Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre16 decembrie 2020

Comisia salută acordul final privind calitatea apei potabile și accesul la aceasta

apa_potabila_0.png
© EU
Comisia salută adoptarea Directivei revizuite privind apa potabilă de către Parlamentul European în cadrul sesiunii sale plenare de ieri seară. Noua directivă va garanta un acces mai sigur la apă pentru toți europenii. Directiva va asigura totodată cele mai înalte standarde din lume în ceea ce privește apa potabilă, în conformitate cu obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. Directiva se bazează pe propunerea prezentată de Comisie în februarie 2018, ca o continuare directă a primei inițiative cetățenești europene „Right2Water”.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Accesul la apă potabilă mai sigură și la salubritate este un drept fundamental al omului. Actuala criză sanitară ne face să conștientizăm și mai mult importanța vitală a acestui aspect. Aprobarea directivei de către Parlament transmite un mesaj puternic al angajamentului de a asigura accesul tuturor europenilor la o apă de la robinet mai sigură”.

Textul convenit se întemeiază pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind standardele de siguranță pentru apa potabilă și merge chiar mai departe decât acestea. Directiva include dispoziții privind controlul nu numai al apei de la robinet, ci și al surselor de apă potabilă și al sistemelor de distribuție pentru a reduce la minimum riscul de impact nociv al poluării asupra sănătății umane și a resurselor noastre de apă. Directiva reformată abordează chestiunea poluanților emergenți, cum ar fi microplasticul, perturbatorii endocrini, precum și noile tipuri de substanțe chimice.

Directiva introduce obligația pentru statele membre de a îmbunătăți sau a menține accesul la apă potabilă sigură pentru toți, punând accentul pe grupurile vulnerabile și marginalizate. De asemenea, directiva prevede că cetățenii trebuie să aibă un mai bun acces la informații privind furnizorii de apă, referitoare, de exemplu, la calitatea și alimentarea cu apă potabilă în zona în care locuiesc. Grație dispozițiilor directivei, consumatorii vor putea să bea cu mai mare încredere apa de la robinet, ceea ce va reduce deșeurile produse de utilizarea apei la sticle de plastic.

În plus, noul act legislativ prevede includerea unor cerințe detaliate în materie de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa potabilă; totodată, directiva conferă Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) un rol esențial pentru a garanta că în produsele care intră în contact cu apa (cum ar fi țevile și robinetele) se pot utiliza numai substanțe sigure.

Etapele următoare

În urma aprobării de astăzi de către Parlamentul European, Directiva revizuită privind apa potabilă este acum adoptată. De îndată ce este semnat în comun de președintele Parlamentului European și de președintele Consiliului Uniunii Europene, actul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. După data intrării în vigoare a directivei, statele membre au la dispoziție doi ani pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute de Directiva revizuită privind apa potabilă.

Context

Majoritatea persoanelor care trăiesc în UE se bucură deja de un acces foarte bun la apă potabilă de înaltă calitate, parțial datorită implementării timp de peste 30 de ani a legislației UE privind calitatea apei potabile. Comisia a propus o revizuire în 2018 a Directivei privind apa potabilă (98/83/CE) ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water”. Propunerea a fost prezentată ca urmare a evaluării REFIT a Directivei privind apa potabilă, a fost însoțită de o evaluare a impactului și este conformă recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

Date de contact pentru presă

Tim McPHIE

Telefon + 32 2 295 86 02

Adresă tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu (tim[dot]mcphie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daniela STOYCHEVA

Telefon +32 2 295 36 64

Adresă daniela [dot] stoychevaatec [dot] europa [dot] eu (daniela[dot]stoycheva[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
16 decembrie 2020