Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre17 martie 20218 min de lectură

Noul coronavirus: o cale comună către redeschiderea în siguranță a Europei

redeschiderea_europei.png
© EU
Înaintea reuniunii liderilor europeni din 25 martie, Comisia invită statele membre să se pregătească pentru o abordare coordonată a ridicării treptate a restricțiilor determinate de COVID-19 atunci când situația epidemiologică o va permite.

Într-o comunicare adoptată astăzi, ea trasează calea de urmat pentru o politică echilibrată și o abordare comună la nivelul UE, indicând ceea ce trebuie să facem pentru a devansa momentul în care ne putem recupera modul nostru de viață european și pentru a realiza acest deziderat într-un mod sigur și sustenabil, în condiții în care virusul este menținut sub control.

În timp ce situația epidemiologică impune aplicarea continuă a măsurilor antiepidemice până la atingerea unui nivel de vaccinare suficient, trebuie create condiții în întreaga piață unică pentru a permite ca redeschiderea să se realizeze în condiții de siguranță și să fie durabilă, astfel încât cetățenii să se poată bucura de drepturile lor, iar activitatea economică și socială să poată fi reluată. Redeschiderea include introducerea în practică a unui certificat verde digital care să vizeze vaccinarea, testarea și vindecarea; utilizarea unui cadru comun pentru măsurile de răspuns; orientări privind strategiile de testare suplimentară, cum ar fi monitorizarea apelor reziduale pentru a depista variantele; investiții în metode de diagnostic și de tratament. Comunicarea evidențiază, de asemenea, acțiunile de consolidare a rezilienței la nivel mondial prin intermediul COVAX și un mecanism la nivelul UE de partajare a vaccinurilor.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Calea comună de urmat necesită o abordare sigură și sustenabilă în beneficiul tuturor europenilor. Ridicând restricțiile, trebuie să învățăm din lecțiile anului 2020 și să evităm ciclurile dăunătoare și costisitoare de deschidere și închidere. Comunicarea de astăzi include un pachet echilibrat de măsuri existente și noi. Așteptăm cu interes aprobarea statelor membre în cadrul viitorului Consiliu European. În fiecare zi ne apropiem de îndeplinirea obiectivelor noastre în materie de vaccinare și de revenire la modul nostru de viață european.”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Astăzi propunem o abordare comună la nivelul UE care ne va conduce spre îndeplinirea obiectivului nostru de a redeschide UE într-un mod sigur, durabil și previzibil. Situația virusului în Europa este încă foarte dificilă, iar încrederea în deciziile luate este esențială. Numai printr-o abordare comună putem reveni în siguranță și pe deplin la libera circulație în UE, pe baza unor măsuri transparente și a unei încrederi reciproce depline.”

Principalele etape și instrumente stabilite de Comisie:

Certificate verzi digitale

  • Astăzi, Comisia a adoptat o propunere legislativă de instituire a unui cadru comun pentru un certificat verde digital care vizează vaccinarea, testarea și vindecarea. Aceasta este o abordare la nivelul UE care vizează emiterea, verificarea și acceptarea certificatelor, pentru a facilita libera circulație în UE, bazată pe respectarea strictă a principiului nediscriminării și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE.
  • La nivelul UE va fi definit un cadru tehnic care urmează să fie instituit până la jumătatea lunii iunie, pentru a asigura securitatea, interoperabilitatea, precum și respectarea deplină a protecției datelor cu caracter personal. El va permite, de asemenea, posibilitatea acceptării certificatelor compatibile emise în țări terțe.

Un cadru european pentru măsurile de răspuns la pandemia de COVID-19

  • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor elaborează un cadru pentru a ajuta statele membre să ia decizii privind punerea în aplicare a restricțiilor. Abordarea va defini eșaloane care să reflecte situația epidemiologică din fiecare stat membru. Ea va permite simulări care să ilustreze marja de manevră de care dispune fiecare stat membru pentru a reduce măsurile de răspuns fără a risca o recrudescență a răspândirii virusului. Un instrument digital interactiv creat de ECDC va fi operațional în luna aprilie și va fi destinat utilizării de către statele membre.

Orientări pentru susținerea strategiilor de testare suplimentară și de depistare a contacților

  • Autotestele vizând COVID-19 (atât seturi de autoprelevare, cât și seturi de autotestare) încep acum să intre pe piață. ECDC va publica curând orientări tehnice privind autotestele vizând COVID-19, inclusiv detalii cu privire la disponibilitatea lor, la performanțele lor clinice în comparație cu standardul de referință reprezentat de testele RT-PCR, la implicațiile lor pentru raportarea cazurilor și supravegherea epidemiologică, precum și la situațiile corespunzătoare de utilizare a lor.
  • Comisia adoptă astăzi o recomandare prin care solicită statelor membre să instituie o monitorizare a apelor reziduale pentru a depista virusul care cauzează COVID-19 și variantele sale și să partajeze datele cu autoritățile sanitare competente pentru a detecta timpuriu virusul și a identifica cazurile grupate. Recomandarea promovează utilizarea unor metode comune de eșantionare, testare și analizare a datelor, este sprijinită de o platformă europeană de schimb de date și prevede un sprijin financiar corespunzător.
  • Schimbul de date între autoritățile statelor membre responsabile de depistarea contacților poate fi deosebit de important atunci când călătorii traversează frontiere în condiții de aglomerare, cum ar fi în avioane sau trenuri. Formularele digitale de localizare a pasagerilor pot fi utilizate de statele membre pentru a colecta date referitoare la călătorii transfrontalieri care intră pe teritoriul lor. Pentru ca statele membre să facă schimb de date relevante prin intermediul platformei de schimb de date create de Comisie și de AESA, Comisia a publicat astăzi proiecte de măsuri de stabilire a condițiilor juridice necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care urmează să fie adoptate până la debutul sezonului turistic de vară.

Investiții în tratamente

  • O strategie comună a UE privind mijloacele terapeutice este planificată a fi finalizată la mijlocul lunii aprilie, pentru a accelera cercetarea și fabricarea și pentru a se asigura acces rapid la tratamente eficiente. Vor fi puse în aplicare măsuri de reglementare mai flexibile pentru tratamente, cum ar fi facilitarea etichetării, pentru a permite o aprovizionare rapidă pe scară largă în timpul pandemiei.

Sprijinirea sectoarelor turismului și culturii pentru a se pregăti pentru redeschiderea lor în condiții de siguranță

  • În sectorul turismului și al ospitalității, Comisia a solicitat Organizației de Standardizare, CEN, să creeze, în cooperare cu industria și cu statele membre, un sigiliu sanitar voluntar care să fie utilizat de unitățile din domeniu. Acesta va fi disponibil până la debutul verii.
  • Comisia va promova siturile patrimoniului cultural al UE și itinerariile culturale ale UE, precum și evenimentele și festivalurile culturale, prin intermediul unei campanii a UE pe platformele de comunicare socială care să vizeze turismul cultural sustenabil. Noile inițiative vor fi susținute atunci când condițiile vor permite prin Erasmus+ și acțiunea sa DiscoverEU pentru a promova descoperirea de către tineri a patrimoniului cultural european prin intermediul deplasărilor pe calea ferată, în timpul și după Anul european al căilor ferate.

Mecanismul UE de partajare a vaccinurilor

  • O cale sustenabilă de ieșire din criza cauzată de pandemia de COVID-19 în UE depinde de progresele înregistrate la nivel mondial. Nicio țară sau regiune din lume nu va fi liberă de COVID-19 decât în măsura în care transmiterea bolii va fi stăpânită la nivel mondial. UE și statele sale membre sunt lideri ai investițiilor în mecanismul global COVAX și sunt pe cale să stabilească o abordare europeană coordonată a partajării vaccinurilor prin instituirea unui mecanism al UE de partajare a vaccinurilor pentru a ajuta țările partenere să își aducă contribuția la învingerea pandemiei. Abordarea europeană a partajării de vaccinuri va ajuta țările vecine și partenere să își aducă contribuția la învingerea pandemiei și este complementară investițiilor UE în valoare de 2,2 miliarde EUR efectuate de Echipa Europa (Comisia, statele membre și BEI) în COVAX.

Etapele următoare

Următoarele luni ale pandemiei de COVID-19 vor necesita acțiuni decisive pentru a asigura o redeschidere sustenabilă și în condiții de siguranță a societăților și economiilor noastre. Sunt necesare acțiuni coordonate la toate nivelurile pentru a asigura faptul că următoarele etape sunt cât mai eficiente cu putință în reducerea impactului noului coronavirus, sprijinind cetățenii și întreprinderile și permițând societăților noastre să revină la o situație mai normală. UE a instituit un plan european de pregătire în domeniul bioapărării, intitulat „Incubatorul HERA”, împotriva variantelor virusului care cauzează COVID-19, pentru a reuni cercetători, companii din domeniul biotehnologiei, producători, autorități de reglementare și autorități publice cu scopul de a monitoriza variantele, a face schimb de date și a coopera în ceea ce privește adaptarea vaccinurilor. Pe termen lung, UE trebuie, de asemenea, să instituie un cadru mai solid vizând reziliența și pregătirea pentru posibile viitoare pandemii. El face deja obiectul unor propuneri privind o Uniune Europeană a sănătății.

Parlamentul European și Consiliul ar trebui să accelereze discuțiile, să ajungă la un acord cu privire la propunerea de certificat verde digital și să convină asupra unei abordări vizând o redeschidere în condiții de siguranță, bazată pe un cadru științific solid. Comisia Europeană va continua să sprijine accelerarea producției de vaccinuri și să caute soluții tehnice pentru a spori interoperabilitatea sistemelor naționale de schimb de date. Statele membre ar trebui să accelereze programele de vaccinare, să asigure faptul că restricțiile temporare sunt proporționale și nediscriminatorii, să desemneze puncte de contact care să colaboreze în domeniul supravegherii apelor reziduale și să raporteze cu privire la eforturile depuse, precum și să lanseze implementarea tehnică a certificatelor verzi digitale în vederea adoptării rapide a propunerii.

În iunie 2021, la cererea Consiliului European, Comisia Europeană va publica un document privind învățămintele desprinse de pe urma pandemiei și calea către un viitor mai rezilient.

Informații suplimentare

Comunicare privind o cale comună către o redeschidere în condiții de siguranță și durabilă

Comunicat de presă privind certificatele verzi digitale

Întrebări și răspunsuri privind certificatele verzi digitale

Certificatul verde digital – Fișă informativă

Pagină de internet dedicată certificatelor verzi digitale  

Propunere privind certificatul verde digital

Site-ul de internet al Comisiei Europene privind răspunsul la criza cauzată de noul coronavirus

Redeschiderea UE

 

Persoană de contact pentru presă:

Ștefan TURCU 

E-mail: stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu (stefan[dot]turcu[at]ec[dot]europa[dot]eu)

telefon: 0724 232 197

Detalii

Data publicării
17 martie 2021