Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre14 octombrie 2021

O implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică mai verde, pașnică și prosperă

Ieri, 13 octombrie, Înaltul Reprezentant și Comisia și-au prezentat abordarea pentru o implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și prosperă. 

arctica

Regiunea arctică are o importanță strategică esențială pentru Uniunea Europeană din perspectiva schimbărilor climatice, a materiilor prime și a influenței geostrategice. Comunicarea oferă un răspuns în ceea ce privește provocările și oportunitățile geopolitice, de mediu, economice, de securitate și sociale. Scopul acesteia este să consolideze cooperarea cu partenerii în vederea stabilirii unor abordări durabile pentru depășirea acestor provocări.

UE va înființa un birou al Comisiei Europene în Groenlanda, care va spori vizibilitatea aspectelor legate de Arctica în relațiile externe ale UE. Finanțarea UE va fi direcționată, de asemenea, către stimularea tranziției verzi în Arctica, în beneficiul populațiilor arctice.

Înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP26) și în sprijinul acțiunilor globale în domeniul climei, se solicită în comunicare ca petrolul, cărbunele și gazele naturale să rămână în sol.

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Arctica se schimbă rapid din cauza impactului încălzirii globale, a creșterii concurenței pentru resursele naturale și a rivalităților geopolitice. Aceste evoluții arată că Europa trebuie să își definească în sens larg interesele geopolitice pentru a promova stabilitatea, siguranța și cooperarea pașnică în Arctica.”

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Încălzirea climatică se produce de trei ori mai rapid în regiunea arctică decât în restul lumii. Topirea gheții și dezghețarea permafrostului în Arctica accelerează și mai mult schimbările climatice și au efecte de domino uriașe. UE și-a asumat angajamentul ca Arctica să fie o regiune sigură, stabilă, durabilă și prosperă – o regiune sigură și stabilă, printr-o cooperare internațională consolidată, durabilă și prosperă, prin asigurarea unei legături puternice între implicarea UE în regiune și politica noastră în domeniul climei, Pactul verde european și dimensiunea sa legată de economia albastră”.

O regiune arctică sigură, stabilă, durabilă, pașnică și prosperă

În calitate de actor economic major, UE are o responsabilitate în ceea ce privește dezvoltarea durabilă la nivel mondial, inclusiv în regiunea arctică, și asigurarea mijloacelor de subzistență pentru locuitorii regiunii, inclusiv pentru popoarele indigene. UE are un impact semnificativ asupra Arcticii prin amprenta pe care o lasă asupra mediului și prin cererea sa de resurse și de produse.

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare cu care se confruntă Arctica și au ajuns într-un punct de criză fără precedent. UE este lider mondial în această luptă și este pregătită să își îndeplinească pe deplin rolul și să își asume responsabilitatea globală, prin obiectivul ambițios pe care și l-a stabilit de a deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, astfel cum se prevede în noua lege a climei și în pachetul de propuneri al Pactului verde european, înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice COP26. Încălzirea climatică în Arctica are un efect imens asupra restului lumii și necesită, ca răspuns, acțiuni urgente de combatere a schimbărilor climatice.

Prin setul său de propuneri legislative, Pactul verde european se va afla în centrul implicării UE în Arctica, împreună cu noua abordare a UE pentru o economie albastră durabilă, care se sprijină pe știință, inovare și investiții regionale.

UE își va consolida și mai mult implicarea în Arctica, vizând următoarele obiective-cheie:

  • să contribuie la dialogul și cooperarea internaționale pașnice și constructive pentru a se asigura că Arctica rămâne o regiune sigură și stabilă, prin abordarea aspectelor legate de Arctica în cadrul contactelor sale externe, prin intensificarea cooperării regionale și prin monitorizarea și anticiparea provocărilor emergente în materie de securitate;
  • să ia măsuri ferme pentru contracararea impactului de mediu, social, economic și politic al schimbărilor climatice și al degradării mediului. Să consolideze reziliența regiunii arctice, prin intermediul legislației de mediu, prin acțiuni concertate de combatere a emisiilor de negru de fum și a topirii permafrostului și prin apelul la păstrarea petrolului, a gazelelor naturale și a cărbunelui în sol, inclusiv în regiunile arctice;
  • să sprijine dezvoltarea cuprinzătoare, incluzivă și durabilă a regiunilor arctice în beneficiul locuitorilor actuali și al generațiilor viitoare, punând accentul în special pe nevoile populațiilor indigene, ale femeilor și ale tinerilor și investind în locuri de muncă orientate spre viitor, inclusiv în economia albastră.

UE are un interes fundamental în sprijinirea cooperării multilaterale în Arctica. Pe baza valorilor și a principiilor sale, UE va coopera cu toți partenerii și cu toate părțile interesate cheie din regiunea arctică și din celelalte părți ale lumii, având în vedere responsabilitatea comună de a acționa astfel încât regiunea să fie sigură, durabilă, prosperă și pașnică. Acest lucru este în interesul întregii lumi.

Context

Această comunicare va înlocui Comunicarea comună intitulată „O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică”, adoptată la 27 aprilie 2016. Politica UE privind regiunea arctică a fost actualizată în mod regulat de la prezentarea acesteia, pentru prima dată, în 2008. În decembrie 2019, prin Concluziile Consiliului, statele membre au invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să continue să pună în aplicare politica UE pentru regiunea arctică și să inițieze un proces de actualizare a acestei politici.

Informații suplimentare

Comunicarea comună intitulată „O implicare mai puternică a UE pentru o regiune arctică pașnică, durabilă și prosperă”

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Detalii

Data publicării
14 octombrie 2021

Date de contact

Peter STANO

Nume
Peter STANO
E-mail
peter [dot] stanoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 45 53

Vivian LOONELA

Nume
Vivian LOONELA
E-mail
vivian [dot] loonelaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 67 12

Paloma HALL CABALLERO

Nume
Paloma HALL CABALLERO
E-mail
Paloma [dot] HALL-CABALLERO1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 85 60

Daniela STOYCHEVA

Nume
Daniela STOYCHEVA
E-mail
daniela [dot] stoychevaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 36 64