Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 octombrie 20223 min de lectură

Noul Bauhaus european în cadrul politicii de coeziune: cerere de propuneri în valoare de 50 de milioane de euro pentru proiecte urbane inovatoare

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană lansează astăzi, 11 octombrie, o cerere de propuneri în valoare de 50 de milioane de euro pentru a sprijini inovarea urbană și capacitățile orașelor de a asigura o dezvoltare urbană durabilă. 

Bauhaus

Această cerere de propuneri este o transpunere perfectă în practică a valorilor fundamentale ale noului Bauhaus european: estetică, durabilitate și incluziune. Ea va permite punerea în aplicare a celei de a doua generații de proiecte emblematice („demonstrative”) din cadrul noului Bauhaus european, după primele șase proiecte care au fost finanțate în cadrul programului Orizont Europa. Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană este parte a Fondului european de dezvoltare regională (FEDR).

Comisarul pentru politica de coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Proiectele inovatoare concrete care transpun în realitate valorile noului Bauhaus european sunt esențiale pentru o tranziție verde favorabilă incluziunii, care să ofere tuturor soluții pentru un mediu de viață de înaltă calitate. Fac apel la viziunea și creativitatea orașelor din UE pentru a valorifica la maximum oportunitatea de finanțare pe care o oferă astăzi Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană în cadrul politicii de coeziune, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și pentru a oferi un exemplu de abordare a provocărilor urbane complexe în spiritul noului Bauhaus european.”

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Orașele joacă un rol major în transformarea durabilă, deoarece se află într-o poziție unică nu numai pentru a implica cetățenii, ci și pentru a valorifica diversitatea culturală și patrimoniul cultural și a ne transforma spațiile de locuit și mentalitățile. Prin această nouă cerere de propuneri, ancorăm valorile noului Bauhaus european în construirea și funcționarea orașelor, cel mai aproape de cetățeni. Aștept cu nerăbdare ca proiectele să prindă viață și să se răspândească în întreaga Europă.”

Cererea de propuneri vizează proiecte declanșatoare de transformări la nivelul orașelor, care au potențialul de a genera investiții și de a inspira alte proiecte din cadrul politicii de coeziune, în spiritul principiilor noului Bauhaus european. Proiectele trebuie să aibă legătură cu următoarele patru teme:

  • construirea și renovarea într-un spirit caracterizat de circularitate și de neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon
  • conservarea și transformarea patrimoniului cultural
  • adaptarea și transformarea clădirilor pentru a oferi soluții accesibile în materie de locuințe
  • regenerarea spațiilor urbane.

FEDR va finanța 80 % din costul proiectelor selectate. Fiecare proiect poate primi până la 5 milioane de euro. O parte din această finanțare va sprijini transferul soluțiilor inovatoare către alte orașe din Europa, pentru a avea un impact și mai mare asupra societății, în special în orașele și regiunile care au cea mai mare nevoie de susținere pentru transformare în direcția unui viitor verde. Pe termen lung, autoritățile urbane sprijinite vor institui parteneriate de transfer cu alte trei orașe interesate să reproducă părți ale proiectelor sau proiecte complete. Cererea de propuneri este deschisă până la jumătatea lunii ianuarie 2023.

Context 

Noul Bauhaus european a fost lansat de președinta von der Leyen în septembrie 2021. El adaugă o dimensiune culturală Pactului verde și accelerează tranziția verde prin schimbări pe teren care combină valorile esteticii, durabilității și incluziunii.

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană, dotată cu un buget specific de 450 de milioane de euro din partea FEDR, reprezintă un nou instrument care sprijină dimensiunea urbană a politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Minimum 8 % din resursele FEDER din fiecare stat membru trebuie investite în priorități și proiecte selectate chiar de orașe, pe baza propriilor strategii de dezvoltare urbană durabilă.

Pe lângă susținerea inovării, inițiativa sprijină capacitățile tuturor zonelor urbane din întreaga Europă și oferă date necesare pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe privind dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv prin intermediul Agendei urbane a UE.

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană este gestionată de Comisie și de regiunea franceză Hauts-de-France. Aceasta se bazează pe Acțiunile urbane inovatoare din perioada de programare 2014-2020, dar pune un accent și mai puternic pe inovarea urbană, durabilitate și reproductibilitate în alte orașe.

Pentru informații suplimentare

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană

Pagina noului Bauhaus european

Detalii

Data publicării
11 octombrie 2022

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Célia DEJOND

Nume
Célia DEJOND
E-mail
celia [dot] dejondatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 99