Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre1 iulie 20208 min de lectură

Comisia prezintă Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței

skills.png
© EU
Astăzi, 1 iulie, Comisia prezintă Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. Aceasta stabilește obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor (îmbunătățirea competențelor existente) și recalificarea (formarea de noi competențe) care trebuie realizate în următorii 5 ani. Cele 12 acțiuni ale sale se axează pe competențe pentru locuri de muncă prin crearea de parteneriate cu statele membre, cu întreprinderile și cu partenerii sociali în vederea cooperării pentru schimbare, oferind cetățenilor posibilitatea de învățare pe tot parcursul vieții și utilizând bugetul UE ca un catalizator pentru a debloca investițiile publice și private în competențele persoanelor.

Se vizează să se asigure că dreptul la formare și la învățare pe tot parcursul vieții, consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale, devine o realitate în întreaga Europă, de la orașe la zone rurale și zone îndepărtate, în beneficiul tuturor. Comisia plasează competențele în centrul agendei politice a UE, direcționând investițiile către cetățeni și competențele acestora pentru o redresare durabilă după pandemia de coronavirus. Întreprinderile au nevoie de lucrători cu competențele necesare pentru a stăpâni dubla tranziție verde și digitală, iar persoanele trebuie să poată beneficia de o educație și o formare corespunzătoare pentru a prospera în viață.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Această criză fără precedent necesită un răspuns fără precedent. Unul care ne va servi astăzi și timp de mai mulți ani de acum încolo. Astăzi, Comisia Europeană invită statele membre ale UE să investească în competențe. Miliardele de fonduri europene propuse în Planul de redresare al UE și în viitorul buget al UE pe termen lung oferă o ocazie unică de a face acest lucru. Știm deja că, datorită competențelor, cetățenii și economiile noastre pot să prospere. Este timpul să ne unim forțele și să demarăm o revoluție a competențelor, fără a lăsa însă pe nimeni în urmă”.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Calificarea forței de muncă constituie unul dintre răspunsurile noastre centrale la redresarea economică, iar punerea la dispoziția cetățenilor a unei posibilități de a construi seturile de competențe de care au nevoie este esențială pentru pregătirea dublei tranziții verzi și digitale. Acest lucru le oferă tuturor posibilitatea de a beneficia de noi oportunități pe o piață a forței de muncă cu evoluție rapidă ”.

Competențe pentru locuri de muncă într-o economie verde și digitală

Dubla tranziție verde și digitală, însoțită de tendințele demografice, a transformat modul în care trăim, lucrăm și interacționăm. Dorim să ne asigurăm că oamenii dispun de competențele necesare pentru a prospera. Pandemia de coronavirus a accelerat această dublă tranziție și a adus noi provocări în materie de carieră pentru numeroși europeni. În urma crizei, mulți europeni vor trebui să se recalifice sau să își îmbunătățească competențele existente pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă. Agenda pentru competențe are ca scop îmbunătățirea relevanței competențelor în UE, în vederea consolidării competitivității durabile, a asigurării echității sociale și a construirii rezilienței noastre. Acest lucru se realizează prin intermediul a 12 „acțiuni”.

 1. Un pact pentru competențe
 2. Consolidarea informațiilor privind competențele
 3. Sprijin din partea UE pentru acțiuni naționale strategice de sporire a nivelului de competențe
 4. Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
 5. Implementarea inițiativei privind universitățile europene
 6. Competențe care să vină în sprijinul dublei tranziții verde și digitală
 7. Creșterea numărului de absolvenți din domeniile STIM și promovarea competențelor antreprenoriale și transversale
 8. Abilități de viață
 9. Inițiativa privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții
 10. O abordare europeană pentru micro-certificate
 11. Noua platformă Europass
 12. Îmbunătățirea cadrului propice pentru deblocarea investițiilor private și a investițiilor făcute de statele membre în competențe

Mai multe detalii cu privire la fiecare dintre cele 12 acțiuni emblematice pot fi găsite în documentul de însoțire cu întrebări și răspunsuri .

Noua platformă Europass este lansată astăzi ca primă acțiune implementată a Agendei pentru competențe. Începând de astăzi, platforma, disponibilă în 29 de limbi, oferă orientări pentru elaborarea CV-ului, sugerează locuri de muncă și oportunități de învățare adaptate, furnizează informații privind curentele în materie de competențe.

Tot astăzi, Comisia adoptă Propunerea sa de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională.

Obiective ambițioase

Ca parte a noii sale politici în materie de competențe, Comisia a stabilit obiective ambițioase pentru următorii cinci ani. Acestea se bazează pe indicatori existenți, care vor permite monitorizarea anuală a progreselor prin intermediul semestrului european. În această etapă, nu există indicatori cantitativi privind competențele ecologice, așadar Comisia va elabora altele noi.

Indicatori

Obiective pentru 2025

Nivelul actual (ultimul an disponibil)

Creștere (în %)

Participarea la învățare a adulților cu vârste între 25 și 64 de ani pe o perioadă de 12 luni

50 %

38 % (2016)

+ 32 %

Participarea la învățare a adulților cu vârste între 25 și 64 de ani pe o perioadă de 12 luni

30 %

18 % (2016)

+ 67 %

Proporția de adulți șomeri cu vârste între 25 și 64 de ani cu experiență recentă de învățare

20 %

11 % (2019)

+ 82 %

Proporția de adulți cu vârste între 16 și 74 de ani care dețin cel puțin competențe digitale de bază

70 %

56 % (2019)

+ 25 %

Aceasta înseamnă că, până în 2025, numărul de activități de formare pentru adulți ar trebui să se ridice la 540 de milioane, inclusiv 60 de milioane de activități pentru adulții slab calificați și 40 de milioane pentru șomeri. Numărul adulților cu competențe digitale de bază ar trebui să crească la 230 de milioane.

Deblocarea investițiilor în competențele persoanelor

Pentru a pune în aplicare acțiunile și pentru a îndeplini obiectivele Agendei pentru competențe, UE va avea nevoie de investiții publice și private suplimentare în competențe în valoare de aproximativ 48 de miliarde EUR pe an. Propunerea Comisiei pentru NextGenerationEU asigură resurse semnificative ca parte a unei inițiative bugetare majore de abordare a consecințelor economice și sociale ale crizei.

Fondurile UE pot acționa ca un catalizator pentru investiții în competențele persoanelor. În contextul Planului de redresare al UE sunt propuse resurse financiare fără precedent pentru a sprijini o redresare durabilă, iar investițiile în competențe ar trebui să se afle în centrul acestor eforturi. În perioada 2021-2027, instrumente ale UE, cum ar fi Fondul social european Plus, cu un buget propus de 86 miliarde EUR, Erasmus, cu un buget propus de 26 miliarde EUR, precum și componenta pentru investiții și competențe sociale a InvestEU, cu un buget propus de 3,6 miliarde EUR pot fi mobilizate pentru a ajuta persoanele să dobândească competențe mai bune sau noi. Noul program Europa digitală, cu un buget propus de 9,2 miliarde EUR, va investi în dezvoltarea competențelor digitale avansate în domeniul tehnologiilor de bază. Mai mult, facilitatea pentru redresare și reziliență, alimentată cu 560 de miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi, oferă statelor membre numeroase posibilități de a finanța inițiativele de perfecționare și recalificare, prin intermediul punerii în aplicare a reformelor adecvate.

Context

Se preconizează că trecerea la o economie circulară, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, digitalizată și cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar putea crea peste 1 milion de locuri de muncă până în 2030. Numai inteligența artificială și robotica vor crea aproape 60 de milioane de noi locuri de muncă în întreaga lume în următorii cinci ani. Alte locuri de muncă se pot schimba sau pot chiar dispărea. Pandemia de coronavirus a amplificat tendințele în materie de competențe de pe piața forței de muncă, accelerând atât necesitatea unei schimbări, cât și oportunitățile de realizare a acesteia. În cadrul unei societăți și al unei piețe a forței de muncă cu evoluție rapidă, învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să devină o realitate.

Inițiativele publicate astăzi se bazează pe Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de instituțiile și de liderii UE în noiembrie 2017, și pe Comunicarea privind o Europă socială puternică pentru tranziții juste, publicată în ianuarie 2020.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri privind o Agendă pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competențe durabile, a echității sociale și a rezilienței.

Fișă informativă: Agenda pentru competențe în Europa

Comunicare: „Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței”

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională

Fișă informativă privind educația și formarea profesională

Vizitați noua platformă Europass

Spuneți-vă punctul de vedere: Pagină de consultare publică pentru Europa socială

Urmăriți pe Margaritis Schinas și Nicolas Schmit pe Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta [dot] wieczorekatec [dot] europa [dot] eu (marta[dot]wieczorek[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Siobhán MILLBRIGHT

Telefon +32 2 295 73 61

Adresă siobhan [dot] millbrightatec [dot] europa [dot] eu (siobhan[dot]millbright[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
1 iulie 2020