Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre8 noiembrie 20232 min de lectură

Comisia salută acordul politic privind transparența reglementării în materie de publicitate politică

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul referitor la Regulamentul privind transparența publicității politice.

publicitate politică

Acesta face parte din acțiunile Comisiei de protejare a integrității alegerilor și de sprijinire a unei dezbateri democratice deschise. În conformitate cu aceste noi norme, materialele publicitare politice vor trebui să fie marcate în mod clar ca atare și să indice cine a plătit pentru ele, suma plătită, alegerile, referendumul sau procesul de reglementare de care sunt legate și dacă vizează un public-țintă. Cetățenii vor putea recunoaște mesajele care încearcă să le modeleze opiniile și deciziile politice.

Tehnicile de vizare a unui public-țintă și de amplificare a impactului unui material publicitar politic vor fi disponibile numai pentru publicitatea politică online bazată pe datele cu caracter personal colectate de la persoana vizată și sub rezerva consimțământului, iar utilizarea datelor cu caracter personal sensibile va fi interzisă. Acest lucru va limita utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal în scopul manipulării potențiale a alegătorilor. Toate materialele publicitare politice online vor fi disponibile într-un registru online al comunicărilor cu caracter publicitar. Sponsorizarea materialelor publicitare din afara UE va fi interzisă cu trei luni înaintea alegerilor.

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. Comisia va depune eforturi pentru a sprijini respectarea timpurie a normelor, inclusiv în cadrul Codului de bune practici privind dezinformarea.

Context

Președinta von der Leyen a anunțat, ca parte a orientărilor sale politice, propuneri legislative menite să asigure o mai mare transparență în ceea ce privește publicitatea politică plătită. Comisia și-a prezentat propunerea la 25 noiembrie 2021.

În cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană, adoptat în decembrie 2020, Comisia a prezentat prima sa evaluare a provocărilor generate de publicitatea politică și a aspectelor legate de noile tehnici utilizate pentru vizarea unui public-țintă pe baza datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Indiferent dacă datele au fost obținute în mod legal sau nu, aceste tehnici pot fi utilizate în mod abuziv pentru a exploata vulnerabilitățile cetățenilor. Cetățenii UE au dreptul de a primi informații obiective, deschise și pluraliste.

Regulamentul se bazează pe legislația relevantă a UE, inclusiv pe Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”) și pe Regulamentul privind serviciile digitale, și o completează, sprijinindu-se pe cadrul existent de protecție a datelor pentru a supraveghea cerințele privind vizarea unui public-țintă. În privința furnizorilor de servicii intermediare, regulamentul este în mod expres corelat cu cadrul de asigurare a respectării legii prevăzut în Regulamentul privind serviciile digitale. Regulamentul stabilește norme cuprinzătoare privind transparența, responsabilitatea și proiectarea sistemelor pentru publicitatea de pe platformele online, inclusiv publicitatea politică. Actualizarea Codului de bune practici de autoreglementare privind dezinformarea, pe baza orientărilor Comisiei, completează Regulamentul privind transparența publicității politice.

Informații suplimentare

Pagina web privind drepturile electorale – toate dosarele juridice și anexele

Planul de acțiune pentru democrația europeană

Propunerea de regulament privind transparența publicității politice

Detalii

Data publicării
8 noiembrie 2023

Date de contact

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Jördis FERROLI

Nume
Jördis FERROLI
E-mail
jordis [dot] ferroliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 27 29

Cristina TORRES CASTILLO

Nume
Cristina TORRES CASTILLO
E-mail
Cristina [dot] TORRES-CASTILLOatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 90679