Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre9 decembrie 20206 min de lectură

O transformare fundamentală a transporturilor: Comisia își prezintă planul pentru o mobilitate verde, inteligentă și la prețuri abordabile

mobilitate_1.png
© EU
Comisia Europeană și-a prezentat astăzi, 9 decembrie, „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”, însoțită de un plan de acțiune cuprinzând 82 de inițiative care vor ghida activitatea noastră în următorii patru ani. Această strategie pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize. După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu 90 % a emisiilor până în 2050, obținută grație unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil și la prețuri abordabile.

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a declarat: „Pentru a ne atinge obiectivele climatice, emisiile din sectorul transporturilor trebuie să se înscrie pe o traiectorie clar descendentă. Strategia propusă astăzi va schimba modul în care persoanele și mărfurile circulă în Europa și va facilita combinarea mai multor moduri de transport în cadrul unei singure călătorii. Am stabilit ținte ambițioase pentru întregul sistem de transport, pentru a asigura o revenire sustenabilă, inteligentă și rezilientă în urma crizei COVID-19.”

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Transporturile sunt coloana vertebrală care conectează cetățenii și întreprinderile europene și sunt importante pentru noi toți. Tehnologiile digitale au potențialul de a revoluționa modul în care ne deplasăm și de a face mobilitatea noastră mai inteligentă, mai eficientă și totodată mai verde. Trebuie să oferim întreprinderilor un cadru stabil pentru investițiile verzi pe care vor trebui să le facă în deceniile următoare. Prin punerea în aplicare a acestei strategii, vom crea un sistem de transport mai eficient și mai rezilient, care urmează o traiectorie fermă de reducere a emisiilor în conformitate cu obiectivele Pactului verde european.”

Principalele etape pentru un viitor inteligent și sustenabil

Toate modurile de transport trebuie să devină mai sustenabile, cu alternative verzi disponibile pe scară largă și cu stimulente adecvate puse în aplicare pentru a încuraja tranziția. Stabilirea unor etape concrete va menține sistemul european de transport pe traiectoria către un viitor inteligent și sustenabil:

Până în 2030:

 • cel puțin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe drumurile europene
 • 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic
 • traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe
 • călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de km vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al carbonului
 • mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă
 • navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață

Până în 2035:

 • aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață

Până în 2050:

 • aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi vor avea emisii zero
 • traficul feroviar de marfă se va dubla
 • vom dispune de o rețea transeuropeană de transport (TEN-T) multimodală deplin operațională, pentru un transport sustenabil și inteligent, cu conectivitate de mare viteză

10 domenii-cheie de acțiune pentru a transforma această viziune în realitate

Pentru a transforma obiectivele noastre în realitate, strategia identifică un total de 82 de inițiative în 10 domenii-cheie de acțiune („inițiative emblematice”), fiecare cu măsuri concrete.

Sustenabil

Pentru ca transportul să devină sustenabil, în practică acest lucru înseamnă:

 • Stimularea adoptării vehiculelor, navelor și aeronavelor cu emisii zero, a combustibililor regenerabili și cu emisii scăzute de carbon și a infrastructurii aferente – de exemplu, prin instalarea a 3 milioane de puncte publice de încărcare până în 2030
 • Crearea de aeroporturi și porturi cu emisii zero – de exemplu, prin noi inițiative de promovare a combustibililor sustenabili în sectorul aviației și în cel maritim.
 • Realizarea unei mobilități interurbane și urbane sănătoase și sustenabile – de exemplu, prin dublarea traficului feroviar de mare viteză și dezvoltarea unei infrastructuri suplimentare pentru biciclete în următorii 10 ani.
 • „Înverzirea” transportului de marfă – de exemplu, prin dublarea traficului feroviar de marfă până în 2050.
 • Tarifarea carbonului și oferirea de stimulente mai bune utilizatorilor – de exemplu, prin aplicarea unui set cuprinzător de măsuri pentru a asigura o tarifare echitabilă și eficientă în întreg sectorul transporturilor.

Inteligent

Inovarea și digitalizarea vor influența modul în care pasagerii și mărfurile circulă în viitor, dacă sunt create condițiile corecte. Strategia prevede:

 • Transformarea mobilității multimodale conectate și automatizate în realitate - de exemplu, oferind pasagerilor posibilitatea să cumpere bilete pentru călătorii multimodale și asigurând o trecere fără probleme a mărfurilor de la un mod de transport la altul.
 • Stimularea inovării și a utilizării datelor și a inteligenței artificiale (IA) pentru o mobilitate mai inteligentă – de exemplu, acordând un sprijin deplin implementării dronelor și a aeronavelor fără pilot la bord, precum și altor acțiuni care vizează construirea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea.

Rezilient

Transporturile au fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19, multe întreprinderi de profil confruntându-se cu imense dificultăți operaționale și financiare. Prin urmare, Comisia se angajează:

 • să consolideze piața unică – de exemplu, prin consolidarea eforturilor și a investițiilor pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T)  până în 2030 și pentru sprijinirea eforturilor sectorului de a reconstrui mai bine prin investiții sporite, atât publice, cât și private, în modernizarea flotelor în toate modurile de transport.
 • să asigure o mobilitate echitabilă și justă pentru toți – de exemplu, făcând astfel încât noua mobilitate să devină abordabilă și accesibilă în toate regiunile și pentru toți pasagerii, inclusiv pentru cei cu mobilitate redusă, și făcând sectorul mai atractiv pentru lucrători.
 • să mărească siguranța și securitatea transporturilor la nivelul tuturor modurilor – inclusiv prin reducerea aproape la zero a numărului de decese până în 2050.

Context

Având în vedere că transporturile contribuie cu aproximativ 5 % la PIB-ul UE și că asigură locuri de muncă pentru un număr de peste 10 milioane de persoane în Europa, sistemul de transport este esențial pentru întreprinderile europene și pentru lanțurile de aprovizionare mondiale. În același timp, însă, transporturile au și efecte negative asupra societății noastre: emisii de poluanți și de gaze cu efect de seră, zgomot, accidente rutiere și congestionarea traficului. Astăzi, emisiile din transporturi reprezintă aproximativ un sfert din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE.

Acest efort de transformare a transporturilor vine într-un moment în care întregul sector suferă încă de pe urma efectelor coronavirusului. Cu investiții publice și private sporite în modernizarea și „înverzirea” flotelor și infrastructurii noastre, și prin consolidarea pieței unice, avem acum o oportunitate istorică de a face transporturile europene nu doar mai sustenabile, ci mai competitive la nivel mondial și mai reziliente în fața oricăror șocuri viitoare.

De această evoluție trebuie să poată beneficia însă toată lumea: este esențial ca mobilitatea să fie disponibilă și abordabilă pentru toți, ca regiunile rurale și îndepărtate să rămână conectate și ca sectorul să ofere condiții sociale bune și să asigure locuri de muncă atractive.

Pentru informații suplimentare

Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei

Planul de acțiune legislativă

Întrebări și răspunsuri — Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă

Fișă informativă — Sectorul transporturilor și mobilității

Material video

Date de contact pentru presă

Stefan DE KEERSMAECKER

Telefon +32 2 298 46 80

Adresă stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu (stefan[dot]de-keersmaecker[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Stephan MEDER

Telefon +32 2 291 39 17

Adresă Stephan [dot] Mederatec [dot] europa [dot] eu (Stephan[dot]Meder[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
9 decembrie 2020