Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre13 martie 20242 min de lectură

Comisia solicită României și altor 6 state membre să transpună integral și corect dispozițiile Directivei privind lucrătorii sezonieri 

Comisia solicită României, Spaniei, Portugaliei, Sloveniei, Slovaciei, Suediei și Finlandei să transpună integral și corect dispozițiile Directivei privind lucrătorii sezonieri.

infringement

Comisia Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând o scrisoare Spaniei [INFR(2024)2004)], Portugaliei [INFR(2024)2006)], României [INFR(2024)2007)], Sloveniei [INFR(2024)2009)], Slovaciei [(INFR(2024)2010)], Suediei [INFR(2024)2008)] și Finlandei [(INFR(2024)2005)] pentru că aceste țări nu au transpus integral toate dispozițiile Directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE). 

Directiva menționată urmărește să asigure norme echitabile și transparente pentru admiterea în UE a lucrătorilor sezonieri din țări terțe, garantându-li-se condiții de muncă și de trai decente, drepturi egale și un grad suficient de protecție împotriva exploatării în întreaga Uniune. Asigurarea respectării depline a Directivei privind lucrătorii sezonieri este o condiție prealabilă importantă pentru atragerea lucrătorilor de care este nevoie pentru munca sezonieră în UE și ar putea contribui și la reducerea migrației ilegale. Comisia monitorizează transpunerea acestei directive în legislația națională de către statele membre.  

Comisia a inițiat primul set de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în aprilie 2023, trimițând scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei și Luxemburgului. În decembrie 2023, a fost inițiat al doilea set de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, fiind trimise scrisori de punere în întârziere Cehiei, Franței, Croației, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei și Poloniei. Comisia consideră că Spania, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia au transpus și/sau au pus în aplicare incorect unele obligații din cadrul directivei.

În consecință, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Spaniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei, Suediei și Finlandei, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia Europeană poate decide să trimită acestor țări un aviz motivat.  

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
13 martie 2024

Date de contact

Anitta Hipper

Nume
Anitta Hipper
Număr de telefon
+32 229 85691

Fiorella Belciu

Nume
Fiorella Belciu
Număr de telefon
+32 2 299 37 34

Elettra di Massa

Nume
Elettra di Massa
Număr de telefon
+32 2 298 21 61