Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 decembrie 20225 min de lectură

Pactul verde european: Comisia propune certificarea eliminărilor de dioxid de carbon, pentru a contribui la realizarea neutralității climatice

Comisia Europeană a adoptat o propunere de instituire a primului cadru voluntar la nivelul întregii UE pentru certificarea fiabilă a eliminărilor de înaltă calitate ale dioxidului de carbon.

CO2

Propunerea va promova tehnologiile inovatoare de eliminare a dioxidului de carbon și soluțiile sustenabile oferite de agricultura carbonului și va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE legate de climă, de mediu și de reducerea poluării la zero. Regulamentul propus va îmbunătăți semnificativ capacitatea UE de a cuantifica, a monitoriza și a verifica eliminările de dioxid de carbon. Transparența sporită va câștiga încrederea părților interesate și a industriei și va preveni dezinformarea ecologică. Eliminările de dioxid de carbon pot și trebuie să genereze beneficii clare pentru climă, iar Comisia va da prioritate activităților de eliminare a carbonului care vor oferi beneficii semnificative pentru biodiversitate. În perioada următoare, cu sprijinul experților, Comisia va dezvolta metode de certificare specifice pentru activitățile de eliminare a dioxidului de carbon care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și a altor obiective legate de mediu.

Pentru a se asigura transparența și credibilitatea procesului de certificare, în propunere sunt stabilite norme pentru verificarea independentă a eliminărilor de dioxid de carbon, precum și norme pentru recunoașterea sistemelor de certificare ce pot fi folosite pentru a se demonstra respectarea cadrului UE. Pentru a se asigura calitatea și comparabilitatea eliminărilor de dioxid de carbon, regulamentul propus stabilește patru criterii de CA.LI.T.ATE:

  1. Cuantificare: Activitățile de eliminare a dioxidului de carbon trebuie să fie măsurate cu precizie și să genereze beneficii incontestabile pentru climă;
  2. Suplimentare: Activitățile de eliminare a dioxidului de carbon trebuie să realizeze mai mult decât practicile existente și decât ceea ce impune legislația;
  3. Stocare pe termen lung: Certificatele sunt legate de durata stocării carbonului, pentru a se asigura stocarea permanentă;
  4. Sustenabilitate: Activitățile de eliminare a carbonului trebuie să salvgardeze sau să contribuie la îndeplinirea obiectivelor legate de sustenabilitate, de exemplu a celor privind adaptarea la schimbările climatice, economia circulară, apa și resursele marine și biodiversitatea.

Această propunere este esențială pentru obiectivul UE de a deveni, până în 2050, primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic. Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE trebuie să își reducă la minimum emisiile de gaze cu efect de seră. Totodată, UE va trebui să utilizeze la scară largă eliminările de dioxid de carbon din atmosferă pentru a compensa emisiile care nu pot fi eliminate.

Datorită tehnologiilor industriale, precum bioenergia cu tehnologii de captare și stocare a dioxidului de carbon (BECCS) sau captarea directă a dioxidului de carbon din aer urmată de stocare (DACCS), dioxidul de carbon poate fi captat și stocat permanent. În agricultură și silvicultură, practicile aferente agriculturii carbonului pot spori în mod sustenabil stocarea carbonului în soluri și păduri sau reduce eliberarea carbonului din soluri, creând, totodată, un nou model de afaceri pentru fermieri și silvicultori. De asemenea, produsele și materialele durabile, precum produsele pentru construcții pe bază de lemn, pot ține carbonul fixat timp de decenii sau chiar mai mult.

Propunerea de azi va promova tehnologiile curate de vârf și va sprijini noul Bauhaus european prin recunoașterea capacității de a stoca dioxid de carbon a materialelor de construcții pe bază de lemn și eficiente din punct de vedere energetic. Propunerea va deschide calea pentru forme inovatoare de finanțare privată și publică, inclusiv finanțarea de impact sau sprijinul public bazat pe rezultate în cadrul ajutoarelor de stat sau al politicii agricole comune. Comisia va continua să finanțeze activitățile de eliminare a dioxidului de carbon pe teren prin Fondul pentru inovare (care poate finanța proiectele BECCS și DACCS, printre altele), prin politica agricolă comună, prin Fondul de dezvoltare regională, prin programul LIFE și prin programul Orizont Europa (inclusiv misiunea „Un pact al solului pentru Europa”).

Etapele următoare

Propunerea Comisiei urmează acum să fie discutată de Parlamentul European și de Consiliu, conform procedurii legislative ordinare. Pe baza criteriilor de CA.LI.T.ATE, cu sprijinul unui grup de experți, Comisia va dezvolta metode de certificare specifice pentru diferitele tipuri de activități de eliminare a dioxidului de carbon. Prima reuniune a grupului de experți este planificată pentru primul trimestru al anului 2023.

Context

Pactul verde european este strategia de creștere pe termen lung a UE menită să asigure neutralitatea climatică a Europei până în 2050. Legea europeană a climei, semnată în 2021, prevede că UE este obligată din punct de vedere juridic să creeze, până în 2050, un echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră și eliminarea lor, iar mai apoi să ajungă la emisii negative. De asemenea, legea menționată include un obiectiv climatic ambițios pentru 2030: reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelul din 1990. Așadar, propunerea de astăzi referitoare la certificarea eliminării dioxidului de carbon este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale UE în materie de climă stabilite în temeiul Acordului de la Paris și pentru a transforma în realitate Pactul verde european.

Propunerea de azi se bazează pe Comunicarea privind ciclurile durabile ale carbonului a Comisiei, adoptată în 2021. Va contribui atât la îndeplinirea ambițiosului obiectiv al UE referitor la eliminarea a 310 milioane de tone de dioxid de carbon în sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura) până în 2030, cât și la promovarea activităților de refacere a naturii în conformitate cu Legea privind refacerea naturii și cu practicile aferente economiei circulare menționate în Planul de acțiune privind economia circulară. Va ajuta societățile să-și raporteze propriile amprente climatice în conformitate cu Directiva privind responsabilitatea socială a întreprinderilor și cu standardele aferente de raportare privind durabilitatea și va oferi mai multă transparență în privința afirmațiilor referitoare la neutralitatea climatică ale organizațiilor publice și private.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind certificarea eliminărilor de dioxid de carbon

Fișă informativă privind certificarea eliminărilor de dioxid de carbon

Propunere de Regulament privind certificarea la nivelul UE a eliminărilor de dioxid de carbon

Raportul de evaluare a impactului care însoțește propunerea

Comunicat de presă referitor la ciclurile durabile ale carbonului (decembrie 2021)

Informații suplimentare privind ciclurile durabile ale carbonului

Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european

Detalii

Data publicării
2 decembrie 2022

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25