Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre20 martie 20247 min de lectură

Comisia se pregătește pentru reformele și revizuirea politicilor înainte de extindere Reformele și revizuirea politicilor înainte de extindere

Comisia a adoptat astăzi, 20 martie, o comunicare privind reformele și revizuirea politicilor înainte de extindere.

extindere

Comunicarea contribuie la procesul de dezbatere în curs privind reformele interne pe care UE va trebui să le realizeze pentru a se pregăti pentru o Uniune extinsă, în ceea ce privește politicile, bugetul și guvernanța, protejând în același timp valorile noastre fundamentale. Documentul pune bazele revizuirilor politicii premergătoare extinderii anunțate de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii.

Pe măsură ce se extinde, UE trebuie să se devină mai solidă. Trebuie să începem să ne pregătim astăzi pentru Uniunea de mâine și să utilizăm extinderea ca un catalizator al progresului. Întreaga Europă a avut de câștigat de pe urma extinderii, care a făcut din UE cea mai mare piață integrată din lume. Aceasta a deschis fluxurile comerciale și financiare, contribuind astfel la creșterea economică atât în UE, cât și în țările în curs de aderare, și a consolidat ponderea UE în afacerile globale.

Deși reformele erau necesare și înainte, odată cu extinderea, ele devin indispensabile.

Pregătirea pentru o Uniune mai mare

Extinderea este în interesul strategic al Uniunii. În ciuda provocărilor pe care le aduce, avantajele unui proces de extindere bine gestionat vizează domenii diverse, precum geopolitica, economia, mediul, domeniul social și democrația. UE a gestionat cu succes extinderile anterioare, adaptând politicile UE înainte de aderare, asigurând un proces de aderare riguros, oferind asistență specifică și – acolo unde a fost necesar – permițând perioade de tranziție.

Pentru ca aceste beneficii să se materializeze, atât UE, cât și statele membre care aspiră la aderare trebuie să fie bine pregătite, iar procesul de aderare trebuie să se bazeze în continuare pe merite. În acest sens, sunt necesare o voință și un angajament la nivel politic absolute și susținute, în primul rând din partea țărilor implicate în procesul de aderare, dar și din partea UE însăși. Valorificând lecțiile învățate din extinderile anterioare și îmbunătățind în continuare politicile în configurația actuală de 27 de state membre, devenim totodată mai bine pregătiți pentru o Uniune mai mare. În special, integrarea treptată a devenit un element important în pregătirea țărilor candidate sau potențial candidate cu mult înainte de aderare.

Valori

Respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă piatra de temelie a UE. Aceasta trebuie să însoțească o transformare profundă în țările implicate în procesul de aderare. Aceste valori continuă să le ghideze în acest sens. UE își consolidează instrumentele pentru a se asigura că statul de drept este respectat în mod consecvent în întreaga Uniune și după aderare.

Politici

Deși pot apărea provocări, o Uniune mai mare multiplică numeroasele avantaje ale pieței unice. Pentru ca aceste avantaje să se materializeze în favoarea cetățenilor și a întreprinderilor, procesul de extindere trebuie însă să fie bine pregătit.  

Comunicarea de astăzi pune accentul pe următoarele elemente:

  • îmbunătățirea conectivității: o Uniune mai mare va consolida conectivitatea fizică, ceea ce va duce la costuri logistice mai mici și la fluidizarea fluxurilor comerciale. Acest lucru va genera beneficii economice concrete pentru consumatori și întreprinderi. O mare parte din aceste progrese vor depinde de disponibilitatea unor investiții private și publice suficiente și de convergența în materie de reglementare. În cadrul revizuirii politicilor se poate examina, de exemplu, modul în care inițiativele de politică menite să sporească reziliența printr-o inovare industrială revoluționară ar putea căpăta o anvergură mai mare și beneficia de un sprijin sporit din partea proiectelor importante de interes european comun;
  • respectarea angajamentelor noastre în materie de climă și mediu: o Uniune mai mare are potențialul de a contribui în mod pozitiv la abordarea schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. Țările implicate în procesul de aderare au, de asemenea, un potențial ridicat în ceea ce privește energiile regenerabile și eficiența energetică. În cadrul revizuirii politicilor ar trebui să se analizeze ce noi provocări pot fi abordate de politica UE în domeniul climei și al politicii industriale verzi, protejând în același timp ambițiile noastre și asigurând previzibilitatea;
  • îmbunătățirea calității și securității alimentelor: una dintre principalele provocări ale viitoarei extinderi va fi consolidarea capacității politicii agricole comune a UE de a sprijini un model sustenabil și competitiv de producție agroalimentară, răspunzând în același timp nevoilor fermierilor și varietății modelelor agricole. În cadrul revizuirilor politicilor se va examina capacitatea țărilor candidate și potențial candidate de a aplica legislația UE privind schemele de sprijin direct pentru ferme și de a pune în aplicare organizarea comună a piețelor pentru diverse produse agricole;
  • crearea condițiilor necesare pentru convergența socială, economică și teritorială: apartenența la UE aduce beneficii concrete economiei, cum ar fi reducerea costurilor tranzacțiilor, stimularea investițiilor, îmbunătățirea comerțului intraregional, creșterea economică și consolidarea drepturilor sociale. De asemenea, aceasta oferă acces la piețe financiare mai mari și mai diversificate, reducând astfel costurile de finanțare și oferind consumatorilor mai multe opțiuni și prețuri mai mici. Pentru a aborda provocările legate de guvernanța politicilor de convergență economică, socială și teritorială în cazul unui grup mai larg de state membre, în cadrul revizuirii politicilor va trebui să se reflecteze, printre altele, asupra eliminării lacunelor legislative și a celor legate de asigurare a respectării legislației;
  • punerea în aplicare a unor angajamente ferme în materie de securitate, migrație și gestionare a frontierelor: într-un context geopolitic din ce în ce mai dificil, o Uniune mai mare ar avea un rol mai important pe scena mondială și în contexte multilaterale, dacă va fi în măsură să acționeze într-un mod concertat, rapid și decisiv. Această unitate și agilitate pe plan extern necesită, în primul rând, o viziune comună și un nivel ridicat de convergență în materie de analiză și opinii între statele membre. Cu toate acestea, o Uniune mai mare ar putea, cel puțin într-o primă etapă, să aducă o mai mare diversitate de interese și de programe de politică externă. În cadrul revizuirilor politicilor ar trebui să se analizeze credibilitatea și capacitatea Uniunii de a acționa, care depind în mod esențial de eficiența procesului decizional.

Buget

Impactul financiar precis al extinderii va depinde în primul rând de calendarul și amploarea extinderii, precum și de rezultatul negocierilor de aderare pe baza meritelor. În orice caz, extinderea ar trebui luată în considerare în reflecțiile privind următorul buget pe termen lung. Următoarele programe de cheltuieli ale UE ar trebui elaborate ținând seama de viitoarea extindere. În paralel, va fi necesar totodată să se analizeze modul în care instrumentele de preaderare pot fi ajustate pentru a fi mai bine pregătite pentru aderare și pentru tranziția către participarea la fondurile UE.

Guvernanță

Începând din 2022, s-a reflectat cu privire la reformele instituționale ale UE. Având în vedere perspectiva extinderii, această dezbatere a căpătat un nou caracter de urgență. Comisia și-a exprimat sprijinul pentru modificarea tratatului „dacă și acolo unde este necesar”, însă aceasta consideră că guvernanța UE poate fi îmbunătățită rapid prin utilizarea la maximum a potențialului tratatelor actuale, recurgându-se, de exemplu, la „clauzele pasarelă” care permit trecerea de la unanimitate la votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului în domenii-cheie. De asemenea, va trebui să se țină seama de viitorul volum de lucru în materie de asigurare a respectării legislației, care este esențial pentru menținerea integrității și a funcționării Uniunii Europene și a pieței sale unice.

Context

O Uniune Europeană mai mare deține un potențial politic și economic semnificativ. Maximizarea acestor oportunități va depinde de capacitatea noastră de a identifica, a defini și a anticipa domeniile care necesită îmbunătățiri și de a stabili o strategie clară cu privire la modul în care vom avansa pe căile paralele ale extinderii și reformelor UE.  

Comunicarea de astăzi lansează activitatea de revizuire aprofundată a politicilor, anunțată de președinta von der Leyen în discursul său din 2023 privind starea Uniunii. Comisia va efectua aceste revizuiri la începutul anului 2025. Revizuirile pot lua forme diferite în funcție de sectoare și vor beneficia de contribuțiile părților interesate cu privire la impactul specific al unei Uniuni mai mari asupra politicilor individuale. În funcție de rezultatul revizuirilor, o a doua etapă a acestui proces ar putea consta în prezentarea de propuneri substanțiale de reformă în fiecare sector, inclusiv pregătirea propunerii Comisiei pentru următorul buget pe termen lung.

Informații suplimentare

https://commission.europa.eu/publications/communication-pre-enlargement-reforms-and-policy-reviews_en

Detalii

Data publicării
20 martie 2024

Date de contact

Daniel FERRIE

Name
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Saul GOULDING

Name
Saul GOULDING
E-mail
saul [dot] gouldingatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 64735