Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre23 iulie 20204 min de lectură

Integrarea migranților: Comisia lansează o consultare publică și un apel la candidaturi pentru înființarea unui grup de experți privind opiniile migranților

migranti.png
© EU
Comisia a lansat ieri, 22 iulie, o consultare publică la nivelul UE pentru a afla opinia publicului cu privire la ce acțiuni ar putea lua UE pentru a promova integrarea și incluziunea socială a migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți. Comisia lansează, de asemenea, un apel la candidaturi pentru înființarea unui grup de experți proveniți din familii de migranți care să participe la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în materie de migrație, azil și integrare. Implicarea migranților, a solicitanților de azil și a refugiaților este esențială pentru ca politicile să devină mai eficiente și mai bine adaptate nevoilor de pe teren.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Este important ca persoanele care se stabilesc în Europa să aibă aceleași drepturi și aceleași obligații ca orice altă persoană. Accesul la asistență medicală, la locuințe, la educație și la locuri de muncă le permite să își valorifice pe deplin potențialul. Integrarea migranților este în interesul tuturor, promovează comunități puternice și armonioase și evită situațiile de izolare și de segregare. Prin această consultare și prin activitatea grupului de experți pe care îl înființăm, îi invităm pe cei mai afectați de politicile noastre să se implice în procesul de elaborare a acestora. Astfel promovăm modul nostru de viață european.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat, la rândul său: „Criza generată de coronavirus a demonstrat încă o dată că migranții și refugiații contribuie în mod esențial la societățile noastre. Cu toate acestea, peste tot în Europa, mulți întâmpină în continuare dificultăți în găsirea unei locuințe sau a unui loc de muncă și dificultăți legate de accesul la educație sau la asistență medicală. Trebuie să ne intensificăm eforturile în materie de integrare la nivelul UE. Invit toate părțile interesate, în special migranții, solicitanții de azil și refugiații, să răspundă la consultare pentru a ne ajuta să concepem acțiuni viitoare de integrare care să le amelioreze viața și să ne transforme societățile în locuri mai coezive și mai incluzive.”

Prin lansarea consultării publice și a grupului de experți, Comisia încearcă să adune informații de la o gamă largă de părți interesate, în special autorități naționale, regionale și locale, organizații ale societății civile, parteneri sociali și economici, întreprinderi, furnizori de educație și formare, mediul academic, organizați culturale și sportive, organizații de migranți și persoane fizice. Rezultatele consultării vor contribui la elaborarea Planului de acțiune privind integrarea și incluziunea anunțat în programul de lucru al Comisiei.

Consultarea publică va fi disponibilă în toate limbile oficiale ale UE până la 21 octombrie 2020Până pe 21 septembrie vă puteți depune candidatura pentru a deveni membru al grupului de experți privind opiniile migranților, pe care îl va institui Comisia.

Context

Dacă este bine gestionată, migrația către Europa este benefică pentru societatea, cultura și economia noastră. Integrarea și incluziunea socială a persoanelor care provin din familii de migranți este esențială pentru schimburile culturale și pentru coeziunea în cadrul comunităților. Astfel se pot remedia lacunele în materie de competențe și penuria de forță de muncă și se poate stimula performanța economiei, în general. În prezent, în UE, prea mulți migranți se confruntă cu provocări care se traduc prin șomaj, lipsa oportunităților educaționale și de formare și un grad limitat de interacțiune socială în cadrul comunităților lor mai largi, provocări care ar putea fi transformate în oportunități prin politici publice adecvate.

Politicile de integrare intră în primul rând în sfera de competență a statelor membre. Cu toate acestea, UE a luat o gamă largă de măsuri pentru a stimula și a sprijini autoritățile de la nivel național, dar și de la nivel local și regional, și societatea civilă în eforturile de promovare a integrării. Este vorba în special de instrumente de finanțare specifice și de instrumente care abordează coeziunea economică și socială între statele membre. În 2016, Comisia a lansat Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe , care a inclus cincizeci de acțiuni de promovare a integrării.

Comisia von der Leyen va prezenta un plan de acțiune privind integrarea și incluziunea, în care vor fi incluse rezultatele consultării și concluziile grupului de experți.

Pentru informații suplimentare:

Consultare publică privind integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți

Invitație de depunere a candidaturilor pentru a deveni membru al grupului de experți privind opiniile migranților, pe care îl va institui Comisia.

Site-ul european privind integrarea

Date de contact pentru presă

Adalbert JAHNZ

Telefon + 32 2 295 31 56

Adresă adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY

Telefon +32 2 296 99 71

Adresă ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Laura BERARD

Telefon +32 2 295 57 21

Adresă laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
23 iulie 2020