Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 mai 20221 min de lectură

Comisia aprobă o măsură de ajutor din partea României în valoare de 1,9 milioane EUR, menită să despăgubească TAROM pentru pagubele suferite din cauza pandemiei

Comisia Europeană a constatat că o măsură de ajutor din partea României în valoare de 1,9 milioane EUR, menită să sprijine compania TAROM, este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

StateAidTarom

Această măsură este menită să despăgubească operatorul aerian pentru daunele suferite pe 14 rute în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor de călătorie impuse de România și de alte țări pentru a limita răspândirea virusului.

Această despăgubire este urmarea unei alte măsuri (SA.56810) de despăgubire a companiei aeriene pentru prejudiciul suferit între 16 martie și 30 iunie 2020, pe care Comisia a aprobat-o la 2 octombrie 2020.

Din cauza restricțiilor impuse, TAROM a înregistrat o scădere semnificativă în ceea ce privește traficul și rentabilitatea în perioada relevantă. În cadrul măsurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Comisia a evaluat măsura în temeiul articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care îi permite să aprobe măsurile de ajutor de stat acordate de statele membre pentru a despăgubi anumite întreprinderi sau sectoare pentru daunele cauzate direct de evenimente excepționale, cum ar fi pandemia de coronavirus.

Comisia a constatat că măsura preconizată de România va compensa pagubele care sunt direct legate de pandemia de coronavirus. Aceasta a constatat, de asemenea, că măsura este proporțională, întrucât compensația nu depășește ceea ce este necesar pentru repararea prejudiciului.

Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsura pe care România intenționează să o aplice este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la acțiunile întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.63360 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Detalii

Data publicării
2 mai 2022

Date de contact

Arianna Podesta

Nume
Arianna Podesta
E-mail
arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 87024

Nina Ferreira

Nume
Nina Ferreira
E-mail
nina [dot] ferreiraatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 98163

Maria Tsoni

Nume
Maria Tsoni
E-mail
maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 90526