Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre8 noiembrie 20234 min de lectură

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.

Balcanii de vest

Astăzi, 8 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care urmărește: să ofere țărilor din regiune posibilitatea de a beneficia de unele dintre avantajele aferente statutului de stat membru al Uniunii înainte de momentul aderării, să stimuleze creșterea economică și să accelereze convergența socioeconomică atât de necesară. Obiectivul ar trebui să fie acela de a permite partenerilor să intensifice ritmul reformelor și fluxul investițiilor, astfel încât procesul de extindere și creșterea economiilor lor să cunoască o accelerare semnificativă. În acest scop, a fost propus pentru perioada 2024-2027 un nou Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest, care dispune de fonduri în valoare de 6 miliarde EUR. Sumele vor fi puse la dispoziția beneficiarilor numai odată ce au fost realizate reformele convenite.

Noul plan de creștere pentru Balcanii de Vest se bazează pe patru piloni, care vizează:

  1. Consolidarea integrării economice cu piața unică a Uniunii Europene, cu condiția ca partenerii din Balcanii de Vest să se alinieze la normele pieței unice și să își deschidă sectoarele și domeniile relevante către toți vecinii în același timp, în conformitate cu piața regională comună. Sunt propuse în acest sens șapte acțiuni prioritare:
     

1. libera circulație a mărfurilor;

2. libera circulație a serviciilor și a lucrătorilor;

3. accesul la zona unică de plăți în euro (SEPA);

4. facilitarea transportului rutier;

5. integrarea și decarbonizarea piețelor energiei;

6. piața unică digitală;     
7. integrarea în lanțurile de aprovizionare industriale.            

 

  1. Stimularea integrării economice între partenerii din Balcanii de Vest prin intermediul pieței regionale comune, pe baza normelor și a standardelor UE, acest lucru putând duce la o creștere cu 10 % a economiilor lor;
  2. Accelerarea reformelor fundamentale, inclusiv în ceea ce privește grupul tematic referitor la elementele fundamentale, prin sprijinirea perspectivei aderării europene a partenerilor din Balcanii de Vest, îmbunătățirea creșterii economice durabile, inclusiv prin atragerea de investiții străine, și consolidarea stabilității regionale;
  3. Majorarea asistenței financiare în sprijinul reformelor prin intermediul unui Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest pentru perioada 2024-2027. Acesta este un nou instrument financiar propus, cu o valoare de 6 miliarde EUR, dintre care 2 miliarde EUR vor fi acordate sub formă de granturi, iar 4 miliarde EUR sub formă de împrumuturi concesionale, cu condiția îndeplinirii de către partenerii din Balcanii de Vest a anumitor reforme socioeconomice și fundamentale.

Ca parte a planului de creștere, fiecare partener din Balcanii de Vest va fi invitat să elaboreze o agendă de reforme pe baza recomandărilor existente, inclusiv a celor din pachetul anual de extindere și din programele de reformă economică ale țărilor. Această agendă de reforme va face obiectul consultărilor cu Comisia și va fi evaluată și adoptată de către aceasta.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: Prin adoptarea astăzi a noului plan de creștere pentru Balcanii de Vest, în valoare de 6 miliarde EUR, aducem economiile din Balcanii de Vest mai aproape de UE. Potențialul acestui plan de creștere este extraordinar. Datorită acestuia, economia Balcanilor de Vest s-ar putea dubla în următorii 10 ani. Prin combinația sa de reforme și investiții, planul va permite Balcanilor de Vest să beneficieze mai curând de domeniile-cheie ale pieței noastre unice, inclusiv de libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a lucrătorilor, de zona unică de plăți în euro, de transporturi, energie și piața unică digitală.

Etapele următoare

Propunerea referitoare la mecanism urmează să fie acum analizată de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul pachetului de evaluare la jumătatea perioadei a CFM. Odată propunerea adoptată, cei șase parteneri ai noștri din Balcanii de Vest vor fi invitați să își prezinte agendele de reforme, în care să stabilească reformele socioeconomice și fundamentale pe care le vor întreprinde în perioada 2024-2027 pentru a stimula creșterea economică și convergența în conformitate cu planul de creștere. Ca o condiție prealabilă necesară în acest sens, Serbia și Kosovo trebuie să se angajeze în mod constructiv în dialogul facilitat de UE privind normalizarea relațiilor, condus de Înaltul Reprezentant.

Context

Convergența economică este un element esențial pentru apropierea țărilor din Balcanii de Vest de UE. În prezent, progresele în direcția convergenței dintre partenerii din Balcanii de Vest și UE nu sunt suficient de rapide, PIB-ul mediu pe cap de locuitor exprimat în parități ale puterii de cumpărare reprezentând, în cazul partenerilor noștri din Balcanii de Vest, între 30 % și 50 % din media UE.

Integrarea cu piața unică a UE a fost principalul motor al creșterii economice pentru toate țările care au aderat la UE. Impactul pozitiv pe care integrarea cu piața unică a UE îl are asupra PIB-ului unei țări și asupra nivelului veniturilor a fost demonstrat în mod clar în trecut.

Pentru informații suplimentare

Comunicarea Comisiei privind noul plan de creștere

Nota de presă cu întrebări și răspunsuri

Fișa informativă – Un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest

2023 Regulation proposal Reform and Growth Facility Western Balkans (europa.eu) 
Declarația comisarului Várhelyi în cadrul conferinței de presă cu privire la noul plan de creștere (va fi disponibilă ulterior)

Detalii

Data publicării
8 noiembrie 2023

Date de contact

Eric MAMER

Nume
Eric MAMER
E-mail
eric [dot] mameratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 40 73

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Nume
Ana PISONERO-HERNANDEZ
E-mail
ana [dot] pisonero-hernandezatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 43 20

Zoï MULETIER

Nume
Zoï MULETIER
E-mail
Zoi [dot] MULETIERatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 43 06