Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre3 decembrie 20206 min de lectură

Planul de acțiune pentru democrația europeană: consolidarea democrațiilor UE

democratie_europeana.png
© EU
Comisia Europeană prezintă astăzi, 3 decembrie, Planul său de acțiune pentru democrația europeană, care urmărește să le ofere cetățenilor mijloacele pentru a acționa, precum și să construiască democrații mai reziliente în întreaga UE.

Pentru a face față provocărilor cu care se confruntă sistemele noastre democratice ca urmare a extremismului în creștere și a distanței resimțite dintre cetățeni și responsabilii politici, planul de acțiune prevede măsuri pentru promovarea alegerilor libere și corecte, consolidarea libertății massmediei și combaterea dezinformării.

Mai concret, Comisia va propune norme juridice privind publicitatea politică online care vor viza sponsorii conținutului plătit și canalele de producție și de distribuție, inclusiv platformele online, sectorul publicitar și firmele de consultanță politică și vor clarifica responsabilitățile respective ale acestora. De asemenea, Comisia va recomanda măsuri privind siguranța jurnaliștilor și va prezenta o inițiativă pentru a-i proteja de acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPPs). În fine, Comisia va coordona eforturile de revizuire a actualului Cod de practici împotriva dezinformării, prin consolidarea cerințelor aplicabile platformelor online și prin instituirea unei monitorizări și supravegheri riguroase.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În contextul revoluției digitale în plină desfășurare, cetățenii trebuie să își poată face alegerile într-un mediu care permite exprimarea liberă a opiniilor. Trebuie să existe distincții clare între realitate și ficțiune, iar mass-media și societatea civilă să poată participa la o dezbatere deschisă, fără interferențe răuvoitoare. De aceea, UE ia măsuri pentru a spori reziliența democrațiilor din UE.”

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Democrația nu poate fi considerată ca de la sine înțeleasă, ci trebuie sprijinită și protejată. Planul nostru are obiectivul de a proteja și de a promova participarea efectivă a cetățenilor și de a le oferi mijloacele pentru a-și face alegerile într-un spațiu public liber, fără a fi manipulați. Trebuie să modernizăm normele astfel încât să putem valorifica oportunitățile și provocările erei digitale. Planul propune măsuri pentru a spori nivelul de protecție a jurnaliștilor și pentru a combate dezinformarea și interferențele, protejând în același timp pe deplin libertatea de exprimare.

În contextul revoluției digitale în plină desfășurare, cetățenii trebuie să își poată face alegerile într-un mediu care permite exprimarea liberă a opiniilor, în care există distincții clare între realitate și ficțiune, iar mass-media și societatea civilă sunt libere și pot participa la o dezbatere deschisă, fără interferențe răuvoitoare. Provocările cu care se confruntă UE nu se opresc la frontierele sale, iar orice acțiune întreprinsă la nivel intern va avea impact pe plan extern.

Planul de acțiune pentru democrația europeană prevede măsuri grupate în jurul a trei piloni principali:

1. Promovarea unor alegeri libere și corecte

Comisia va prezenta o propunere legislativă privind transparența conținutului politic sponsorizat („publicitatea politică”). De asemenea, Comisia va revizui normele privind finanțarea partidelor politice europene. Prin intermediul Rețelei europene de cooperare privind alegerile, Comisia va consolida cooperarea între statele membre și va lansa un nou mecanism operațional care va permite realizarea unor schimburi de experiență eficiente și prompte cu privire la aspectele legate de integritatea alegerilor, cum ar fi securitatea cibernetică a acestora.

Comisia va organiza un eveniment la nivel înalt, care va reuni diferite autorități cu scopul de a aborda provocările legate de procesele electorale, precum și de a le oferi cetățenilor mijloacele necesare pentru a participa la procesul democratic în calitate de alegători și de candidați. Odemocrație sănătoasă se fondează pe implicarea cetățenilor și pe o societate civilă activă, nu numai în timpul alegerilor. În acest scop, planul de acțiune promovează utilizarea fondurilor structurale ale UE și a finanțării disponibile în cadrul noului program Europa creativă și subliniază, de asemenea, importanța participării active a tinerilor, care constituie un element-cheie al Strategiei UE pentru tineret. De asemenea, UE va consolida capacitatea misiunilor de observare a alegerilor în țări terțe.

2. Consolidarea libertății și a pluralismului mass-mediei

În ultimii ani, siguranța jurnaliștilor a continuat să se deterioreze, amenințările și atacurile fizice și online împotriva acestora fiind în creștere în mai multe state membre. Din acest motiv, Comisia va propune, în 2021, o recomandare privind siguranța jurnaliștilor, care va atrage atenția în mod special asupra amenințărilor la adresa jurnalistelor, precum și o inițiativă privind limitarea utilizării abuzive a acțiunilor în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP). De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre prin intermediul unui dialog structurat și va oferi o finanțare de durată a proiectelor de asistență juridică și practică pentru jurnaliștii din UE și din afara acesteia. În fine, Comisia va prezenta, de asemenea, măsuri suplimentare pentru a sprijini pluralismul mass-mediei și pentru a consolida transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și publicitatea de stat, printre altele prin intermediul noului Instrument de monitorizare a proprietății în mass-media.

Planul de acțiune pentru democrația europeană este strâns legat de Planul de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual, care are obiectivul de a ajuta acest sector să se redreseze și să valorifice la maximum tranziția digitală.

3. Combaterea dezinformării

Planul de acțiune propune optimizarea setului existent de instrumente al UE pentru combaterea interferențelor străine, inclusiv prin instituirea de noi instrumente care să permită impunerea de sancțiuni financiare asupra celor responsabili. Comisia va coordona eforturile pentru a transforma Codul de practici împotriva dezinformării într-un cadru de coreglementare a obligațiilor și a responsabilității platformelor online, în conformitate cu viitorul Act legislativ privind serviciile digitale. În acest scop, Comisia va publica, în primăvara anului 2021, orientări privind consolidarea Codului de practici și va institui un cadru mai solid pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestuia. De asemenea, Comisia și Înaltul Reprezentant vor lua măsuri suplimentare pentru a consolida reziliența societăților noastre și a încuraja parteneriatele internaționale.

Etapele următoare

Comisia va pune în aplicare în mod progresiv Planul de acțiune pentru democrația europeană, până în 2023 – anul dinaintea alegerilor pentru Parlamentul European. De asemenea, Comisia va evalua ulterior progresele realizate și va examina dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Comisia va continua să colaboreze cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu un cerc larg de actori naționali publici și privați, pe lângă autoritățile guvernamentale, toți aceștia având un rol esențial pentru consolidarea rezilienței democrațiilor noastre.

Context

Planul de acțiune pentru democrația europeană, precum și noul mecanism european privind statul de drept, noua strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale, Planul de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual și pachetul de măsuri luate pentru promovarea și protejarea egalității în întreaga UE vor reprezenta factori esențiali care vor oferi un nou elan democrației europene în fața provocărilor erei digitale. Angajamentul față de democrație este, de asemenea, integrat în acțiunea externă a UE și reprezintă un pilon central al activității desfășurate cu țările în curs de aderare și cu țările din vecinătate.

Planurile de acțiune pentru democrația europeană reprezintă una dintre inițiativele majore ale Programului de lucru al Comisiei pentru 2020, anunțat în Orientările politice ale președintei von der Leyen.

Pentru mai multe informații

Planul de acțiune pentru democrația europeană – site web

Planul de acțiune pentru democrația europeană – Fișă informativă

Planul de acțiune pentru democrația europeană – Întrebări și răspunsuri

Planul de acțiune pentru democrația europeană – Rezultatele consultării publice

SLAPP – Cerere de experți

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Jördis FERROLI (+32 2 299 27 29)

Detalii

Data publicării
3 decembrie 2020