Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 mai 20203 min de lectură

Comisia lansează platforma Fit for Future („Pregătiți pentru viitor”) și invită experții să se alăture acestei platforme

fitforfuture.png
© EU
Comisia Europeană a lansat astăzi, 11 mai, platforma Fit for Future („Pregătiți pentru viitor”) – un grup de experți la nivel înalt care va ajuta Comisia în demersul de simplificare a legislației UE existente și de reducere a sarcinii administrative pentru cetățeni și întreprinderi. Platforma va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că legislația UE va fi adaptată exigențelor viitorului, având în vedere necesitatea de a aborda noi provocări, ca de exemplu digitalizarea.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, a declarat: „Simplificarea și reducerea sarcinii, în special pentru IMM-uri, sunt necesare mai ales în contextul pandemiei de CODVID-19. Trebuie să analizăm modalitățile prin care digitalizarea poate contribui la atingerea acestui obiectiv, asigurând, în același timp, faptul că legislația noastră își menține dimensiunea prospectivă și poate să facă față noilor provocări.”

Platforma „Pregătiți pentru viitor” – care este compusă din Grupul guvernamental și Grupul părților interesate – reunește reprezentanții naționali, regionali și locali ai statelor membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European și grupurile părților interesate cu experiență practică în diferite domenii de politică.

Odată ce platforma va fi operațională, publicul larg și părțile interesate vor putea să își aducă contribuția la activitatea platformei în materie de simplificare și reducere a sarcinii. De asemenea, cetățenii și părțile interesate își pot împărtăși opiniile cu privire la legile existente, precum și cu privire la propunerile de noi politici ale UE prin intermediul portalului „Exprimați-vă părerea!”.

Cerere de candidaturi pentru selectarea experților

Tot astăzi, Comisia a publicat cererea de candidaturi pentru selectarea experților care vor face parte din Grupul părților interesate al platformei „Pregătiți pentru viitor”. Membrii acestui grup care vor fi selectați în urma cererii de propuneri ar trebui să aibă un nivel ridicat de expertiză în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE și ar trebui să poată reprezenta interesele comune ale diferitelor organizații ale părților interesate din domeniul lor de competență. Acești experți trebuie să reprezinte întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii, parteneri sociali și organizații ale societății civile care au experiență directă în aplicarea legislației Uniunii.

Candidaturile pot fi depuse până la 19 iunie 2020. Documentele sunt disponibile aici.

Context

Comisia se angajează să simplifice legislația UE și să reducă costurile inutile ca parte a Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Este important să se asigure relevanța legislației UE și a obiectivelor sale, având în vedere noile tendințe și provocări, ca de exemplu digitalizarea. Legislația UE ar trebui să aducă beneficii maxime cetățenilor și întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii.

Platforma „Pregătiți pentru viitor” înlocuiește platforma REFIT, valorificând experiența acesteia. În perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit procesul de simplificare a legislației UE și de reducere a sarcinilor de reglementare în beneficiul societății civile, al întreprinderilor și al autorităților publice. Platforma REFIT a formulat recomandări Comisiei, ținând seama de sugestiile prezentate de cetățeni și de părțile interesate.

 

Informații suplimentare

Site-ul web privind o mai bună legiferare

Portalul web „Exprimați-vă părerea!” – Puteți să vă abonați pentru a primi notificări prin e-mail cu privire la noile consultări publice.

Site-ul web al platformei „Pregătiți pentru viitor”

Date de contact pentru presă

  • Susanne CONZE

Telefon

+ 32 2 298 02 36

Adresă

susanne [dot] conzeatec [dot] europa [dot] eu (susanne[dot]conze[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
11 mai 2020