Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre7 mai 20205 min de lectură

Comisia sprijină statele membre în tranziția acestora către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

greendeal.png
© EU
Comisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state membre pentru acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale pentru o tranziție justă, fiecare stat membru trebuind să întocmească un astfel de plan pentru a avea acces la finanțarea acordată în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă.

Pentru reamintire, Mecanismul pentru o tranziție justă face parte din Planul european de investiții aferent Pactului verde european și va mobiliza cel puțin 100 miliarde EUR sub formă de investiții pentru a oferi un sprijin specific suplimentar regiunilor care sunt cel mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și care au o capacitate mai mică de a face față acestei provocări. Aprobarea urmează unei cereri de propuneri specifice, lansate de Comisie la sfârșitul lunii februarie 2020, în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Activitatea noastră care vizează îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european continuă. Schimbările climatice rămân o realitate. Combaterea lor este la fel de presantă ca și înainte. Comisia sprijină ferm statele membre în a asigura o tranziție justă în toate regiunile europene. Acest sprijin, acordat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, este un pas important – el va contribui la elaborarea unor planuri de tranziție și va permite statelor membre să beneficieze de Mecanismul pentru o tranziție justă, asigurând faptul că tranziția către o economie verde se realizează într-un mod just, fără a neglija pe nimeni.”

În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, Comisia va ajuta autoritățile naționale și regionale în mod individualizat:

  • să evalueze impactul social, economic și ecologic al tranziției și să planifice procesul de tranziție care vizează perioada de până în 2030;
  • să dezvolte un dialog între părțile interesate, cum ar fi cetățenii, întreprinderile și societatea civilă, pentru a ajunge la o viziune comună cu privire la modalitățile de realizare efectivă a tranziției;
  • și să identifice acțiunile necesare pentru a asigura succesul tranziției juste. 

Următoarele etape

În următoarele luni, până la sfârșitul anului 2020, Comisia va oferi sprijin specific pentru a ajuta statele membre în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. Statele membre vor avea rolul principal în elaborarea și finalizarea planurilor teritoriale de tranziție justă, în strânsă consultare cu părțile interesate relevante de la nivel național, regional și local, asigurându-și rolul decizional pentru tranziție. Planurile vor fi apoi transmise Comisiei spre aprobare.

Context

La 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul verde european, care descrie obiectivul ambițios al Europei de deveni, până în 2050, prima regiune din lume care este neutră din punct de vedere climatic.

La 14 ianuarie 2020, Comisia a anunțat Planul de investiții aferent Pactului verde european pentru a contribui la finanțarea tranziției. Însă nu toate statele membre pornesc de la aceeași linie de start în tranziția lor – unele vor fi mai afectate decât altele. Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument esențial care este creat pentru a se asigura faptul că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic se realizează în mod echitabil, fără a lăsa în urma pe nimeni. Mecanismul asigură un sprijin specific menit să ajute la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021 – 2027 pentru cele mai afectate regiuni, cu scopul de a atenua impactul socioeconomic al tranziției. Se va acorda o atenție deosebită regiunilor puternic afectate de tranziție, dar cu o capacitate mai mică de a face față provocărilor.

Pentru a accesa finanțarea, statele membre trebuie să întocmească, în colaborare cu Comisia, planuri teritoriale pentru o tranziție justă. În cadrul acestor planuri, statele membre vor identifica teritoriile care ar fi cel mai afectate de tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, vor stabili provocările în materie de dezvoltare ale acestor teritorii și vor planifica modalitățile lor de tranziție până în 2030, în strânsă consultare cu părțile interesate relevante de la nivel național, regional și local. Aprobarea acestor planuri de către Comisie va debloca sprijinul pentru statele membre prin intermediul celor 3 piloni ai Mecanismului pentru tranziție justă: 1) Fondul pentru o tranziție justă, care va oferi granturi prin intermediul cărora se vor mobiliza 30 – 50 miliarde EUR pentru transformarea socială și economică a regiunilor cu tranziție justă; 2) un program dedicat în cadrul InvestEU, care va atrage investiții private de până la 45 miliarde EUR și 3) o facilitate de împrumut în cadrul sectorului public, care va mobiliza investiții din sectorul public în valoare de 25 – 30 miliarde EUR.

Comisia oferă sprijin rapid statelor membre prin intermediul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), pentru a susține pregătirea planurilor lor teritoriale de tranziție justă și, astfel, pentru a pune în aplicare Pactul verde european. În acest scop, la sfârșitul lunii februarie, Comisia a lansat o cerere de propuneri dedicată, în cadrul PSRS, pentru a contribui la pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. 18 state membre (BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE și SK) au solicitat un astfel de sprijin, iar Comisia a aprobat toate cele 18 cereri. În ultimii doi ani, Comisia a acordat deja sprijin concret regiunilor prin intermediul PSRS pentru a contribui la pregătirea unor strategii economice pe termen lung pentru tranziția lor spre o economie fără cărbune, cum ar fi regiunile Horna Nitra din Slovacia , Macedonia de Vest din Grecia sau Valea Jiului din România.

Informații suplimentare

Programul de sprijin pentru reforme structurale

Exemple de sprijin pentru reforme în cadrul PSRS

NOTĂ: Scurtă prezentare a Planului de investiții aferent Pactului verde european și Mecanismului pentru o tranziție justă

Comunicarea Comisiei privind Planul de investiții pentru o Europă sustenabilă

Pactul verde european

Date de contact pentru presă

Vivian LOONELA

Telefon +32 2 296 67 12

Adresă vivian [dot] loonelaatec [dot] europa [dot] eu (vivian[dot]loonela[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Sara SOUMILLION

Telefon +32 2 296 70 94

Adresă sara [dot] soumillionatec [dot] europa [dot] eu (sara[dot]soumillion[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
7 mai 2020