Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre28 septembrie 20238 min de lectură

Comisia face bilanțul realizărilor și identifică domeniile de acțiune pentru construirea unei Europe mai reziliente, mai competitive și mai durabile

Înaintea summitului de la Granada, Comisia face bilanțul realizărilor și identifică domeniile de acțiune pentru construirea unei Europe mai reziliente, mai competitive și mai durabile.

construirea unei Europe mai reziliente

Prin comunicarea adoptată ieri, 27 septembrie, Comisia contribuie la viitoarea dezbatere la nivel de lideri, care va avea loc la Granada și care va avea ca temă abordarea orientată spre viitor a autonomiei strategice deschise a UE și obiectivele politice prioritare ale UE în anii următori. Comunicarea face bilanțul realizărilor și al provocărilor existente în ceea ce privește construirea unei economii mai reziliente, mai competitive și mai durabile, protejarea cetățenilor UE și garantarea bunăstării acestora. Aceasta are la bază Declarația de la Versailles adoptată de liderii UE la 11 martie 2022.

Comunicarea evidențiază domenii specifice în care trebuie făcute mai multe eforturi, cum ar fi construirea unei piețe unice mai inovatoare și mai interconectate, menținerea coeziunii interne, promovarea alianțelor cu partenerii internaționali și consolidarea capacității UE de furnizor de securitate pentru cetățenii săi și pentru regiune. UE trebuie să depună în continuare eforturi pentru a reduce riscurile și a-și consolida baza economică și industrială, protejându-și în același timp securitatea economică și modelul social unic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Europa a reacționat cu hotărâre la evoluția rapidă a mediului geopolitic și economic. Noua realitate necesită consolidarea capacității noastre de a proteja interesele strategice ale Europei și de garanta securitatea cetățenilor și a partenerilor noștri. De la Declarația de la Versailles, UE își menține poziția și se transformă într-o economie mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă. Vom fi în continuare uniți și vom aprofunda și mai mult legăturile cu partenerii noștri și cu cei care ne împărtășesc preocupările și interesele.”

Consolidarea capabilităților de apărare ale Europei și construirea unei păci durabile în Europa

UE a luat măsuri îndrăznețe pentru a-și dezvolta dimensiunea de apărare și pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Europei. Prin Busola strategică pentru securitate și apărare, UE a luat măsuri pentru a-și consolida capacitatea de furnizor de securitate. Adoptarea celei de a treia declarații comune cu NATO în ianuarie 2023 a consolidat în mod substanțial parteneriatul strategic UE-NATO, care cuprinde acum noi domenii de cooperare, cum ar fi tehnologiile emergente și disruptive, clima, apărarea și spațiul. Prin inițiative precum abordarea axată pe trei direcții care vizează furnizarea a 1 milion de muniții Ucrainei, UE a luat măsuri coordonate fără precedent pentru a spori ajutorul militar și pentru a sprijini atât achizițiile comune în domeniul apărării, cât și mărirea producției de muniții din bugetul UE.

Punerea în aplicare a Fondului european de apărare (FEA) stimulează inovarea și abordările bazate pe cooperare în industria de apărare a UE, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a stimula mobilitatea militară în întreaga Uniune, pentru a consolida baza tehnologică și industrială a apărării europene și pentru a contracara amenințările cibernetice și hibride. Comisia va prezenta o strategie industrială europeană în domeniul apărării pentru a pregăti viitorul cadru de cooperare în domeniul apărării.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei subliniază, de asemenea, importanța extinderii UE. UE continuă să ofere asistență tuturor țărilor candidate în procesul de aderare, urmând ca în următorul pachet anual de extindere să evalueze progresele înregistrate în acest sens.

Consolidarea securității energetice a Europei și abordarea crizei climatice

UE a redus cu mult presiunea pe care Rusia a avut-o asupra economiei și a aprovizionării noastre cu energie prin reducerea cererii, prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și prin accelerarea implementării energiei din surse regenerabile. Din august 2022 până în iulie 2023, cererea de gaze a statelor membre a scăzut cu 17 %.

Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile prevede că statele membre pot stabili norme mai rapide și mai simple în materie de autorizații, scopul fiind ca, până în 2030, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al UE să ajungă la 42,5 %.

Datorită planului REPowerEU, UE și-a diversificat deja o mare parte din aprovizionarea cu energie, ponderea gazului rusesc importat prin gazoducte scăzând, în 2021, la 50 % din totalul importurilor de gaze și la mai puțin de 10 % în 2023. Importurile de petrol din Rusia au scăzut de la 27 % la 6 %, iar importurile de cărbune au încetat complet (în 2021, acestea reprezentau 46 % din importurile totale).

Ar trebui abordate în mod prioritar blocajele care există în continuare. Reforma organizării pieței energiei electrice va facilita și mai mult integrarea energiei din surse regenerabile și va asigura accesul la energie electrică din surse regenerabile și nefosile la prețuri accesibile. De asemenea, UE trebuie să îmbunătățească interconexiunile energetice din cadrul pieței unice și să își modernizeze rețelele. Nu ne putem permite să ne mulțumim cu situația actuală.

Construirea unei baze economice mai solide și mai durabile

Comisia și-a reînnoit angajamentul de a finaliza piața unică, punând accentul pe asigurarea respectării normelor existente și pe eliminarea barierelor, în special în domeniul serviciilor. Aceasta continuă să urmărească o politică comercială ambițioasă și solidă, adaptându-se în același timp la creșterea instabilității și a fragmentării geopolitice și la urgența climatică. În același timp, Comisia consolidează reziliența și creează noi oportunități prin dezvoltarea rețelei sale de acorduri comerciale și prin aprofundarea parteneriatelor prin forme flexibile de colaborare cu țările terțe. UE a acționat cu hotărâre pentru a aborda riscurile economice și dependențele strategice, adoptând măsuri pentru reducerea riscurilor în domenii-cheie:

  • Prin propunerea de act legislativ privind materiile prime critice, UE își va îmbunătăți accesul la o aprovizionare sigură, diversificată, accesibilă ca preț și durabilă cu materii prime critice.
  • Prin Actul european privind cipurile, investițiile la nivelul UE și la nivel național vor intensifica capacitățile de cercetare, dezvoltare și producție a semiconductorilor în întreaga Europă.
  • Pentru a intensifica producția de tehnologii curate în UE, Comisia a propus Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete, în urma Planului industrial al Pactului verde.
  • Trăgând învățăminte în urma pandemiei, UE consolidează, de asemenea, securitatea aprovizionării cu medicamente.
  • UE a făcut pași importanți în direcția construirii unei economii digitale care să promoveze drepturile și principiile unei ere digitale centrate pe factorul uman.
  • Comisia a continuat să pună în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale.
  • UE a luat măsuri suplimentare pentru a garanta securitatea, durabilitatea și reziliența alimentară la nivel mondial.
  • Ca parte a Strategiei europene pentru securitate economică, se lucrează la întocmirea unei liste de tehnologii cu potențiale aplicații cu dublă utilizare. Aceste tehnologii sunt esențiale pentru securitatea economică, scopul fiind evaluarea riscurilor în materie de securitate și de scurgere și elaborarea de măsuri de atenuare.

Sprijinirea investițiilor publice și private

Pentru a realiza prioritățile strategice ale Europei și pentru a aborda provocările viitoare, vor fi necesare investiții publice și private suplimentare semnificative.

Mecanismul de redresare și reziliență contribuie la plasarea UE pe calea creșterii durabile prin stimularea reformelor și a investițiilor ambițioase. Programele din cadrul politicii de coeziune și InvestEU contribuie la respectarea priorităților strategice precum tranziția verde și digitală, inovarea și investițiile sociale și competențele, precum și sprijinul pentru IMM-uri.

Bugetul pe termen lung al UE s-a dovedit a fi un instrument flexibil în contextul unor crize multiple. Cu toate acestea, întrucât marja de flexibilitate a fost epuizată, Comisia a propus ajustări punctuale, astfel încât bugetul UE să poată asigura îndeplinirea în continuare a celor mai importante obiective.

Ca parte a revizuirii specifice a cadrului financiar multianual, platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) va mobiliza și va consolida instrumentele UE de a finanțare a investițiilor în tehnologii profunde, în tehnologii digitale și curate și în biotehnologii.

Investițiile publice joacă un rol important în reducerea riscurilor cu care se confruntă întreprinderile inovatoare și în corectarea disfuncționalităților pieței. Prin urmare, trebuie să se convină de urgență asupra reformei propuse a cadrului european de guvernanță economică pentru a răspunde în mod adecvat provocărilor viitoare și pentru a crea claritate și previzibilitate pentru politica fiscală națională.

Întrucât cea mai mare parte a finanțării pentru prioritățile-cheie ale UE va trebui să provină din sectorul privat, este foarte important să se creeze un mediu de afaceri favorabil investițiilor. Comisia își continuă eforturile de aprofundare și integrare a piețelor de capital, de finalizare a uniunii bancare și de instituire a unui cadru eficace de finanțare durabilă.

Context

La 10 și 11 martie 2022, la scurt timp după ce războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a zdruncinat ordinea bazată pe norme, șefii de stat sau de guvern din UE s-au reunit la Versailles. Prin Declarația de la Versailles, UE s-a angajat să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea sa, să consolideze capabilitățile de apărare și să ia măsuri suplimentare în vederea consolidării suveranității europene, a reducerii dependențelor și a elaborării unui nou model de creștere și de investiții. În această declarație s-a stabilit o agendă amplă, colectivă, menită să consolideze capacitatea Europei de a contribui la securitatea regională și mondială. Comunicarea de astăzi face bilanțul a ceea ce s-a realizat, 18 luni mai târziu, în ceea ce privește promovarea și construirea unei economii mai reziliente, mai competitive și mai durabile, care să îi protejeze pe cetățenii UE și să le garanteze bunăstarea. Reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din UE are loc la Granada la 6 octombrie.

Informații suplimentare

Comunicarea intitulată „Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă”

Fișă informativă

Cuvânt de deschidere al președintei von der Leyen la summitul de la Versailles, 11 martie 2022

Declarația de la Versailles

Sprijinul UE pentru Ucraina

Detalii

Data publicării
28 septembrie 2023

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Ana MARTINEZ SANJURJO

Nume
Ana MARTINEZ SANJURJO
E-mail
ana [dot] martinez-sanjurjoatext [dot] ec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 63066