Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 noiembrie 20232 min de lectură

Comisia solicită României, Sloveniei și Slovaciei să transpună Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat și dreptul de a comunica după arestare

Drepturi procedurale: Comisia solicită României, Sloveniei și Slovaciei să transpună Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat și dreptul de a comunica după arestare.

drepturi procedurale

Astăzi, 16 noiembrie, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat României [INFR(2023)2004], Sloveniei [INFR(2023)2010] și Slovaciei [INFR(2023)2008] pentru netranspunerea corectă a Directivei privind dreptul de a fi asistat de un avocat și dreptul de a comunica după arestare (Directiva 2013/48/UE). Această directivă urmărește să asigure accesul la un avocat încă din primele etape ale procedurilor pentru persoanele care fac obiectul unui mandat european de arestare (MEA), precum și pentru persoanele suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale. De asemenea, aceasta asigură că persoanele private de libertate pot informa și comunica cu persoane terțe, cum ar fi angajatorul sau membrii de familie, precum și cu autoritățile consulare. România nu a transpus în mod corect excepțiile de la dreptul ca o persoană terță să fie informată cu privire la privarea de libertate și condițiile legale în care o persoană suspectată sau acuzată poate alege să nu își exercite dreptul de a fi asistată de un avocat. Atât Slovenia, cât și Slovacia prevăd excepții de la dreptul de a fi asistat de un avocat, care nu sunt permise în temeiul directivei. În plus, normele din legea slovacă nu respectă cerințele directivei referitoare la domeniul său de aplicare în ceea ce privește primele etape ale investigațiilor (polițienești). În iunie 2023, Comisia a trimis acestor trei state membre o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-le insistent să transpună corect directiva. După examinarea răspunsurilor, Comisia a stabilit că, în continuare, transpunerea nu a fost satisfăcătoare. România, Slovenia și Slovacia au la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În cazul unui răspuns nesatisfăcător, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
16 noiembrie 2023

Date de contact

Christian Wigand

Nume
Christian Wigand
Număr de telefon
+32 229 62253

Yuliya Matsyk

Nume
Yuliya Matsyk
Număr de telefon
+32 229 62716

Cristina Torres Castillo

Nume
Cristina Torres Castillo
Număr de telefon
+32 229 90679