Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 noiembrie 20231 min de lectură

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită României și Slovaciei să transpună corect cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită României și Slovaciei să transpună corect cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor.

combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României [INFR(2023)2152] și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Slovaciei [INFR(2020)2227] pentru transpunerea incorectă a celei de a 4-a și a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor (A 4-a și A 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor).

România și Slovacia au notificat o transpunere completă a directivei. Cu toate acestea, Comisia a identificat mai multe cazuri de netranspunere corectă a directivei în dreptul lor intern. În cazul României, transpunerea incorectă afectează, printre altele, aspecte fundamentale, cum ar fi existența unui regim de sancțiuni eficace atunci când se introduc date incorecte în registrul național al beneficiarilor reali. În cazul Slovaciei, transpunerea incorectă afectează în special registrul beneficiarilor reali și funcționarea unității de informații financiare.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare și aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea și a se asigura protecția sistemului nostru financiar.

În absența unui răspuns satisfăcător din partea României și a Slovaciei în termen de două luni, Comisia poate decide să continue procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării
16 noiembrie 2023

Date de contact

Daniel Ferrie

Nume
Daniel Ferrie
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Marta Pérez-Cejuela

Nume
Marta Pérez-Cejuela
Număr de telefon
+32 2 296 37 70