Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 iulie 20235 min de lectură

Performanțele UE în materie de inovare continuă să se îmbunătățească la nivel național și regional

Performanțele UE în materie de inovare continuă să se îmbunătățească la nivel național și regional.

Performanțele sistemelor de inovare ale statelor membre ale UE   ​

Ediția din 2023 a tabloului de bord european privind inovarea și ediția bianuală a tabloului de bord privind inovarea regională, publicate astăzi, 6 iulie, arată că, în pofida crizelor recente, statele membre ale UE și regiunile acestora continuă să își îmbunătățească performanța în materie de inovare.

Tabloul de bord european privind inovarea 2023 evidențiază o îmbunătățire substanțială a performanței în materie de inovare, de aproximativ 8,5 % începând din 2016, confirmând angajamentul UE de a promova o cultură a inovării. În această perioadă, 25 de țări și-au îmbunătățit performanța în materie de inovare, deși într-un ritm mai lent în ultimii ani, iar, în ultimul an, 20 state membre au înregistrat o creștere semnificativă a capacităților lor de inovare, în timp ce doar șapte state membre au înregistrat o scădere. Cu toate acestea, țările cu sisteme de inovare mai puțin solide tind să se îmbunătățească mai puțin rapid decât media UE.

Tabloul de bord privind inovarea regională raportează, de asemenea, o creștere a performanței în materie de inovare pentru majoritatea regiunilor din UE începând din 2016. Chiar dacă regiunile inovatoare tind să fie situate în țările cele mai inovatoare, unele „zone de excelență” regionale se găsesc în țări cu performanțe relativ scăzute în materie de inovare.

La nivel mondial, UE continuă să aibă rezultate ușor mai bune decât China și reduce decalajul de performanță față de Australia, deși decalajul față de Canada, Republica Coreea și Statele Unite s-a extins.

Principalele constatări

Pe baza punctajelor obținute, statele membre se încadrează în patru grupe de performanță: Lideri în materie de inovare (performanțe de peste 125 % din media UE), inovatori puternici (între 100 % și 125 % din media UE), inovatori moderați (între 70 % și 100 % din media UE) și inovatori emergenți (sub 70 % din media UE). Danemarca este noul inovator de vârf, în timp ce Suedia, care a preluat conducerea în ultimii ani, se află pe locul doi. Alți lideri în materie de inovare sunt Finlanda, Țările de Jos și Belgia.

În comparație cu ediția de anul trecut, distribuția statelor membre între grupurile de performanță a rămas, în linii mari, stabilă. Ungaria a progresat către un grup cu performanțe mai ridicate și a devenit un inovator moderat, în timp ce performanța în materie de inovare a scăzut în Franța și Luxemburg începând din 2016.

În mod concret:

  • Austria, Germania, Luxemburg, Irlanda, Cipru și Franța sunt inovatori puternici, cu performanțe peste media UE.
  • Estonia, Slovenia, Cehia, Italia, Spania, Malta, Portugalia, Lituania, Grecia și Ungaria sunt inovatori moderați.
  • Croația, Slovacia, Polonia, Letonia, Bulgaria și România sunt inovatori emergenți.

La nivel regional, performanța în materie de inovare a crescut pentru 211 regiuni din totalul de 239 de regiuni începând din 2016, astfel cum se arată în Tabloul de bord privind inovarea regională 2023. Cea mai inovatoare regiune din Europa este Hovedstaden (Danemarca), urmată de Helsinki-Uusimaa (Finlanda) și Oberbayern (Germania). Stockholm în Suedia ocupă locul al patrulea, iar Berlin în Germania ocupă locul al cincilea.

În pofida progreselor înregistrate în domeniul inovării, decalajul în materie de inovare al UE persistă și este influențat în principal de concentrările geografice. În timp ce liderii în materie de inovare și majoritatea inovatorilor puternici se află în principal în Europa de Nord și de Vest, mulți dintre inovatorii moderați și emergenți se află în Europa de Sud și de Est.

Acest decalaj subliniază necesitatea unor eforturi specifice pentru a reduce decalajul în materie de inovare și pentru a promova creșterea echitabilă în întreaga UE, care este unul dintre obiectivele noii agende europene de inovare, adoptată în iulie 2022. Prin inițiative strategice precum Inițiativa privind talentul tehnologic aprofundatPlatforma talentelor în materie de inovare și Văile regionale de inovare, UE urmărește să încurajeze inovarea în domeniul tehnologiilor profunde și să promoveze o cultură în materie de start-up. Investind în talente în domeniul tehnologiilor profunde, promovând ecosistemele de inovare și valorificând punctele forte regionale, țările sau regiunile pot stimula progresul tehnologic și pot menține un avantaj competitiv în peisajul mondial al inovării.

Context

Începând din 2001, Tabloul de bord european privind inovarea a fost criteriul de referință pentru analizarea performanței în materie de inovare la nivelul țărilor UE, al vecinilor europeni și al concurenților de la nivel mondial. Tabloul de bord privind inovarea regională oferă o evaluare comparativă a performanței în materie de cercetare și inovare în 239 de regiuni din 22 state membre ale UE, Norvegia, Serbia, Elveția și Regatul Unit. Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg și Malta sunt incluse la nivel național. Ambele tablouri de bord oferă o evaluare cuprinzătoare a punctelor forte și a punctelor slabe în materie de inovare la nivel național și regional, permițând țărilor să identifice domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri. Însoțite de un instrument interactiv, tablourile de bord oferă comparații personalizate, vizualizează profilurile de țară, prezintă punctele forte, punctele slabe și tendințele relative și explorează corelațiile dintre indicatori.

Tabloul de bord european privind inovarea subliniază angajamentul UE și al statelor sale membre de a promova inovarea bazată pe excelență, competitivitate, deschidere și talente. El servește drept ghid pentru definirea politicilor care sporesc inovarea în întreaga Europă, ținând în același timp pasul cu peisajul mondial care evoluează rapid.

Informații suplimentare

Tabloul de bord european privind inovarea (EIS) 2023

Tabloul de bord european privind inovarea 2023 – Rezumat

Întrebări și răspunsuri privind Tabloul de bord european privind inovarea (EIS) 2023

EIS 2023 – Anexa B (performanță per indicator)

EIS 2023 – Raport privind metodologia

EIS 2023 – Baza de date a țărilor UE și a țărilor învecinate

EIS 2023 – Baza de date a concurenților din UE și de la nivel mondial

EIS 2023 – Profiluri de țară

Notă tehnică privind perspectiva de gen în inovare

Studiu de fezabilitate – Tabloul de bord european privind întreprinderile nou-înființate

Tabloul de bord privind inovarea regională (RIS) 2023

Detalii

Data publicării
6 iulie 2023

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Marietta GRAMMENOU

Nume
Marietta GRAMMENOU
E-mail
marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 35 83