Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre10 ianuarie 2022Reprezentanța în România4 min de lectură

Legea europeană privind libertatea mass-mediei: Comisia lansează o consultare publică

Astăzi, 10 ianuarie, Comisia publică o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei.

MediaFreedom

Astăzi, 10 ianuarie, Comisia publică o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei, o inițiativă de referință anunțată de președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, menită să protejeze pluralismul și independența mass-mediei pe piața internă a UE. Aceasta vine în urma unei cereri de contribuții publicate la 21 decembrie 2021, care prezintă principalele obiective ale inițiativei, posibilele opțiuni și impactul.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Mass-media reprezintă un pilon al democrației. Astăzi însă acest pilon este cenzurat și se confruntă cu presiuni din partea unor guverne și grupuri private. Acesta este motivul pentru care Comisia va propune norme și garanții comune pentru a proteja independența și pluralismul mass-mediei. Jurnaliștii ar trebui să fie în măsură să își desfășoare activitatea, să îi informeze pe cetățeni și să îi tragă la răspundere fără teamă și fără favoruri pe cei aflați la putere. În prezent, avem consultări ample pentru a veni cu cea mai bună propunere.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Trebuie să ne asigurăm că mass-media europeană rămâne independentă, inovatoare și durabilă și că își desfășoară activitatea fără interferențe nejustificate în activitatea lor, nici din partea mediului privat, nici din partea mediului public. Astăzi lansăm consultarea referitoare la viitoarea Lege privind libertatea mass-mediei: vrem să vă auzim punctele de vedere și să explorăm cele mai ambițioase soluții pentru o piață a mass-mediei rezilientă, care să le ofere cetățenilor informații diverse și fiabile.”

Consultarea intenționează să colecteze opinii cu privire la cele mai importante aspecte care afectează funcționarea pieței interne a mass-mediei, inclusiv diferitele tipuri de interferențe din mass-media, precum și tendințele economice. Consultarea privește trei domenii principale referitoare la piețele mass-media: prima se axează pe transparență și independență (de exemplu, controlul tranzacțiilor de pe piața mass-mediei, transparența informațiilor legate de cine deține proprietatea asupra mass-mediei și măsurarea audienței), a doua, pe condițiile necesare unei bune funcționări a acestora (de exemplu, expunerea publicului la o pluralitate de opinii și inovarea în domeniul mass-mediei pe piața UE) și a treia secțiune, pe alocarea echitabilă a resurselor de stat (de exemplu, independența mass-mediei publice, transparența și distribuția echitabilă a publicității comandate de instituții ale statului). De asemenea, se așteaptă feedback cu privire la opțiunile de guvernanță aferente legii, care s-ar putea baza pe Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA). 

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisie în cel de al treilea trimestru al anului 2022. Consultarea publică deschisă urmărește să colecteze din partea cetățenilor, în special a jurnaliștilor, a mass-mediei (private și publice), a întreprinderilor (în special a actorilor din domeniul mass-mediei), a mediului academic, a societății civile, a autorităților publice, a întreprinderilor și a tuturor părților interesate opinii, dovezi și date care să ajute Comisia să elaboreze aceste noi norme. Contribuțiile pot fi transmise până la 21 martie 2022 pe portalul „Exprimați-vă părerea”.

Context

Adoptarea Legii europene privind libertatea mass-mediei este planificată pentru al treilea trimestru al anului 2022, astfel cum se menționează în programul de lucru al Comisiei pentru 2022. Această lege se bazează pe Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale, care stabilește norme pentru independența autorităților de reglementare în domeniul mass-mediei, promovează transparența proprietății asupra mass-mediei și recunoaște că deciziile editoriale ar trebui să fie independente de orice influență externă. Inițiativa se va axa pe eliminarea barierelor din calea instituirii și a funcționării serviciilor mass-media și va urmări să stabilească un cadru comun pentru promovarea pieței interne în sectorul mass-mediei, în vederea protejării libertății și a pluralismului mass-mediei pe piața respectivă. Aceasta se va înscrie în eforturile UE de promovare a participării democratice, de combatere a dezinformării și de sprijinire a libertății mass-mediei și a pluralismului, astfel cum se prevede în Planul de acțiune pentru democrația europeană. În special, aceasta va completa Recomandarea recent adoptată privind protecția, siguranța și capacitarea jurnaliștilorpachetul legislativ propus privind serviciile digitale și viitoarea inițiativă de protejare a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor împotriva proceselor abuzive (SLAPP). Legea europeană privind libertatea mass-mediei va fi, de asemenea, însoțită de acțiuni legate de viabilitatea, reziliența și transformarea digitală a sectorului mass-mediei, desfășurate în cadrul Planului de acțiune pentru mass-media.

Pentru informații suplimentare

Directiva revizuită privind serviciile mass-media audiovizuale

Planul de acțiune pentru democrația europeană – comunicat de presă

Planul de acțiune pentru democrația europeană – site web

Planul de acțiune pentru democrația europeană – pagină informativă

Planul de acțiune pentru democrația europeană – întrebări și răspunsuri

Recomandare privind siguranța jurnaliștilor – comunicat de presă

Recomandare privind siguranța jurnaliștilor – pagină informativă

Recomandare privind siguranța jurnaliștilor – textul juridic

Planul de acțiune pentru mass-media și sectorul audiovizualului – comunicat de presă

Planul de acțiune pentru mass-media și sectorul audiovizualului – site web

Planul de acțiune pentru mass-media și sectorul audiovizualului – pagină informativă

Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Sprijinul UE pentru sectorul mass-mediei de știri

Detalii

Data publicării
10 ianuarie 2022
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Charles MANOURY

Nume
Charles MANOURY
E-mail
charles [dot] manouryatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 291 33 91