Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre25 noiembrie 20206 min de lectură

Incluziune pentru toți: Comisia prezintă Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

inclusion4all.png
© EU
Comisia a prezentat ieri, 24 noiembrie, Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiune promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția importantă pe care și-o aduc migranții la UE și eliminând obstacolele de natură să împiedice participarea și incluziunea în societatea europeană a persoanelor cu profil de migrant, de la nou-veniți la cetățeni. La baza acestui plan stă principiul potrivit căruia integrarea incluzivă necesită eforturi atât din partea individului, cât și din partea comunității-gazdă. Planul stabilește noi acțiuni care valorifică realizările planului de acțiune anterior, din 2016.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Incluziunea este întruchiparea modului de viață european. Politicile de integrare și de incluziune sunt vitale pentru nou-veniți și pentru comunitățile locale; acestea contribuie la dezvoltarea unor societăți bazate pe coeziune și a unor economii puternice. Orice persoană care are dreptul de a se afla în Europa ar trebui să aibă acces la instrumentele care îi sunt necesare pentru a-și valorifica pe deplin potențialul și pentru a-și asuma drepturile și obligațiile care ghidează Uniunea Europeană.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: «Migrantul este „unul de-al nostru”, nu „unul de-al lor”. „Fiecare dintre noi are un rol de jucat în asigurarea coeziunii și a prosperității societăților noastre. Integrarea și incluziunea înseamnă că vocea comunităților de migranți se face auzită și că ne asigurăm că fiecare persoană se poate bucura de drepturile sale, indiferent de mediul din care provine. Integrarea incluzivă înseamnă că oferim aceleași instrumente și sprijinul necesar pentru contribuția la societate, astfel încât migranții să își poată valorifica pe deplin potențialul, iar societățile noastre să beneficieze de forța și de competențele lor.»

O abordare europeană a integrării și a incluziunii

Astfel cum se evidențiază în noul Pact privind migrația și azilul, buna gestionare și eficacitatea politicii în materie de migrație și azil depind, în esență, de reușita integrării și a incluziunii. Aceasta este esențială, de asemenea, pentru coeziunea socială și pentru dinamismul unei economii aflate în serviciul tuturor cetățenilor.

Planul de acțiune propune un sprijin precis direcționat și adaptat, care ține seama de caracteristicile individuale ce se pot dovedi problematice pentru persoanele cu profil de migrant, cum ar fi genul sau contextul religios. Reușita integrării și a incluziunii depinde atât de măsurile luate din timp, cât și de angajamentul asumat pe termen lung.

Deși sarcina de a elabora și a pune în aplicare politici sociale le revine în primul rând guvernelor naționale, UE joacă un rol-cheie în sprijinirea statelor membre, prin finanțare, prin elaborarea de orientări și prin promovarea parteneriatelor relevante. Principalele acțiuni sunt:

  • educația și formarea favorabile incluziunii, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior, punând accentul pe facilitarea recunoașterii calificărilor și pe învățarea susținută a limbilor țărilor-gazdă, cu sprijin din fonduri UE;
  • îmbunătățirea șanselor de angajare și a recunoașterii competențelor, pentru a valorifica pe deplin contribuția comunităților de migranți, în special a femeilor, și pentru a garanta că acestea primesc sprijinul necesar pentru a-și valorifica pe deplin potențialul. Comisia va colabora cu partenerii sociali și economici și cu angajatorii pentru a promova integrarea pe piața forței de muncă, a sprijini spiritul antreprenorial și a facilita recunoașterea și evaluarea competențelor de către angajatori;
  • promovarea accesului persoanelor cu profil de migranți la servicii de sănătate, inclusiv de sănătate mintală. Pe lângă finanțarea dedicată acordată de UE, planul de acțiune urmărește să asigure informarea migranților cu privire la drepturile lor și recunoaște provocările specifice cu care se confruntă femeile, în special în timpul sarcinii și după sarcină. Planul de acțiune sprijină, de asemenea, schimbul de bune practici între statele membre;
  • accesul la locuințe adecvate și accesibile, finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul pentru azil și migrație și InvestEU, precum și platforme de finanțare pentru schimburi de experiență la nivel local și regional în ceea ce privește combaterea discriminării pe piața locuințelor și a segregării.

Planul de acțiune va fi pus în aplicare prin mobilizarea finanțării UE și prin crearea de parteneriate cu toate părțile implicate: migranții, comunitățile-gazdă, partenerii sociali și economici, societatea civilă, autoritățile locale și regionale și sectorul privat. Acesta va capacita comunitățile-gazdă și le va ajuta să își exercite rolul care le revine în conceperea și punerea în aplicare a măsurilor și a programelor de integrare, subliniind, în același timp, responsabilitatea persoanelor vizate în ceea ce privește participarea la societatea-gazdă. Planul va urmări să modernizeze accesul la servicii prin utilizarea instrumentelor digitale. Nu în ultimul rând, acesta va îmbunătăți baza de date concrete pentru dezvoltarea în continuare de politici și pentru asigurarea unei bune monitorizări a rezultatelor.

Context

În prezent, aproximativ 34 de milioane de locuitori ai UE s-au născut în afara UE (aproximativ 8 % din populația UE), iar 10 % dintre tinerii (15-34 de ani) născuți în UE au cel puțin un părinte născut în străinătate. Migranții și cetățenii UE cu profil de migranți joacă un rol-cheie în societatea europeană și în diferite sectoare ale economiei noastre, inclusiv în calitate de lucrători care asigură servicii esențiale. Cu toate acestea, ei întâmpină în continuare probleme în ceea ce privește accesul la educație, încadrarea în muncă, asistența medicală și incluziunea socială (a se vedea statisticile).

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea vine în completarea actualelor și viitoarelor strategii ale UE de promovare a egalității și a coeziunii sociale, astfel încât fiecare persoană să fie pe deplin inclusă și capabilă să participe la viața societăților europene. Acesta va fi implementat prin viitorul plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și a planului de acțiune al UE împotriva rasismului . Planul va fi corelat îndeaproape cu cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, cu Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025), cu Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 , cu viitoarea strategie de combatere a antisemitismului și cu raportul privind cetățenia UE.

Pentru mai multe informații:

Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei

Raportul referitor la consultarea publică privind integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor cu profil de migrant

Analiza răspunsurilor la consultarea publică privind integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor cu profil de migrant – Raport de sinteză

NOTĂ DE INFORMARE: Integrarea și incluziunea

Fișă informativă: Planul de acțiune al UE privind integrarea și incluziunea

Site-ul web privind integrarea

Date de contact pentru presă

Adalbert JAHNZ

Telefon + 32 2 295 31 56

Adresă adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu (adalbert[dot]jahnz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY

Telefon +32 2 296 99 71

Adresă ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu (ciara[dot]bottomley[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Laura BERARD

Telefon +32 2 295 57 21

Adresă laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu (laura[dot]berard[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
25 noiembrie 2020