Direct la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre22 septembrie 2021

Comerț și durabilitate: Comisia propune un nou sistem generalizat de preferințe al UE pentru promovarea dezvoltării durabile în țările cu venituri reduse

Astăzi, 22 septembrie, Comisia a adoptat propunerea legislativă privind noul sistem generalizat de preferințe (SGP) al UE pentru perioada 2024-2034.

dezvoltare_durabila

Comisia propune îmbunătățirea unora dintre principalele caracteristici ale sistemului pentru a răspunde mai bine nevoilor și provocărilor în continuă evoluție ale țărilor SGP, precum și pentru a consolida dimensiunile socială, de mediu și climatică ale sistemului.

Regulamentul SGP este un instrument comercial unilateral care elimină sau reduce taxele la import pentru produsele care intră în UE din țările vulnerabile cu venituri mici, sprijinind eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și participarea acestora la economia mondială. Propunerea Comisiei face ca SGP al UE să se concentreze mai mult pe reducerea sărăciei și pe creșterea oportunităților de export pentru țările cu venituri reduse. Scopul său este de a stimula creșterea economică durabilă în țările cu venituri reduse și de a oferi noi posibilități de implicare în chestiunile de mediu și de bună guvernanță.

Noul cadru SGP consolidează posibilitățile UE de a utiliza preferințele comerciale pentru a crea oportunități economice și pentru a promova dezvoltarea durabilă. Cadrul modernizat extinde, de asemenea, motivele pentru retragerea preferințelor SGP ale UE în cazul unor încălcări grave și sistematice. Pe lângă convențiile de bază privind drepturile omului și munca, deja reglementate, propunerea mai include convenții de mediu și de bună guvernanță.

Concentrarea asupra celor care au cea mai mare nevoie de sprijin

SGP are mai multe caracteristici pentru a se asigura că preferințele comerciale ajung la țările care au cea mai mare nevoie de ele și pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a acestora.

Noua propunere îmbunătățește sistemul actual prin:

 • asigurarea unei tranziții line pentru toate țările care urmează să se abată de la statutul de țară cel mai puțin dezvoltată în următorul deceniu. Ele vor putea solicita regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP+) dacă se angajează să respecte standarde solide de durabilitate și, prin urmare, pot păstra preferințe tarifare generoase pentru a avea acces la piața UE;
 • maximizarea oportunităților pentru țările cu venituri mici de a beneficia de SGP prin reducerea cu zece puncte procentuale a pragurilor de graduare a produselor (adică suspendarea temporară a preferințelor tarifare pentru produsele înalt competitive), astfel încât marii producători industrializați să lase mai mult spațiu în sectoarele în care sunt foarte competitivi;
 • lista convențiilor internaționale care trebuie respectate a fost extinsă prin adăugarea a două instrumente suplimentare în domeniul drepturilor omului: cel privind drepturile persoanelor cu handicap și cel privind drepturile copilului; a două convenții privind drepturile lucrătorilor referitoare la inspecția muncii și la dialogul tripartit și o convenție de guvernanță privind criminalitatea organizată transnațională;
 • instituirea unui cadru bine definit pentru ca beneficiarii actuali ai SGP+ să se adapteze la noile cerințe, oferind o perioadă de tranziție adecvată și necesitând prezentarea unor planuri de punere în aplicare.

Un SGP mai ecologic

Pentru a consolida importanța respectării standardelor privind schimbările climatice și protecția mediului, noua propunere SGP:

 • introduce posibilitatea de a retrage beneficiile SGP pentru încălcări grave și sistematice ale principiilor convențiilor privind schimbările climatice și protecția mediului;
 • extinde lista convențiilor internaționale pe care țările SGP + trebuie să le ratifice dincolo de cele șapte instrumente actuale în materie de mediu și climă, incluzând în prezent și Acordul de la Paris.

Un SGP mai flexibil

Lecțiile învățate prin aplicarea actualului SGP sunt reflectate prin:

 • îmbunătățirea monitorizării conformității cu cerințele SGP+, precum și creșterea transparenței și a implicării societății civile în aplicarea sa;
 • o nouă procedură de retragere urgentă a preferințelor atunci când este necesar un răspuns rapid în circumstanțe deosebit de grave într-o țară beneficiară, cum ar fi încălcările grave ale standardelor internaționale;
 • o evaluare a efectelor socioeconomice ale oricărei retrageri propuse, pentru a lua în considerare orice impact negativ asupra populațiilor vulnerabile.

Declarațiile membrilor colegiului

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv și comisar pentru comerț, a declarat: „Timp de cinci decenii, SGP al UE a sprijinit țările vulnerabile să se dezvolte în mod durabil, oferindu-le acces preferențial la piața UE. Acest lucru a ajutat țările beneficiare să își diversifice economiile și să creeze locuri de muncă. De asemenea, UE a stimulat țările beneficiare în direcția îmbunătățirii drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a bunei guvernanțe. Astăzi reînnoim SGP, astfel încât acesta să ofere în continuare preferințe comerciale generoase, stimulând în același timp schimbări pozitive în țările beneficiare.”

Înaltul Reprezentant și vicepreședinte Josep Borrell Fontelles a declarat: „UE promovează drepturile omului și dezvoltarea durabilă în toate domeniile acțiunii sale externe, inclusiv comerțul și investițiile responsabile. Noul Regulament SGP consolidează un instrument esențial pentru eforturile noastre comune de promovare a unor societăți mai prospere, mai durabile și mai echitabile în întreaga lume, pe baza experienței acumulate de-a lungul anilor de angajament și cooperare cu țările noastre partenere. Noul regim SGP ne va consolida capacitatea de a utiliza preferințele comerciale nu numai pentru a crea oportunități economice pentru oameni, ci și pentru a promova dezvoltarea durabilă și valorile universale în întreaga lume.”

Jutta Urpilainen, comisarul pentru parteneriate internaționale, a declarat: „Pentru a spori bunăstarea și pentru a reduce inegalitățile pe calea către o dezvoltare durabilă, comerțul este esențial. Revizuirea SGP al UE este un exemplu concret al modului în care preferințele comerciale pot contribui la integrarea țărilor cu venituri mici în economia mondială, creând astfel locuri de muncă decente și reducând sărăcia. Vom continua, de asemenea, să colaborăm cu țările partenere ale UE prin intermediul noului nostru instrument financiar NDICI-Global Europe, pentru a oferi sprijin în domenii-cheie.”

Etapele următoare

Parlamentul European și Consiliul vor discuta propunerea. Actualul Regulament SGP expiră la 31 decembrie 2023. Odată adoptat, noul regulament SGP se va aplica de la 1 ianuarie 2024.

Context

SGP al UE este un instrument consacrat de politică comercială și de dezvoltare, care este în vigoare din 1971.

Actualul cadru SGP se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 978/2012 din 25 octombrie 2012. Sistemul oferă un acces mai ușor la piața UE pentru mărfurile exportate din țări cu venituri reduse prin eliminarea sau reducerea tarifelor de import. Taxele mai mici permit acestor țări să exporte mai mult către UE, contribuind astfel la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Accesul preferențial pe piața UE ajută, de asemenea, țările cu venituri mici să genereze venituri suplimentare, care pot fi reinvestite pentru a-și diversifica economiile. În cele din urmă, SGP al UE sprijină dezvoltarea durabilă, deoarece preferințele tarifare în ceea ce privește accesul la piața extinsă a UE încurajează, de asemenea, țările cu venituri reduse să promoveze respectarea drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor, a protecției mediului și a bunei guvernanțe. De asemenea, el împiedică prejudicierea industriei UE prin intermediul sistemului de protecție și al garanțiilor oferite de programul SGP.

UE oferă trei regimuri SGP:

 • Acordul „Totul în afară de arme” (EBA) pentru țările cel mai puțin dezvoltate - prin care acestea beneficiază de acces la piața UE fără niciun fel de taxe vamale și contingente, pentru toate produsele (cu excepția armelor și a armamentului);
 • SGP standard pentru țările cu venituri mici și medii inferioare cărora li se acordă o eliminare parțială sau integrală a taxelor vamale pentru două treimi din liniile tarifare;
 • SGP+, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, care reduce tarifele la 0 % pentru aceleași linii tarifare ca și în cazul SGP standard. Țările vulnerabile cu venituri mici și medii inferioare care pun în aplicare 27 de convenții internaționale (32 în noua propunere), referitoare la drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția mediului, schimbările climatice și buna guvernanță, beneficiază de pe urma acestui acord.

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă – Revizuirea SGP

Întrebări & Răspunsuri – Revizuirea SGP  

Propunerea Comisiei de revizuire a Regulamentului SGP

Raport privind evaluarea impactului

Studiu extern privind revizuirea SGP

Sistemul UE de preferințe generalizate

Platforma SGP

Detalii

Data publicării
22 septembrie 2021

Date de contact

Miriam GARCIA FERRER

Nume
Miriam GARCIA FERRER
E-mail
miriam [dot] garcia-ferreratec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+32 2 299 90 75

Alvaro Rangel-Hernandez

Nume
Alvaro Rangel-Hernandez
E-mail
alvaro [dot] rangel-hernandezatext [dot] ec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+32 2 291 36 65