Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre7 iulie 2023

Emisiile generate de transportul maritim: Comisia salută noul obiectiv ambițios în materie de climă al OMI pentru 2030, 2040 și 2050 și solicită demararea tranziției

Comisia salută acordul la care s-a ajuns astăzi, 7 iulie, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) de a-și revizui strategia din 2018 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la nave.

Emisiile generate de transportul maritim

Acordul este o etapă importantă pentru reducerea amprentei de carbon a transportului maritim internațional și pentru asigurarea faptului că sectorul transportului maritim contribuie în mod echitabil la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris, proporțional cu cota sa de 3 % din emisiile globale. Acum că se ajunge la un acord, este important să se înceapă punerea în aplicare cât mai curând posibil.

Strategia revizuită pentru 2023 stabilește un obiectiv de zero emisii nete ale navelor „până în sau în jurul anului 2050, adică aproape de”. Aceasta reprezintă o creștere majoră a nivelului de ambiție în comparație cu strategia existentă pentru 2018, care vizează reducerea emisiilor provenite de la nave cu doar 50 % în același orizont de timp. De asemenea, s-a convenit asupra unei traiectorii cu puncte de control orientative stabilite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la nave cu cel puțin 20 % – depunând eforturi pentru 30 % – în 2030 și cu cel puțin 70 % – depunând eforturi pentru 80 % – în 2040, ambele în comparație cu nivelurile din 2008. Comisia este pregătită să colaboreze cu statele membre ale UE și cu alte părți ale OMI pentru a pune în aplicare o traiectorie conformă cu obiectivul privind temperatura din Acordul de la Paris.

Strategia stabilește, de asemenea, un obiectiv important ca cel puțin 5 % – să se depună eforturi pentru 10 % – adoptarea de tehnologii, combustibili și/sau surse de energie cu emisii de GES egale cu zero sau aproape egale cu zero până în 2030. Acest obiectiv va pune în aplicare tranziția, trimițând un semnal clar industriei maritime și a combustibililor și stimulând deciziile de investiții și opțiunile în materie de combustibili necesare.

În cele din urmă, s-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare a obiectivelor. OMI a ajuns la un consens cu privire la necesitatea de a adopta astfel de măsuri până în 2025 și că acestea ar trebui să cuprindă un standard care să reglementeze reducerea treptată a intensității GES a combustibililor marini și un mecanism de stabilire a prețului emisiilor de GES generate de sectorul maritim. Măsurile vor fi elaborate pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului care să asigure că acestea reduc în mod eficace emisiile din sector, contribuind în același timp la condiții de concurență echitabile și la o tranziție justă și echitabilă, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Nivelurile de ambiție și punctele de control orientative iau în considerare emisiile de GES pe durata ciclului de viață generate de combustibilii marini, cu obiectivul de a reduce emisiile în limitele sistemului energetic al transportului maritim internațional, prevenind astfel transferul emisiilor către alte sectoare. În acest sens, Comisia salută aprobarea orientărilor privind intensitatea GES pe durata ciclului de viață a combustibililor marini, care oferă o bază solidă pentru anii următori și garantează reducerea emisiilor de GES.

Statele membre ale UE și Comisia au colaborat îndeaproape și și-au demonstrat rolul de lider în facilitarea unui acord astăzi, 7 iulie. UE va continua să colaboreze cu părțile OMI pentru a decide cu privire la măsuri clare și ambițioase până în 2025, precum și pentru a continua să ofere asistență țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Detalii

Data publicării
7 iulie 2023

Date de contact

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Nume
Tim McPHIE
E-mail
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
Număr de telefon
+32 2 298 13 25

Nume
Deborah ALMERGE RUCKERT
E-mail
Număr de telefon
+32 2 298 79 86