Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre1 iulie 2022

Finanțele digitale: Comisia salută acordurile politice privind un cadru de reglementare de importanță istorică pentru criptoactive

Comisia salută acordul politic la care au ajuns, ieri, 30 iunie, Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind piețele criptoactivelor („MiCA”).

crypto

Acest acord marchează o etapă importantă în punerea în aplicare a pachetului Comisiei privind finanțele digitale din septembrie 2020. UE se numără printre primele jurisdicții importante din lume care elaborează un cadru de reglementare cuprinzător pentru criptoactive.

Acest nou cadru va proteja consumatorii, integritatea pieței și stabilitatea financiară. Va oferi un cadru juridic clar în UE, care va permite continuarea inovării pe o bază sigură și solidă.

Cadrul MiCA acoperă criptoactivele care nu sunt deja reglementate de alte acte legislative financiare ale UE.

Pentru „criptomonedele stabile” (stablecoins), acordul prevede cerințe stricte privind înființarea, autorizarea și gestionarea rezervelor, inclusiv supravegherea de către UE a „criptomonedelor stabile” semnificative, care sunt importante din punct de vedere sistemic. Prestatorii de servicii de criptoactive vor trebui, de asemenea, să fie autorizați în UE, după care vor fi în măsură să își furnizeze serviciile în întreaga Uniune utilizând pașaportul UE.

Comisia salută, de asemenea, acordul politic la care au ajuns colegiuitorii la 29 iunie cu privire la propunerea sa de modificare a Regulamentului privind transferul de fonduri (TFR). Acordul prevede obligația tuturor prestatorilor de servicii de criptoactive implicați în transferurile de criptoactive de a colecta date privind inițiatorii și beneficiarii transferurilor de criptoactive pe care le operează și de a le pune la dispoziția autorităților competente responsabile de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste norme noi vor îmbunătăți în mod semnificativ monitorizarea și trasabilitatea transferurilor de criptoactive și vor asigura conformitatea cu măsurile relevante solicitate în recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

Comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, Mairead McGuinness, a declarat: „Salut călduros cele două acorduri politice dintre Parlamentul European și Consiliu, cu privire la MiCA, respectiv la reformarea regulamentului privind transferul de fonduri. Împreună, aceste propuneri vor aduce piețele cripto în spațiul reglementat și vor aborda riscurile legate de protecția consumatorilor, integritatea pieței, stabilitatea financiară și criminalitatea financiară. În același timp, MiCA le va oferi securitate juridică participanților la piață și va promova inovarea în cadrul pieței unice cu un nou pașaport UE pentru prestatorii de servicii criptografice. UE este prima jurisdicție care a instituit un astfel de cadru cuprinzător pentru criptoactive. Sper că vor urma și alte jurisdicții, iar cooperarea internațională va continua în acest domeniu.”

Detalii

Data publicării
1 iulie 2022

Date de contact

Nume
Daniel Ferrie
Număr de telefon
+ 32 229 86500

Nume
Aikaterini Apostola
Număr de telefon
+ 32 229 87624