Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre21 februarie 20241 min de lectură

Comisia aprobă un ajutor de stat al României, în valoare de 37,6 milioane EUR, pentru sprijinirea producătorilor de tomate și de usturoi

Comisia aprobă un ajutor de stat al României, în valoare de 37,6 milioane EUR, pentru sprijinirea producătorilor de tomate și de usturoi în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

ajutor de stat

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat a României de aproximativ 37,6 milioane EUR (187 de milioane RON), destinată sprijinirii producătorilor de tomate și de usturoi în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru reducerea dependenței de combustibili. 

Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă producătorilor de tomate în spații protejate (precum serele) și producătorilor de usturoi care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În special, în cadrul schemei României ajutorul (i) nu va depăși 280 000 EUR per beneficiar și (ii) se va acorda cel târziu până la 30 iunie 2024. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în Cadrul temporar de criză și de tranziție. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Decizia de astăzi urmează aprobării de către Comisie, la 9 februarie 2024, a unor scheme ale României de sprijinire a altor sectoare agricole (SA.111898, SA.111997 și SA.112165).

Aici sunt disponibile mai multe informații privind Cadrul temporar de criză și de tranziție, precum și alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda impactul economic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a promova tranziția către o economie cu zero emisii nete. După ce vor fi soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate, versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul SA.112600 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței.

Detalii

Data publicării
21 februarie 2024

Date de contact

Lea Zuber

Nume
Lea Zuber
Telefon mobil
+32 2 295 62 98

Sara Simonini

Nume
Sara Simonini
Număr de telefon
+32 2 298 33 67