Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 iulie 20207 min de lectură

Planul de investiții pentru Europa a depășit deja obiectivul de investiții de 500 de miliarde de euro

eib_0.png
© EU
Din iulie 2015, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat investiții suplimentare în valoare de 514 miliarde de euro în întreaga UE, atingându-și obiectivul cu jumătate de an înainte de încheierea inițiativei. Pilon financiar al Planului de investiții pentru Europa, FEIS a avut un impact vădit asupra economiei UE și își dovedește versatilitatea în combaterea pandemiei de COVID-19. De-a lungul ultimilor cinci ani, sute și mii de întreprinderi și proiecte au beneficiat de pe urma FEIS, iar Europa a devenit mai socială, mai ecologică, mai inovatoare și mai competitivă.

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 500 de miliarde de euro în cadrul Planului de investiții pentru Europa. Au fost aprobate aproximativ 1,400 de operațiuni în cadrul Fondului european pentru investiții strategice  (FEIS), cu ajutorul unei garanții bugetare din partea Uniunii Europene și cu resursele proprii ale Grupului BEI. Se preconizează că aceste operațiuni vor atrage investiții suplimentare de circa 514 miliarde de euro în toate țările din UE, în beneficiul a aproximativ 1,4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii. În 2017, Consiliul și Parlamentul au convenit să extindă domeniul de aplicare și dimensiunea FEIS cu scopul de a mobiliza 500 de miliarde de euro până la finele anului 2020. Acești bani urmau să remedieze deficitul de investiții lăsat de criza financiară și economică din 2007-2008.

În ultimii ani și, în special, după izbucnirea epidemiei de COVID-19, FEIS a fost redirecționat: el a servit drept sursă de inspirație pentru noul program de investiții al Comisiei pe perioada 2021-2027, programul InvestEU, și contribuie de pe acum la Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus. FEIS va juca totodată un rol important în pachetul de măsuri NextGenerationEU, menite să refacă economia europeană după șocul provocat de COVID-19. Mai exact, aportul FEIS va consta în completarea fondurilor pentru Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate, care urmărește să prevină cazurile de insolvență în rândul societăților europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul de investiții pentru Europa s-a dovedit a fi o reușită. De-a lungul ultimilor cinci ani, a ajutat sute de mii de întreprinderi și proiecte să beneficieze de finanțare, contribuind la atingerea obiectivelor noastre îndrăznețe de a face Europa mai ecologică, mai inovatoare și mai echitabilă. Vom continua pe această cale cu ajutorul NextGenerationEU.

Președintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, a declarat: „FEIS poate servi drept model acțiunilor întreprinse ca răspuns la pandemia de COVID-19. Faptul că am depășit cifra globală de 500 de miliarde de euro pentru investiții înainte de termenul propus este o dovadă a puterii pe care o are parteneriatul. Pentru BEI a fost un privilegiu și o provocare să pună în aplicare pilonul financiar al Planului de investiții pentru Europa al Comisiei. Reușita pe acest plan se datorează și cooperării excelente dintre bancă și instituțiile europene și naționale. Succesul acestei inițiative arată ce poate realiza Europa dacă are instrumentele potrivite: continentul nostru a devenit mai social, mai ecologic, mai inovator și mai competitiv. Nu numai că putem să valorificăm experiența pe care am dobândit-o pentru a depăși criza actuală, ci ar trebui să o și facem, pentru că ne va ajuta să conturăm o Europă cu care să ne mândrim cu toții.”

Ce a finanțat Fondul european pentru investiții strategice?

FEIS permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni care sunt mai riscante decât media investițiilor sale. Proiectele susținute de FEIS sunt adesea puternic inovatoare, fiind realizate de întreprinderi mici, fără istoric de creditare, sau grupează necesități de infrastructură mai mici în funcție de sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obligat Grupul BEI să creeze noi produse de finanțare, de exemplu, împrumuturi riscante  cu caracteristici de aport de capitaluri proprii sau platforme de investiții. Toate acestea au produs o transformare în profunzime a băncii și au revoluționat modul în care Europa își finanțează prioritățile.

Este important de subliniat că FEIS permite BEI să aprobe un număr mai mare de proiecte decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul garanției bugetare a UE, dar și să ajungă la noi clienți: trei din patru beneficiari ai sprijinului FEIS sunt clienți noi pentru bancă, ceea ce dovedește valoarea adăugată a operațiunilor FEIS.

Grație sprijinului FEIS, BEI și Fondul european de investiții (FEI), filiala sa însărcinată cu finanțarea întreprinderilor mici, au finanțat sute de mii de IMM-uri dintr-o mare varietate de sectoare din toate țările UE, de la agricultura durabilă în Belgia, la tehnologii medicale inovatoare în Spania și companii din sectorul eficienței energetice în Lituania.

Impactul economic: locuri de muncă și creștere economică

Impactul inițiativei este foarte mare. Potrivit rezultatelor din decembrie 2019, departamentul economic al BEI și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei estimează că operațiunile FEIS au sprijinit aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă, cifră care se preconizează că va crește la 1,8 milioane de locuri de muncă până în 2022 în raport cu scenariul de referință. În plus, calculele arată că această inițiativă a generat o majorare a PIB-ului UE cu 1,3 % și se estimează că, până în 2022, creșterea va fi de 1,9 % . La începutul acestui an, 60 % din capitalul mobilizat provenea din resurse private, ceea ce înseamnă că FEIS și-a îndeplinit și obiectivul de a mobiliza investiții private. 

Raportat la dimensiunea economiei, inițiativa a avut cel mai mare efect în țările cel mai puternic lovite de criza din 2007-2008, adică în Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. Deși impactul investițiilor directe este deosebit de mare în aceste țări, calculele arată că regiunile care vor beneficia cel mai probabil de efectele pe termen lung ale acestora sunt cele vizate de obiectivele de coeziune (în principal țările din Europa de Est). Aceste calcule corespund activităților efective de finanțare din FEIS: în topul țărilor în funcție de investițiile generate de FEIS în raport cu PIB-ul sunt Bulgaria, Grecia, Portugalia, Estonia și Spania.

Care au fost beneficiile aduse cetățenilor de Planul de investiții pentru Europa?

Raportul BEI referitor la FEIS pe anul 2019  enumeră o serie de rezultate concrete ale inițiativei. Datorită FEIS:

  • aproximativ 20 de milioane de noi gospodării au acces la bandă largă de mare viteză
  • au fost construite sau renovate circa 540 000 de locuințe sociale și locuințe accesibile ca preț
  • 22 de milioane de europeni beneficiază de servicii de asistență medicală îmbunătățite
  • aproximativ 400 de milioane de călătorii/an vor beneficia de o infrastructură de transport nouă sau modernizată
  • au fost alimentate cu energie din surse regenerabile 13,4 milioane de gospodării.

Context

Comisia și Grupul BEI au lansat Planul de investiții pentru Europa în noiembrie 2014 pentru a inversa tendința descendentă a investițiilor și pentru a aduce Europa pe calea redresării economice. Pilonul financiar al planului, Fondul european pentru investiții strategice, a avut inițial sarcina de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 315 miliarde de euro până în 2018. În urma succesului pe care l-a înregistrat, Parlamentul European și statele membre au convenit să consolideze FEIS și să îi extindă obiectivul de investiții la 500 de miliarde de euro până la finele anului 2020.

evaluare independentă a FEIS , publicată în iunie 2018, a conchis că garanția UE este o modalitate eficientă de mărire a volumului operațiunilor mai riscante ale BEI, deoarece utilizează mai puține resurse bugetare în comparație cu programele de granturi și instrumentele financiare europene. Evaluarea subliniază că sprijinul acordat de BEI este esențial pentru beneficiarii FEIS, deoarece reprezintă o garanție pe piață, facilitând astfel viitoarele strângeri de fonduri. Succesul FEIS se bazează și pe structura sa eficientă de guvernanță , care reacționează la schimbările constante ale piețelor. Un grup independent de experți decide dacă un proiect poate beneficia de garanția UE. Obiectivul este de a elimina riscurile asociate investițiilor private în proiectele necesare pentru o Europă mai durabilă și de a aduce o valoare adăugată comparativ cu ceea ce s-ar fi obținut fără asistența publică.

În mai 2020, Comisia Europeană a prezentat o propunere revizuită referitoare la succesorul Planului de investiții pentru Europa în următorul cadru financiar multianual care începe în 2021: programul InvestEU.

Pentru mai multe informații, consultați:

Material video: Ce este FEIS? Împreună, mai puternici

Site-ul Planului de investiții

Baza de date completă cu proiectele FEIS

Întrebări și răspunsuri despre programul InvestEU revizuit

Întrebări și răspunsuri despre Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta [dot] wieczorekatec [dot] europa [dot] eu (marta[dot]wieczorek[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Siobhán MILLBRIGHT

Telefon +32 2 295 73 61

Adresă siobhan [dot] millbrightatec [dot] europa [dot] eu (siobhan[dot]millbright[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
2 iulie 2020