Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre31 august 20233 min de lectură

O echipă de experți a Comisiei Europene vizitează România în perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitățile de sporire a capacității coridorului Dunării

(EN version below)

Danube

Comisia Europeană a instituit o platformă comună de coordonare privind exporturile din Ucraina, pentru a colabora îndeaproape cu țări printre care România, Moldova și Ucraina în vederea îmbunătățirii tranzitului și a fluxului de mărfuri dinspre și înspre Ucraina de-a lungul culoarelor de solidaritate. Platforma funcționează bine în ceea ce privește soluțiile practice de eliminare a blocajelor și de accelerare a traficului pentru a permite Ucrainei să exporte cereale prin UE ca alternativă la porturile de la Marea Neagră, după ce Rusia a părăsit Inițiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră și amenință transporturile de pe Marea Neagră.

În cadrul activității platformei, o echipă de experți a Comisiei Europene condusă de dl Michael HAGER, șeful de cabinet al vicepreședintelui executiv Valdis Dombrovskis, va vizita România (mai precis orașele Constanța și Galați) în perioada 1-2 septembrie, pentru a discuta modalitățile de sporire a capacității coridorului Dunării (în special a porturilor la Dunăre, a portului Constanța și a canalului Sulina). Scopul acestei vizite este de a demonstra sprijinul acordat de UE României, recunoscând în același timp eforturile continue ale autorităților și ale părților interesate în cadrul acestui demers complex.

Programul include vizite la instalațiile portuare și reuniuni cu părțile interesate relevante, printre care autorități, operatori, transportatori și comercianți. Discuțiile se vor axa, printre altele, pe mijloacele de soluționare a blocajelor, de sporire a capacității de manipulare, de îmbunătățire a tranzitului și de simplificare a procedurilor și a controalelor.

La Galați, echipa de experți va vizita portul și se va întâlni cu reprezentanți ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos, ai autorităților portuare Galați și ai piloților. La Constanța, echipa de experți va vizita portul Constanța și se va întâlni cu reprezentanți ai Guvernului României, ai autorității portuare Constanța și ai autorității vamale. De asemenea, delegația se va întâlni cu reprezentanți ai operatorilor, ai transportatorilor și ai comercianților de cereale din portul Constanța.

 

EN version

 

A European Commission team of experts visits Romania on 1-2 September to discuss how to enhance the capacity of the Danube corridor

The European Commission has set up a Joint Coordination Platform on Ukraine exports to work closely with countries among which Romania, Moldova and Ukraine to improve transit and commodities flow from and towards Ukraine along the Solidarity Lanes. The Platform is working well on practical solutions to remove bottlenecks and expedite traffic to allow Ukraine to export grain via the EU as an alternative to the Black Sea ports following Russia stepping out of the Black Sea Grain Initiative and threatening the transport in the Black Sea.

As part of the Platform’s work, a European Commission team of experts led by Mr. Michael HAGER, Head of Cabinet of Executive Vice-President Valdis Dombrovskis, will visit Romania, specifically the cities of Constanța and Galați, on 1-2 September to discuss how to enhance the capacity of the Danube corridor (specifically the Danube ports, Constanța port and Sulina channel). The purpose of the visit is to showcase the EU’s support for Romania while acknowledging authorities’ and stakeholders’ ongoing efforts in this complex endeavour.

The programme includes visits to the port facilities and meetings with relevant stakeholders, including authorities, operators, transporters and traders. The discussions will focus on means to tackle bottlenecks, increase handling capacity, improve transit and streamline procedures and controls, amongst others.

In Galați, the team of experts will visit the port and meet with representatives of the Danube River Administration, Galați port authorities and pilots. In Constanța, the team of experts will visit Constanța port and meet representatives of the Romanian Government, the Constanța Port Authority and Customs representatives. The delegation will also meet representatives of operators, transporters and grain traders in Constanța port.

Detalii

Data publicării
31 august 2023

Date de contact

Alexandru DUMITRACHE

Nume
Alexandru DUMITRACHE
E-mail
Alexandru [dot] DUMITRACHEatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+40732974475