Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 decembrie 20205 min de lectură

Comisia își reînnoiește angajamentul de a consolida drepturile fundamentale în UE

drepturi_fundamentale_ue.png
© EU
Comisia Europeană prezintă astăzi o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Drepturile fundamentale nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese. Noua strategie confirmă un angajament reînnoit de a se asigura aplicarea dispozițiilor cartei la potențialul lor maxim. Începând de anul viitor, Comisia va prezenta un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispozițiile cartei în anumite domenii tematice.

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a subliniat următoarele: „Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la prima proclamare a cartei care reprezintă o declarație europeană a drepturilor omului. Aceasta este expresia valorilor Uniunii noastre. Carta are aceeași valoare juridică ca și tratatele. Vreau ca oamenii să știe cui se pot adresa dacă le sunt încălcate drepturile.”

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: „Au apărut recent noi provocări în materie de drepturi fundamentale; pandemia de COVID-19 și restricțiile aferente acesteia reprezintă un exemplu grăitor. Evoluțiile pe care le-am observat în societate necesită un angajament reînnoit pentru a asigura aplicarea deplină a cartei de către UE și statele sale membre. Mai mult ca oricând, trebuie să plasăm carta în centrul activității noastre și să ne asigurăm că cetățenii își pot exercita efectiv drepturile fundamentale.”

Strategia vine în completarea Planului de acțiune pentru democrația europeană și a Raportului privind statul de drept, care ilustrează abordarea cuprinzătoare a Comisiei în ceea ce privește promovarea și protejarea drepturilor fundamentale și a valorilor UE. 

Transformarea cartei într-o realitate pentru toți

Strategia se axează pe patru direcții de acțiune care stabilesc modalitățile de punere în aplicare a cartei în următorii 10 ani:

  • punerea în aplicare efectivă de către statele membre: dispozițiile cartei sunt obligatorii pentru statele membre atunci când acestea pun în aplicare legislația UE. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre și, prin dialog, este pregătită să le sprijine cu privire la punerea în aplicare eficace a legislației UE și la respectarea deplină a dispozițiilor cartei. Statele membre sunt invitate să desemneze un punct focal al cartei pentru a facilita coordonarea și schimbul de informații. Începând din 2021, Comisia va prezenta un raport anual cu privire la cartă, analizând mai amănunțit punerea acesteia în aplicare în statele membre în anumite domenii. Raportul din 2021 se va concentra asupra drepturilor fundamentale în era digitală.
  • responsabilizarea societății civile: Comisia va monitoriza îndeaproape măsurile naționale care afectează activitățile societății civile și care contravin legislației UE și va lua măsuri împotriva acestora. Unele state membre nu dispun încă de instituții naționale pe deplin funcționale în domeniul drepturilor omului, care reprezintă legături importante între guvern și societatea civilă. Statele membre sunt invitate să înființeze astfel de instituții și să se asigure că acestea dispun de mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea în deplină independență. Comisia va promova, de asemenea, activități de formare cu privire la cartă destinate judecătorilor, altor practicieni din domeniul justiției și apărătorilor drepturilor omului.
  • carta ca punct de reper pentru instituțiile UE: instituțiile UE trebuie să respecte dispozițiile cartei în toate acțiunile lor. Comisia își va consolida capacitatea internă în ceea ce privește respectarea cartei, inclusiv prin e-learning, orientări actualizate pentru personal și planuri de formare. Comisia este pregătită să sprijine Parlamentul European și Consiliul pentru a se asigura că acestea pun în aplicare dispozițiile cartei în mod eficace în activitatea lor.
  • creșterea gradului de sensibilizare a cetățenilor: un sondaj Eurobarometru recent arată că șase din zece respondenți doresc să afle mai multe informații cu privire la drepturile lor și la organismele cărora li se pot adresa dacă le sunt încălcate drepturile prevăzute în cartă. Comisia va lansa o campanie de informare cu privire la cartă și va utiliza programul Erasmus+ pentru a crește gradul de sensibilizare al tinerilor. Comisia încurajează statele membre să își dezvolte de asemenea propriile inițiative pentru a promova sensibilizarea cetățenilor.

Etapele următoare

Având în vedere rolul-cheie al statelor membre în punerea în aplicare a acestei strategii, Comisia invită Consiliul să elaboreze concluzii privind monitorizarea.

Comisia va prezenta un raport în 2025 privind punerea în aplicare a strategiei.

Context

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere juridic.

Conform Raportului privind drepturile fundamentale pentru 2019 și 2020, statele membre se confruntă cu lipsa unor politici naționale care să promoveze sensibilizarea cetățenilor cu privire la cartă și punerea în aplicare a acesteia. Constatările Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) evidențiază faptul că organizațiile societății civile și instituțiile naționale din domeniul drepturilor omului joacă un rol esențial în asigurarea impactului real al cartei în viața oamenilor, însă aceste organizații nu sunt suficient de bine informate cu privire la cartă și la situațiile în care se aplică.

Comisia colaborează cu autoritățile de la nivel național, local și european pentru o mai bună informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor fundamentale și la organismele care îi pot ajuta în cazul în care le-au fost încălcate drepturile. Informațiile practice sunt disponibile pe portalul e-justiție.

În cadrul elaborării acestei noi strategii, Comisia a efectuat un sondaj Eurobarometru privind carta, precum și consultări cu părțile interesate prin intermediul conferinței din 2019 privind carta și al chestionarelor specifice analizate de FRA.

Informații suplimentare

Strategia privind punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE

Analiza consultărilor specifice legate de noua strategie a Comisiei privind carta

Paginile Europa privind strategia UE pentru punerea în aplicare a cartei

MATERIAL VIDEO: Introducere privind Carta drepturilor fundamentale a UE

MATERIAL VIDEO: Carta drepturilor fundamentale a UE

Date de contact pentru presă

Christian WIGAND

Telefon +32 2 296 22 53

Adresă Christian [dot] WIGANDatec [dot] europa [dot] eu (Christian[dot]WIGAND[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Katarzyna KOLANKO

Telefon + 32 2 296 34 44

Adresă katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu (katarzyna[dot]kolanko[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Jördis FERROLI

Telefon +32 2 299 27 29

Adresă Jordis [dot] FERROLIatec [dot] europa [dot] eu (Jordis[dot]FERROLI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
2 decembrie 2020