Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre12 noiembrie 20206 min de lectură

O Uniune a egalității: Comisia prezintă prima sa strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ din UE

lgbtiq.png
© EU
Comisia Europeană a prezentat astăzi, 12 noiembrie, prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer (LGBTIQ), strategie anunțată de președinta von der Leyen în discursul său din 2020 privind starea Uniunii.

Deși în ultimii ani UE a făcut progrese în direcția atingerii egalității pentru persoanele LGBTIQ, discriminarea împotriva acestor persoane continuă să existe – 43 % declarând că se simt discriminate. Criza provocată de COVID-19 nu a făcut decât să agraveze această situație. Strategia prezentată astăzi abordează inegalitățile și dificultățile care afectează persoanele LGBTIQ, stabilind o serie de acțiuni specifice, inclusiv măsuri juridice și de finanțare, pentru următorii cinci ani. Strategia propune includerea pe lista infracțiunilor din UE a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv a discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură cu caracter homofob, precum și să promoveze legislația privind, printre altele, recunoașterea reciprocă a filiației în situații transfrontaliere. Strategia își propune, de asemenea, să se asigure că preocupările LGBTIQ sunt bine reflectate în procesul de elaborare a politicilor UE, astfel încât persoanele LGBTIQ să fie în siguranță în toată diversitatea lor și să beneficieze de șanse egale pentru a reuși în viață și a participa pe deplin la societate.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Vera Jourová, a declarat: „Fiecare dintre noi ar trebui să se simtă liber să fie ceea ce este, fără teamă de persecuție. Aceasta este Europa și acestea sunt valorile pe care le reprezentăm. Această primă strategie adoptată la nivelul UE va întări eforturile noastre comune, ca să ne asigurăm că toată lumea este tratată în mod egal.”

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „UE se impune astăzi ca un exemplu de urmat în lupta pentru diversitate și incluziune. Egalitatea și nediscriminarea sunt valori centrale și drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că în Uniunea Europeană toată lumea artrebui să se simtă în siguranță și să nu se teamă de discriminare sau violență pe motive de orientare sexuală, identitate de gen, exprimare de gen sau caracteristici sexuale. Suntem încă departe de integrarea și acceptarea deplină la care au dreptul persoanele LGBTIQ. Am încredere că, împreună cu statele membre, putem face ca Europa să fie un loc mai bun și mai sigur pentru toți. În această privință, strategia face apel la statele membre care nu au încă o strategie națională privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ să adopte o astfel de strategie, în care să fie abordate nevoile specifice în materie de egalitate ale persoanelor LGBTIQ din țara respectivă.”

Acțiunea în direcția atingerii egalității pentru persoanele LGBTIQ în perioada 2020-2025

Strategia stabilește o serie de acțiuni specifice, grupate în patru categorii axate pe: combaterea discriminării, asigurarea siguranței, construirea unor societăți favorabile incluziunii și adoptarea unui rol de frunte în promovarea egalității pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume. Printre acțiunilecheie prezentate în strategie se numără:

Combaterea discriminării: oferirea de protecție juridică împotriva discriminării este un element esențial pentru promovarea egalității persoanelor LGBTIQ. Comisia va efectua un exercițiu de evaluare a situației existente, în special în domeniul ocupării forței de muncă.

Raportul privind aplicarea Directivei privind egalitatea de tratament va fi publicat cel târziu în 2022. Pe baza acestui raport, Comisia va prezenta o nouă propunere legislativă, referitoare la consolidarea rolului organismelor de promovare a egalității. Comisia va prezenta, de asemenea, un cadru de reglementare care va aborda riscul de părtinire și discriminare inerent sistemelor de inteligență artificială.

Asigurarea siguranței: Persoanele LGBTIQ suferă în mod disproporționat din cauza infracțiunilor motivate de ură, a discursului de instigare la ură și a violenței, în timp ce subraportarea infracțiunilor motivate de ură rămâne o problemă gravă. Pentru a armoniza protecția împotriva infracțiunilor motivate de ură și a discursului de instigare la ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTIQ, Comisia va prezenta în 2021 o inițiativă pentru includerea acestor fapte pe lista infracțiunilor din UE, inclusiv atunci când sunt vizate persoane LGBTIQ. În plus, Comisia va oferi oportunități de finanțare pentru inițiative care vizează combaterea infracțiunilor motivate de ură, a discursului de incitare la ură și a violenței împotriva persoanelor LGBTIQ.

Din cauza diferențelor între legislațiile naționale ale statelor membre, se poate întâmpla ca legăturile de familie să nu fie întotdeauna recunoscute atunci când astfel de familii traversează frontierele interne ale UE. Comisia va promova o inițiativă legislativă privind recunoașterea reciprocă a filiației și va explora posibile măsuri de sprijinire a recunoașterii reciproce a parteneriatelor între persoane de același gen.

Egalitatea pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume: În diverse părți ale lumii, persoanele LGBTIQ se confruntă cu abuzuri și încălcări grave ale drepturilor lor. Comisia va sprijini acțiunile de promovare a egalității pentru persoanele LGBTIQ prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) și Fondul pentru azil și migrație .

Integrarea egalității LGBTIQ în politicile UE Sub conducerea comisarului pentru egalitate, Helena Dalli, și cu sprijinul Grupului operativ pentru egalitate, Comisia va integra, de asemenea, combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ în toate politicile și inițiativele majore ale UE.

Următoarele etape

Statele membre sunt încurajate să țină cont de bunele practici existente și să își elaboreze pe baza acestora propriile planuri de acțiune privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ. Obiectivul va fi asigurarea unei mai bune protecții a persoanelor LGBTIQ împotriva discriminării, completând acțiunile din cadrul acestei strategii cu măsuri destinate să promoveze egalitatea pentru persoanele LGBTIQ în domenii care țin de competența statelor membre. Comisia Europeană va monitoriza periodic punerea în aplicare a acțiunilor descrise în strategie și va prezenta o evaluare la jumătatea perioadei în 2023.

Context

Strategia prezentată astăzi este prima strategie a Comisiei din domeniul egalității pentru persoanele LGBTIQ, reprezentând îndeplinirea angajamentului președintei von der Leyen în favoarea unei Uniuni a egalității. Strategia se bazează pe Lista de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGBTIQ și are legături cu alte cadre strategice și strategii ale Comisiei, inclusiv cu recent adoptatul Plan de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-2025, cu Strategia privind drepturile victimelor și cu Strategia privind egalitatea de gen.

Egalitatea și nediscriminarea reprezintă valori centrale și drepturi fundamentale în UE, fiind consacrate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale. În ultimele decenii, evoluțiile legislative, jurisprudența și inițiativele politice au îmbunătățit viețile multor oameni și ne-au ajutat să construim societăți mai echitabile și mai primitoare, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ. În UE au crescut acceptarea socială și sprijinul pentru drepturi egale, dar acest lucru nu s-a tradus întotdeauna în îmbunătățiri clare în viața persoanelor LGBTIQ. Potrivit Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) , 43 % din persoanele LGBT au declarat să s-au simțit discriminate în 2019, comparativ cu 37 % în 2012. Criza provocată de COVID-19 a creat noi presiuni asupra grupurilor celor mai vulnerabile, iar persoanele LGBTIQ nu fac excepție.

Multe dintre domeniile de politică care au legătură cu îmbunătățirea egalității de șanse pentru persoanele LGBTIQ țin în principal de competența statelor membre. Cu toate acestea, UE are un rol important de jucat în ceea ce privește formularea orientărilor de politică, coordonarea acțiunilor statelor membre, monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor, oferirea de sprijin prin intermediul fondurilor UE și promovarea schimbului de bune practici între statele membre.

Informații suplimentare

Comunicarea – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025

Fișă informativă – Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ

Material audiovizual – Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE: EU-LGBTI II - A long way to go for LGBTI equality

Comisia Europeană: Sondaj Eurobarometru special 493: Discriminarea în Uniunea Europeană

Persoană de contact pentru presă

Ștefan TURCU 

E-mail: stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu (stefan[dot]turcu[at]ec[dot]europa[dot]eu)

telefon: 0724 232 197

Detalii

Data publicării
12 noiembrie 2020