Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre9 iulie 20213 min de lectură

Comisia invită statele membre să construiască o piață a serviciilor pentru întreprinderi mai competitivă și mai dinamică

Astăzi, 9 iulie, Comisia prezintă recomandările sale actualizate de reformă privind reglementarea a șapte servicii profesionale pentru întreprinderi.

Piata serviciilor

Recomandările de astăzi au vizat încurajarea și sprijinirea statelor membre în crearea unui mediu de reglementare care să conducă la creștere economică, inovare și creare de locuri de muncă și, mai presus de toate, de a elimina obstacolele persistente de pe piața unică a serviciilor.

Recomandările actualizate reflectă progresele foarte limitate înregistrate de statele membre în ceea ce privește reformarea reglementărilor din domeniul serviciilor profesionale de la publicarea recomandărilor inițiale în 2017. Doar câteva state membre au luat măsuri pentru a elimina reglementările disproporționate. În ansamblu, reformele au abordat doar parțial recomandările Comisiei, lăsând loc pentru îmbunătățiri suplimentare în materie de reglementare în majoritatea statelor membre.

Reformele structurale specifice și eficace din aceste sectoare ar aduce beneficii ecosistemelor industriale europene grav afectate de pandemie prin crearea unui mediu de afaceri mai deschis și prin îmbunătățirea opțiunilor, a prețurilor și a disponibilității serviciilor pentru consumatori și industrie.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: “Serviciile pentru întreprinderi sunt esențiale pentru economia europeană. Consumatorii europeni, precum și toate ecosistemele industriale depind de acestea. Recomandările de astăzi oferă un nou impuls statelor membre pentru a îmbunătăți competitivitatea și reziliența pieței noastre unice de servicii și pentru a contribui la redresarea post-COVID-19.” Progresele limitate înregistrate în ceea ce privește reformele din ultimii 4 ani arată că trebuie să avansăm într-un ritm mai accelerat. Comisia Europeană este pregătită să sprijine statele membre în acest proces.”

Recomandările se concentrează asupra unui număr de șapte servicii profesionale pentru întreprinderi cu un potențial ridicat de creștere, inovare și creare de locuri de muncă: arhitecți, ingineri, avocați, contabili, agenți de brevete, agenți imobiliari și ghizi turistici. Recomandările abordează normele naționale care reglementează accesul la aceste servicii și exercitarea acestora, de exemplu prin rezervarea unor domenii largi de activitate pentru profesioniștii cu calificări specifice sau prin limitarea tipurilor de forme de societăți și a structurilor de proprietate permise. Aceste practici pot restrânge concurența, precum și accesul întreprinderilor la capital, la economii de scară și la inovare. Într-adevăr, accesul la profesiile reglementate și exercitarea acestora sunt identificate în mod repetat printre cele mai persistente obstacole pentru întreprinderi pe piața unică [1]

În acest scop, recomandările: i) monitorizează progresele în materie de reformă; ii) sporesc gradului de conștientizare cu privire la reglementarea împovărătoare și iii) identifică domeniile în care se pot realiza reforme cu cel mai mare potențial economic.

Această comunicare analizează și evaluează caracterul restrictiv al barierelor impuse profesiilor similare în statele membre, utilizând un indicator cantitativ.

Comunicarea și recomandările sale fac parte din agenda ambițioasă a Comisiei de a face piața unică europeană a serviciilor mai bine integrată, mai competitivă și mai dinamică, astfel cum se prevede în noua strategie industrială actualizată din 2020 [2]. Ea oferă o acțiune-cheie stabilită în Planul de acțiune al Comisiei privind asigurarea respectării legislației [3].

Context

Serviciile pentru întreprinderi, dintre care multe sunt servicii profesionale reglementate, reprezintă aproximativ 13 % din valoarea adăugată și aproximativ 14 % din locurile de muncă din UE. Aceste sectoare furnizează resurse intermediare pentru toate ecosistemele industriale și joacă un rol esențial în economia europeană. Aceasta înseamnă că un sector al serviciilor profesionale care funcționează bine poate fi o sursă semnificativă de creștere economică și bunăstare, iar buna funcționare a acestui sector va fi importantă pentru realizarea unei redresări economice solide în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Prezenta comunicare actualizează și consolidează recomandările privind reformele naționale în domeniul reglementării serviciilor profesionale adresate statelor membre în 2017. Aceasta face parte din acțiunile ulterioare exercițiului de „evaluare reciprocă” prevăzut de Directiva revizuită privind calificările profesionale din 2013 (2013/55/UE).

Recomandările sunt însoțite de un Document de lucru al serviciilor Comisiei cu o analiză mai detaliată a normelor naționale privind anumite servicii profesionale.

Pentru mai multe Informații

Comunicarea privind evaluarea și actualizarea recomandărilor de reformă din 2017 în domeniul reglementării serviciilor profesionale

Document de lucru al serviciilor Comisiei

Orientările din 2017 privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale

Detalii

Data publicării
9 iulie 2021

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Federica MICCOLI

Nume
Federica MICCOLI
E-mail
federica [dot] miccoliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 83 00

Célia DEJOND

Nume
Célia DEJOND
E-mail
celia [dot] dejondatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 99