Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre9 decembrie 20209 min de lectură

O Uniune a securității: Agenda privind combaterea terorismului și un Europol mai puternic pentru a spori reziliența UE

uniunea_securitatii.png
© EU
Astăzi, 9 decembrie, Comisia prezintă o nouă Agendă privind combaterea terorismului , care îi va permite UE să intensifice lupta împotriva terorismului și să-și consolideze reziliența la amenințările teroriste. Agenda se bazează pe activitatea desfășurată în ultimii ani și urmărește să sprijine statele membre să anticipeze, să prevină, să protejeze și să răspundă mai bine amenințării teroriste. Prin mandatul revizuit  propus azi, Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii, va oferi un sprijin operațional mai bun pentru anchetele efectuate de statele membre.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Fundamentele incluzive și bazate pe drepturi ale Uniunii noastre sunt modalitatea cea mai puternică de a ne proteja împotriva amenințării teroriste. Construind societăți favorabile incluziunii, în care fiecare să își găsească locul, reducem atractivitatea discursurilor extremiste. În același timp, modul de viață european nu este opțional și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i împiedica pe cei care încearcă să îl anihileze. Prin Agenda privind combaterea terorismului, adoptată astăzi, punem accentul pe investițiile în reziliența societăților noastre, prin măsuri menite să combată mai bine radicalizarea și să ne protejeze spațiile publice împotriva atacurilor prin acțiuni specifice.”

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „Prin Agenda privind combaterea terorismului, adoptată astăzi, consolidăm capacitatea experților de a anticipa noile amenințări, ajutăm comunitățile locale să prevină radicalizarea, oferim orașelor mijloacele necesare pentru a proteja spațiile publice deschise printr-o bună proiectare a acestora și ne asigurăm că putem răspunde rapid și mai eficient la atacuri și la tentativele de atacuri. Propunem, de asemenea, să acordăm Europol mijloace moderne prin care să sprijine țările UE în anchetele pe care le efectuează.”

Măsuri de anticipare, prevenire, protecție și răspuns

Recentul val de atacuri de pe teritoriul european a fost un semnal de alarmă cu privire la faptul că terorismul rămâne un pericol real și actual. Pe măsură ce această amenințare evoluează, trebuie să evolueze și cooperarea noastră ce vizează contracararea ei.

Agenda privind combaterea terorismului vizează:

  • Identificarea vulnerabilităților și consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor

Pentru a anticipa mai bine amenințările, precum și eventualele „unghiuri moarte”, statele membre ar trebui să se asigure că Centrul de situații și de analiză a informațiilor (INTCEN UE) se poate baza pe informații de înaltă calitate, care să permită sporirea gradului nostru de cunoaștere a situației. Ca parte a viitoarei propuneri privind reziliența infrastructurii critice, Comisia va institui misiuni de consiliere care să sprijine statele membre în efectuarea de evaluări ale riscurilor, pe baza experienței unui grup de consilieri UE specializați în măsuri de securitate ce vizează protecția. Cercetarea în domeniul securității va contribui la îmbunătățirea detectării timpurii a noilor amenințări, în timp ce prin investițiile în noile tehnologii Europa va putea fi cu un pas înainte în ceea ce privește combaterea terorismului.

  • Prevenirea atacurilor prin combaterea radicalizării

Pentru a contracara răspândirea online a ideologiilor extremiste, este important ca Parlamentul European și Consiliul să adopte de urgență normele privind eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Comisia va sprijini, apoi, aplicarea acestora. Forumul UE pentru internet va elabora, în ceea ce privește materialele extremiste online, orientări privind moderarea conținutului accesibil publicului.

Promovarea incluziunii și oferirea de oportunități prin educație, cultură, tineret și sport pot contribui la consolidarea coeziunii societăților și la prevenirea radicalizării. Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea va contribui la consolidarea rezilienței comunităților.

Agenda se axează, de asemenea, pe consolidarea acțiunilor preventive din închisori, acordând o atenție deosebită reabilitării și reintegrării deținuților cu idei radicale, inclusiv după eliberarea lor. Pentru a disemina cunoștințele și expertiza privind prevenirea radicalizării, Comisia va propune înființarea unui centru de cunoștințe al UE din care să facă parte factori de decizie, practicieni și cercetători.

Recunoscând provocările specifice aferente luptătorilor teroriști străini și membrilor de familie ai acestora, Comisia va sprijini formarea și schimbul de cunoștințe pentru a ajuta statele membre să gestioneze întoarcerea acestora.

  • Promovarea securității de la stadiul conceperii politicii în acest domeniu și reducerea vulnerabilităților pentru a proteja orașele și cetățenii

Multe dintre atacurile recente care au avut loc în UE au vizat spații foarte aglomerate sau foarte simbolice. UE își va intensifica eforturile de asigurare a protecției fizice a spațiilor publice, inclusiv a lăcașurilor de cult, prin asigurarea securității de la stadiul conceperii. Comisia va propune reunirea orașelor în jurul unui Angajament al UE privind securitatea și reziliența urbană și va pune la dispoziție fonduri pentru a le sprijini în reducerea vulnerabilităților spațiilor publice. Comisia va propune, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a rezilienței infrastructurii critice - cum ar fi nodurile de transport, centralele electrice sau spitalele. Pentru a consolida securitatea aviației, Comisia va analiza opțiunile de creare a unui cadru juridic european care să permită detașarea agenților de securitate pe zboruri.

Toți cei care intră în UE, indiferent dacă sunt sau nu cetățeni, trebuie să fie verificați prin consultarea bazelor de date relevante. Comisia va sprijini statele membre în asigurarea unor astfel de controale sistematice la frontiere. Comisia va propune, de asemenea, un sistem care să asigure faptul că o persoană căreia i s-a refuzat dreptul de a deține o armă de foc din motive de securitate într-un stat membru nu poate depune o cerere similară în alt stat membru, eliminându-se astfel o lacună existentă.

  • Consolidarea sprijinului operațional, a urmăririi penale și a drepturilor victimelor pentru a răspunde mai bine atacurilor

Cooperarea polițienească și schimbul de informații în întreaga UE sunt esențiale pentru a răspunde eficace în caz de atacuri și pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției. În 2021, Comisia va propune un Cod al UE privind cooperarea polițienească pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, inclusiv în ceea ce privește combaterea terorismului.

Un număr semnificativ de anchete ce vizează infracțiunile și terorismul implică informațiile criptate. Comisia va colabora cu statele membre pentru a identifica soluțiile tehnice, operaționale și juridice posibile de acces legal la informațiile criptate și va promova o abordare care să mențină eficacitatea criptării în protejarea vieții private și a securității comunicațiilor, oferind, în același timp, un răspuns eficace în ceea ce privește infracțiunile și terorismul. Pentru a sprijini mai bine anchetele și urmărirea penală, Comisia va propune crearea unei rețele de anchetatori financiari specializați pe combaterea terorismului, la care să participe și Europol, pentru a contribui la urmărirea pistei banilor și la identificarea celor implicați. De asemenea, Comisia va sprijini în continuare statele membre în vederea utilizării informațiilor de pe câmpul de luptă pentru identificarea, depistarea și urmărirea penală a luptătorilor teroriști străini care se întorc.

Comisia va acționa în direcția consolidării protecției victimelor actelor teroriste, inclusiv în direcția îmbunătățirii accesului acestora la compensații.

Activitatea de anticipare, prevenire, protecție și răspuns la terorism va implica țările partenere din vecinătatea UE și din afara acesteia și se va baza pe o cooperare sporită cu organizațiile internaționale. Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele, după caz, își vor intensifica cooperarea în domeniul armelor de foc cu partenerii din Balcanii de Vest, vor negocia acorduri internaționale cu țările din vecinătatea sudică pentru a face schimb de date cu caracter personal cu Europol și vor consolida cooperarea strategică și operațională cu alte regiuni, cum ar fi regiunea Sahel, Cornul Africii, alte țări africane și regiuni-cheie din Asia.

Comisia va desemna un coordonator pentru lupta împotriva terorismului, care va fi responsabil de coordonarea politicii și finanțării UE din domeniul combaterii terorismului în cadrul Comisiei și își va desfășura activitatea in strânsă colaborare cu statele membre și cu Parlamentul European.

Un mandat mai puternic pentru Europol

Comisia propune astăzi consolidarea mandatului Europol , agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Având în vedere faptul că teroriștii abuzează adesea de serviciile oferite de societățile private pentru a recruta adepți, a planifica atacuri și a disemina propagandă care incită la noi atacuri, mandatul revizuit va ajuta Europol să coopereze în mod eficace cu sectorul privat și să transmită dovezi relevante statelor membre. De exemplu, Europol va putea acționa ca punct focal în cazul în care nu este clar care stat membru are jurisdicție.

Noul mandat îi va permite, de asemenea, Europol să prelucreze seturi de date mari și complexe; să își îmbunătățească cooperarea cu Parchetul European, precum și cu țările partenere din afara UE și să contribuie la dezvoltarea de noi tehnologii care să corespundă nevoilor în materie de aplicare a legii. Acesta va consolida cadrul Europol privind protecția datelor și controlul parlamentar efectuat de această agenție.

Context

Agenda de astăzi decurge din Strategia UE privind o uniune a securității pentru perioada 2020-2025, în care Comisia s-a angajat să se concentreze asupra domeniilor prioritare în care UE poate sprijini statele membre să promoveze securitatea pentru cei care trăiesc în Europa.

Agenda privind combaterea terorismului se bazează pe măsurile adoptate deja pentru a-i priva pe teroriști de mijloacele necesare pentru a comite atacuri și pentru a consolida reziliența la amenințarea teroristă. Aceste măsuri includ normele UE privind combaterea terorismului, combaterea finanțării terorismului și a accesului la arme de foc.

Informații suplimentare

Comunicarea  privind Agenda UE privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protecție și răspuns

Propunere  de regulament privind consolidarea mandatului Europol

Consolidarea mandatului Europol – evaluare a impactului

Consolidarea mandatului Europol – rezumat al evaluării impactului

Agenda UE privind combaterea terorismului și un mandat mai puternic pentru Europol: întrebări și răspunsuri

Comunicat de presă: Strategia UE privind o uniune a securității: asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou ecosistem de securitate, 24 iulie 2020

O Uniune a securității – site-ul web al Comisiei

Date de contact pentru presă

Adalbert JAHNZ

Telefon + 32 2 295 31 56

Adresă adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY

Telefon +32 2 296 99 71

Adresă ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Laura BERARD

Telefon +32 2 295 57 21

Adresă laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
9 decembrie 2020