea decalajului dintre ceea ce se decide la nivelul Uniunii și ceea se pune în aplicare pe teren este esențială pentru a asigura rezultate bune în materie de mediu pentru cetățeni și pentru a menține condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, creând în același timp oportunități de dezvoltare economică.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu din acest an este un apel la acțiune. Deși de la ultima evaluare s-au înregistrat progrese în unele domenii, sunt preocupat de faptul că, în alte domenii decalajul juridic general în materie de implementare este din ce în ce mai mare, ceea ce ne face cu atât mai vulnerabili la poluarea mediului și la riscurile aferente. Această analiză le oferă statelor membre instrumentele și informațiile de care au nevoie pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și pentru a ne proteja mai bine sănătatea și mediul. Haideți să o valorificăm!”

Prezenta evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) trage concluzii și definește tendințele comune la nivelul UE, pe baza a 27 de rapoarte de țară individuale care arată stadiul punerii în aplicare a legislației UE în domeniul mediului. Aceasta include o multitudine de informații despre cât de bine protejează guvernele UE calitatea aerului pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm și natura de care ne bucurăm. În plus, evaluarea stabilește acțiuni prioritare de îmbunătățire în fiecare stat membru.

Situația actuală în principalele domenii ale politicii de mediu

  • Biodiversitatea în UE este în continuă scădere. Printre habitatele aflate într-o stare foarte degradată în UE se numără pajiștile seminaturale, turbăriile și mlaștinile. Pădurile sunt supuse unei presiuni uriașe, iar majoritatea statelor membre trebuie să își accelereze eforturile pentru a-și finaliza rețelele Natura 2000.
  • Apa: progresele înregistrate în direcția atingerii unei stări bune a corpurilor de apă sunt lente, iar unele state membre înregistrează întârzieri în ceea ce privește adoptarea unor instrumente esențiale pentru a aborda această problemă, în special a planurilor de management al bazinelor hidrografice. De asemenea, statele membre trebuie să își adopte planul de gestionare a riscului de inundații în timp util pentru a gestiona mai bine riscurile de inundații în țara lor. În plus, normele de punere în aplicare privind apa potabilă reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare în câteva țări. În plus, punerea în aplicare a normelor UE privind tratarea nitraților și a apelor urbane reziduale a fost lentă din cauza planificării și a infrastructurii inadecvate, în pofida disponibilității fondurilor UE.
  • Economia circulară: deși majoritatea statelor membre au instituit strategii și planuri de acțiune naționale privind economia circulară, există diferențe considerabile între ratele de productivitate a resurselor din statele membre și ratele de utilizare circulară a materialelor. Ratele de productivitate măsoară eficiența cu care o economie utilizează resursele pentru producție, în timp ce ratele de utilizare circulară a materialelor măsoară ponderea materialelor recuperate și reintroduse în economie. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți potențialul de reciclare al materialelor plastice, al materialelor de construcții și al textilelor. Prevenirea generării de deșeuri rămâne o provocare importantă în toate statele membre, iar în unele țări trebuie încă rezolvată problema depozitelor de deșeuri care nu respectă standardele.
  • Poluarea aerului reprezintă în continuare o preocupare majoră pentru sănătatea cetățenilor europeni. Statele membre trebuie să îndeplinească cerințele de monitorizare a calității aerului într-un mod sistematic și consecvent pentru o mai bună asigurare a calității aerului la nivel național și la nivelul UE. Pentru respectarea cerințelor, este nevoie de măsuri stricte, în special trecerea la o mobilitate durabilă bazată pe surse regenerabile de energie, introducerea unor tehnici agricole cu emisii scăzute, inclusiv pentru gestionarea efectivelor de animale, a gunoiului de grajd și a îngrășămintelor.
  • Clima: în general, există un nivel bun de punere în aplicare a legislației în domeniul climei la nivelul UE; în prezent, este important să se convină asupra pachetului de măsuri, iar acest pachet să se pună în aplicare pentru îndeplinirea obiectivului de -55 % stabilit în Legea climei pentru 2030. Cu toate acestea, eforturile de adaptare în fiecare stat membru și la nivelul UE trebuie intensificate pentru a face față realității dure a impactului tot mai mare asupra climei. Măsurile adecvate de prevenire și/sau de reducere la minimum a daunelor provocate de schimbările climatice aduc beneficii economice, de mediu și sociale semnificative.

Elemente esențiale pentru punerea în aplicare

Multe state membre trebuie să se asigure că sunt disponibile mai multe fonduri pentru a acoperi nevoile de investiții pentru toate obiectivele și prioritățile de mediu. Pentru prima dată, prezenta EIR compară, pentru fiecare stat membru, finanțarea disponibilă pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu cu nevoile de investiții. Nevoile de investiții în UE pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu se ridică la 110 miliarde EUR pe an. Aproape două treimi din deficitul de investiții de mediu sunt legate de combaterea poluării generale și de protejarea și gestionarea corpurilor noastre de apă.

Adaptarea și consolidarea capacității administrative a statelor membre este esențială pentru asigurarea respectării și a punerii în aplicare a legislației UE, iar asigurarea accesului efectiv la justiție la nivel național este esențială pentru punerea în aplicare a legislației de mediu. Aceștia sunt piloni ai guvernanței de mediu. Majoritatea statelor membre au încă posibilitatea de a îmbunătăți accesul publicului la instanțe pentru contestarea deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor, în special în domeniile de planificare legate de apă, natură și/sau calitatea aerului. De asemenea, majoritatea statelor membre trebuie să informeze mai bine publicul cu privire la accesul său la justiție.

Context

Prima evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu a fost adoptat în februarie 2017. EIR acționează în paralel cu politica Comisiei privind o mai bună legiferare, care se axează pe îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor existente. De când a fost adoptată, multe state membre au organizat dialoguri naționale privind EIR pe temele prioritare identificate în rapoartele lor. În multe cazuri, au participat la acest proces autoritățile regionale și locale și principalele părți interesate.

Comisia colaborează cu statele membre pentru a le permite să aplice mai bine politicile și normele de mediu, prin procesul EIR. Atunci când normele convenite nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător, Comisia poate introduce acțiuni în justiție.

Informații privind încălcările legislației de mediu sunt disponibile pe o hartă interactivă și pe un tablou de bord.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu

Principalul raport EIR

Rapoarte de țară

Fișe informative pe țări

Harta interactivă a cazurilor de încălcare a legislației de mediu la nivelul UE

Material video privind 2022 EIR

Pagina web privind EIR

Detalii

Data publicării
8 septembrie 2022

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Daniela STOYCHEVA

Nume
Daniela STOYCHEVA
E-mail
daniela [dot] stoychevaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 36 64