Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre3 decembrie 2021Reprezentanța în România5 min de lectură

Deficitul de încasare a TVA: În ciuda faptului că deficitul continuă să scadă, în 2019, țările UE au pierdut venituri din TVA în valoare de 134 de miliarde EUR

Conform unui nou raport publicat ieri, 2 decembrie, de Comisia Europeană, statele membre ale UE au înregistrat în 2019 o pierdere de aproximativ 134 de miliarde EUR în venituri din taxa pe valoare adăugată (TVA). 

Deficit_Încasare_TVA

Această cifră reprezintă veniturile pierdute din cauza fraudei și evaziunii în domeniul TVA, a practicilor de evitare și optimizare a TVA, a falimentelor și a insolvențelor financiare, precum și din cauza erorilor de calcul și a erorilor administrative. Deși unele pierderi de venituri sunt imposibil de evitat, o serie de acțiuni decisive și măsuri de politică specifice ar putea aduce o schimbare reală, în special în ceea ce privește neconformitatea.

Pierderile de venituri din TVA au un impact extrem de negativ asupra cheltuielilor pe care administrațiile publice le alocă bunurilor și serviciilor publice de care depindem cu toții, cum ar fi școlile, spitalele și transporturile. În același timp, TVA neîncasată ar putea avea și un efect pozitiv, întrucât statele membre depun eforturi pentru a acoperi datoria contractată în timpul redresării inițiale în urma pandemiei de COVID-19 sau pentru a ridica nivelul ambițiilor în materie de finanțare a combaterii schimbărilor climatice.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „În pofida tendinței pozitive înregistrate în ultimii ani, deficitul de încasare a TVA rămâne o preocupare majoră – în special având în vedere nevoile imense în materie de investiții pe care statele noastre membre trebuie să le abordeze în următorii ani. Cifrele din acest an corespund unei pierderi de peste 4 000 EUR pe secundă. Acestea sunt pierderi inacceptabile pentru bugetele naționale și înseamnă că cetățenii de rând și întreprinderile trebuie să compenseze deficitul prin alte impozite pentru a plăti pentru servicii publice vitale. Trebuie să depunem eforturi comune pentru a combate frauda în materie de TVA, o infracțiune gravă care afectează buzunarele consumatorilor, ne subminează sistemele de protecție socială și epuizează trezoreriile guvernamentale.”

În urma eforturilor continue de îmbunătățire a situației atât la nivelul UE, cât și la nivel național, tendința pozitivă relativă a continuat în 2019, deficitul global de încasare a TVA în statele membre ale UE scăzând cu aproximativ 7 miliarde EUR în comparație cu anul precedent. UE a depus deja eforturi semnificative pentru a îmbunătăți modul de colectare a TVA (a se vedea Întrebări și răspunsuri). În plus, Comisia Europeană a sprijinit statele membre să colaboreze mai eficient în cadrul rețelei Eurofisc, care este compusă din funcționari naționali din cele 27 de state membre și din Norvegia. Începând din 2019, membrii rețelei utilizează în mod activ instrumentul de analiză a rețelelor de tranzacții (TNA) finanțat de UE pentru a face schimb rapid de date privind TVA și pentru a le prelucra în comun, permițându-le să detecteze automat frauda transfrontalieră în domeniul TVA într-un stadiu mult mai timpuriu. În 2022, Comisia va lansa, de asemenea, propuneri legislative pentru modernizarea în continuare a sistemului de TVA, inclusiv consolidarea rețelei Eurofisc.

Principalele rezultate în 2019

În termeni nominali, deficitul global de încasare a TVA în UE a scăzut cu aproape 6,6 miliarde EUR, ajungând la 134 de miliarde EUR în 2019, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de scăderea de 4,6 miliarde EUR înregistrată în anul precedent. Deși deficitul global de încasare a TVA s-a îmbunătățit între 2015 și 2019, amploarea completă a impactului pandemiei de COVID-19 asupra cererii consumatorilor și, prin urmare, a veniturilor din TVA în 2020 este încă necunoscută.

În 2019, România a înregistrat cel mai mare deficit de încasare a TVA la nivel național, cu o pierdere de 34,9 % din veniturile din TVA, urmată de Grecia (25,8 %) și Lituania (23,5 %). Cele mai mici deficite au fost înregistrate în Croația (1,0 %), Suedia (1,4 %) și Cipru (2,7 %). În termeni absoluți, cele mai mari deficite de încasare a TVA au fost înregistrate în Italia (30,1 miliarde EUR) și Germania (23,4 miliarde EUR).

Stat membru

Deficitul de încasare a TVA, %

Deficitul de încasare a TVA (în milioane EUR)

Stat membru

Deficitul de încasare a TVA
%

Deficitul de încasare a TVA (în milioane EUR)

Belgia

12,3 %

4 444

Lituania

21,4 %

1 048

Bulgaria

8,3 %

508

Luxemburg

6,6 %

267

Cehia

14,3 %

2 835

Ungaria

9,6 %

1 483

Danemarca

8,6 %

2 778

Malta

23,5 %

287

Germania

8,8 %

23 443

Țările de Jos

4,4 %

2 660

Estonia

4,5 %

116

Austria

8,7 %

2 895

Irlanda

10,1 %

1 721

Polonia

11,3 %

5 379

Grecia

25,8 %

5 350

Portugalia

7,9 %

1 609

Spania

6,9 %

5 840

România

34,9 %

7 411

Franța

7,4 %

13 858

Slovenia

7,1 %

298

Croația

1,0 %

77

Slovacia

16,1 %

1 313

Italia

21,3 %

30 106

Finlanda

2,9 %

646

Cipru

2,7 %

54

Suedia

1,4 %

597

Letonia

8,3 %

237

Regatul Unit

8,9 %

17 176

În majoritatea statelor membre, variația absolută de peste an a deficitului de încasare a TVA a fost mai mică de 2 puncte procentuale. În ansamblu, ponderea deficitului de încasare a TVA a scăzut în 18 state membre. Pe lângă Croația și Cipru, cele mai semnificative scăderi ale deficitului de încasare a TVA s-au înregistrat în Grecia, Lituania, Bulgaria și Slovacia (între -3,2 și -2,2 puncte procentuale în aceste patru țări). Suedia, Finlanda și Estonia au obținut rezultate bune dintr-o perspectivă diferită: în aceste țări, autoritățile fiscale reușesc de ani de zile să limiteze pierderile de venituri din TVA la mai puțin de 5 % din valoarea TVA datorate. Cele mai mari creșteri ale deficitului de încasare a TVA au fost observate în Malta (+5,4 puncte procentuale), Slovenia (+3 puncte procentuale) și România (+2,3 puncte procentuale).

Context

Deficitul de încasare a TVA este relevant atât pentru UE, cât și pentru statele membre, întrucât TVA are o contribuție importantă atât la bugetul UE, cât și la bugetele naționale. Studiul aplică o metodologie descendentă în ceea ce privește consumul, folosind datele din conturile naționale pentru estimarea deficitelor de încasare a TVA. Deficitul de încasare a TVA se calculează ca diferența dintre TVA datorată și veniturile reale din TVA și, ca atare, reprezintă veniturile din TVA pierdute în comparație cu un calcul teoretic al TVA.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Raport complet cu informații detaliate pentru fiecare stat membru

Planul de acțiune al Comisiei pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul redresării

Propunerile Comisiei Europene pentru o serie de reforme profunde ale sistemului de TVA din UE

Detalii

Data publicării
3 decembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Francesca DALBONI

Nume
Francesca DALBONI
E-mail
Francesca [dot] DALBONIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 70